بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ! ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويي بكن گوش هاي خدا پر از آرزوست و دست هايش پر از معجزه شايد كوچكترين معجزه اش آرزوي تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُـــدت هــآسـت تـنـهـآ چـیزی کـه مـرآ یـآد ِ تـو مـی انـدآزد طــعنــه هـآی دیـگرآن اسـت ! شــآید اگـر ایـن " دیـگـرآن " نـبـودنـد ، تـُـو زودتـر از ایـنـها بـرآی مـن ، مـُرده بــودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت قشنگی بود. تهیه کننده: دوستم کارگردان :عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ،تحمل کردن شخصی که اوایل طور دیگری بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین آدما کسایی هستن که ، به دست گذاشتن رو نقطه ضعف دیگران بگن شوخی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که تنگ مي شود هوس ميکنم بيايم دم خانه ات و داد بزنم : کجايي خــــــــــــــــدا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارش رو پاک میکنی ؛ که فراموشش کنی .... اما ... قسمت ناراحت کننده ش اینجاس که : شمــــارش رو هنــــوز از حِـــفــظـــــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــن یـــه وقــتـایــــی بـــایــد گــوشیــتـو خــامـــوش کـنـی تــا بـبـینـی کـیـــا نــگـــرانـــت میــشـــن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لج می کنم! بد اخلاق می شوم! دست خودم نیست ... ساعت و زمان هم ندارد ! تو که نباشی .. زندگی باید به کام من تلخ شود لعنتي !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این آمد و رفت های مکرر دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم گرفته یا نیا ، یا نرو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی" عاشق نشو ... "زیادی " اعتماد نکن ... چون همون "زیادی" بعدا "زیادی" داغونت میکنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــدایــا ! خــودمونیما! ایــن ضــربه هایی که من مـــیخورم چند امــتــیازیه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سادگی رفت.... نــه اینکـــه دوستـــم نداشت.... نه......! چـــون میدونست چقدر دوستش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنهــا چیزی که خرجــی ندارد جـــاری شدن در ذهـــن دیـــگران است.... پس آنگونه جاری شـــو که خنـده بر لبانشــــان نـــــقش بــــبندد ...نه نــــفرت در دلشــــان...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين که مي گي منو بيشتر از اون دوست داري يعني هنوز به اون فکر مي کني !همين براي ترسيدن من کافيه ... !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ! ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويي بكن گوش هاي خدا پر از آرزوست و دست هايش پر از معجزه شايد كوچكترين معجزه اش آرزوي تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُـــدت هــآسـت تـنـهـآ چـیزی کـه مـرآ یـآد ِ تـو مـی انـدآزد طــعنــه هـآی دیـگرآن اسـت ! شــآید اگـر ایـن " دیـگـرآن " نـبـودنـد ، تـُـو زودتـر از ایـنـها بـرآی مـن ، مـُرده بــودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت قشنگی بود. تهیه کننده: دوستم کارگردان :عشقم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ،تحمل کردن شخصی که اوایل طور دیگری بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین آدما کسایی هستن که ، به دست گذاشتن رو نقطه ضعف دیگران بگن شوخی ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که تنگ مي شود هوس ميکنم بيايم دم خانه ات و داد بزنم : کجايي خــــــــــــــــدا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارش رو پاک میکنی ؛ که فراموشش کنی .... اما ... قسمت ناراحت کننده ش اینجاس که : شمــــارش رو هنــــوز از حِـــفــظـــــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــن یـــه وقــتـایــــی بـــایــد گــوشیــتـو خــامـــوش کـنـی تــا بـبـینـی کـیـــا نــگـــرانـــت میــشـــن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لج می کنم! بد اخلاق می شوم! دست خودم نیست ... ساعت و زمان هم ندارد ! تو که نباشی .. زندگی باید به کام من تلخ شود لعنتي !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این آمد و رفت های مکرر دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم گرفته یا نیا ، یا نرو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیادی" عاشق نشو ... "زیادی " اعتماد نکن ... چون همون "زیادی" بعدا "زیادی" داغونت میکنه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــدایــا ! خــودمونیما! ایــن ضــربه هایی که من مـــیخورم چند امــتــیازیه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سادگی رفت.... نــه اینکـــه دوستـــم نداشت.... نه......! چـــون میدونست چقدر دوستش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـنهــا چیزی که خرجــی ندارد جـــاری شدن در ذهـــن دیـــگران است.... پس آنگونه جاری شـــو که خنـده بر لبانشــــان نـــــقش بــــبندد ...نه نــــفرت در دلشــــان...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين که مي گي منو بيشتر از اون دوست داري يعني هنوز به اون فکر مي کني !همين براي ترسيدن من کافيه ... !