بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینای که از خیابون یه طرفه رد میشن،هم چپ نگاه میکن هم راست اینا همونایی هستن که هم از دشمن نارو خوردن هم دوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر ياران قديمي را بدان اي نازنين، فرش هاي كهنه را مردم گران تر مي خرند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفر ِبرتری وجود ندارد؛ فقط همه با هم متفاوتیم و تفاوت، برتری نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشـم دیـدنـش را نــدارم؛ زنی کـه هـر روز؛ در گوشم تکـرار می کـند : The Mobile Set is Off

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا می نگری؟! زندگی ثانیه ایست!! وسعت ثانیه را می فهمی؟! هیچکس تنها نیست...!! ما خدا را داریم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم نرود که: من تنها هستم... اما تنها من نیستم که تنها هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکـــی از اشتبـاهات زنـدگیـم آدم حسـاب کردن اونـایی بــود که آدم نبــودن هـنـوز هـم نشــدن بـعــدا هـــم نمیــشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هائی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگیم پیش نیامد خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید زان میانه یکی کودکی یتیم کین سه هزار ملیارد تومن چیست در جیب پادشاه نزدیک رفت پیرزنی گوشت پشت و گفت این نفت خاکِ من و پول تویِ گداست.... پروین اعتصامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین خطایی که مرتکب میشویم توجه به خطای دیگران است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تو درهواست می‌آیی‌ یا رفته‌ای ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي نياز به فلسفه ندارد. فقط كافيست زندگي را با فلسفه طبيعي خودش زندگي كني. مثل يونان باستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را باید عاقلانه شناخت، عاشقانه پیمود و عارفانه به پایان رسانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد مثل كاغــذه ... که اگه مچاله شد ، هر چقدر هم صافش كنى محاله به حالت اولــش برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''ﻟﯿﺎﻗﺖ'' ﻭﺍﮊﻩ ﺣﺴﺮﺕ ﺍﻧﮕﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکدیـــــــگر را گـــــــــم کرده ایم تا یــــــــــکی دیگر را پیدا کنیم به همین سادگی... !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینای که از خیابون یه طرفه رد میشن،هم چپ نگاه میکن هم راست اینا همونایی هستن که هم از دشمن نارو خوردن هم دوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر ياران قديمي را بدان اي نازنين، فرش هاي كهنه را مردم گران تر مي خرند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفر ِبرتری وجود ندارد؛ فقط همه با هم متفاوتیم و تفاوت، برتری نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشـم دیـدنـش را نــدارم؛ زنی کـه هـر روز؛ در گوشم تکـرار می کـند : The Mobile Set is Off

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا می نگری؟! زندگی ثانیه ایست!! وسعت ثانیه را می فهمی؟! هیچکس تنها نیست...!! ما خدا را داریم...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم نرود که: من تنها هستم... اما تنها من نیستم که تنها هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکـــی از اشتبـاهات زنـدگیـم آدم حسـاب کردن اونـایی بــود که آدم نبــودن هـنـوز هـم نشــدن بـعــدا هـــم نمیــشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غصه هائی بخاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگیم پیش نیامد خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید زان میانه یکی کودکی یتیم کین سه هزار ملیارد تومن چیست در جیب پادشاه نزدیک رفت پیرزنی گوشت پشت و گفت این نفت خاکِ من و پول تویِ گداست.... پروین اعتصامی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین خطایی که مرتکب میشویم توجه به خطای دیگران است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تو درهواست می‌آیی‌ یا رفته‌ای ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي نياز به فلسفه ندارد. فقط كافيست زندگي را با فلسفه طبيعي خودش زندگي كني. مثل يونان باستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را باید عاقلانه شناخت، عاشقانه پیمود و عارفانه به پایان رسانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد مثل كاغــذه ... که اگه مچاله شد ، هر چقدر هم صافش كنى محاله به حالت اولــش برگرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

''ﻟﯿﺎﻗﺖ'' ﻭﺍﮊﻩ ﺣﺴﺮﺕ ﺍﻧﮕﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکدیـــــــگر را گـــــــــم کرده ایم تا یــــــــــکی دیگر را پیدا کنیم به همین سادگی... !