بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اشتباه بزرگه واسه کسی بمیری که قبلا واسه خیلیا مرده بوده... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که نگفت با بقیه فرق داره ثابت کرد که فرق میکنه ! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدری که لرزش دستش دیگه چیزی از چای توی استکان باقی نگذاشته ولی بهت میگه به من تکیه کن و تو انگار کوه رو پشتت داری…! بسلامتی تمام پدر ها ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنـیـا بی وفـاست امــا ... قدرش را بدانید... مـن دنـیـای بی وفـاتری هم داشتم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی اونقدر هیچکس حالی ازت نمیپرسه که آدم شک میکنه نکنه مرده و خودش خبر نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن یه حامی شیرین ترین چیز تو زندگی آدمه چه زن باشه چه مرد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها .. چنان کیشت میکنند ... که سالهای سال مـــــــــــــات می مانی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـدتـرین چیز در زنـدگـی.. شـکـسـتـن قـلـب زن و شـکـسـتـن غـرور مـرد است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هر تحقيري كه شدیم باصداي بلند خنديدیم نام ما را گذاشتند با جنبه بي آنكه بدانند خنديدیم تا كسي صداي شكسته شدن قلبمان را نشنود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب پر بغضم !... شانه ات ساعتی چند رفیق ... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه لازم است كه انسان ديدگان خود را ببندد زيرا اغلب خود را به نابينايي زدن نيز نوعي خوشبختي است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رابطه هاتون گاهي سنگ بندازيد ... تا عمقش براتون مشخص بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺸﻪ ﻭ " ﺑﮕﻪ " ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ... ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻱ ﻳﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺹ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻭ " ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ " ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مابدهكاريم... به يكديگروبه تمام"دوستت دارم"هاي ناگفته اي كه،پشت ديوارغرورمان ماندوآنهارابلعيديم تانشان دهيم كه منطقي هستيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها فراموش میشوند اما همدردها هرگز..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوتینِ سیگار آدم ها را جذب نمیکند ، آدم ها به دود سیگار معتاد می شوند خیره می شوند به دود و غرق در خاطرات ، آدم ها معتادِ خاطرات می شوند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اشتباه بزرگه واسه کسی بمیری که قبلا واسه خیلیا مرده بوده... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که نگفت با بقیه فرق داره ثابت کرد که فرق میکنه ! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدری که لرزش دستش دیگه چیزی از چای توی استکان باقی نگذاشته ولی بهت میگه به من تکیه کن و تو انگار کوه رو پشتت داری…! بسلامتی تمام پدر ها ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنـیـا بی وفـاست امــا ... قدرش را بدانید... مـن دنـیـای بی وفـاتری هم داشتم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی اونقدر هیچکس حالی ازت نمیپرسه که آدم شک میکنه نکنه مرده و خودش خبر نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتن یه حامی شیرین ترین چیز تو زندگی آدمه چه زن باشه چه مرد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها .. چنان کیشت میکنند ... که سالهای سال مـــــــــــــات می مانی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـدتـرین چیز در زنـدگـی.. شـکـسـتـن قـلـب زن و شـکـسـتـن غـرور مـرد است !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هر تحقيري كه شدیم باصداي بلند خنديدیم نام ما را گذاشتند با جنبه بي آنكه بدانند خنديدیم تا كسي صداي شكسته شدن قلبمان را نشنود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب پر بغضم !... شانه ات ساعتی چند رفیق ... ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه لازم است كه انسان ديدگان خود را ببندد زيرا اغلب خود را به نابينايي زدن نيز نوعي خوشبختي است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رابطه هاتون گاهي سنگ بندازيد ... تا عمقش براتون مشخص بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺸﻪ ﻭ " ﺑﮕﻪ " ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ ... ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻱ ﻳﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺹ ﺑﺮ ﻣﻴﺎﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻭ " ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ " ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مابدهكاريم... به يكديگروبه تمام"دوستت دارم"هاي ناگفته اي كه،پشت ديوارغرورمان ماندوآنهارابلعيديم تانشان دهيم كه منطقي هستيم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها فراموش میشوند اما همدردها هرگز..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکوتینِ سیگار آدم ها را جذب نمیکند ، آدم ها به دود سیگار معتاد می شوند خیره می شوند به دود و غرق در خاطرات ، آدم ها معتادِ خاطرات می شوند