بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو در خلوت دل، چشم به راهت دارم / چه کنم دست خودم نیست که دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از تباهی است، نه به خاطر وجود آدمهای بد، بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند حتی زمانیکه بر لب مرده مینشیند هم، زیباست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایت یار، تا آندم که از هستی نشان باشد / دعایت میکنم سهمت همیشه آسمان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا ميكنم زير اين سقف بلند،روي دامان زمين،هركجا خسته شدي،يا كه پر غصه شدي،دستي از غيب به دادت برسد.زيباست كه آن دست خدا باشد و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن دوستت دارم گفتن رابطه هارو به هم نزديك ميكنه ولي من نميدونم بخدا به هركي گفتيم دوستت دارم ما رو ترك كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شک  در تـــو هزاران فرشته مأوا دارند وگرنه  آدمي و اينهمه مهرباني..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نــــوازشم كــــن
نــتــرس

تــنــهــايــي ام واگــيــر نــدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى!؟
جيره مختصرى است؛مثل يك فنجان
چاى وكنارش عشق است،مثل يك حبه قند،
زندگى را با عشق، نوش جان بايد كرد...*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير آمدي باران... دير... آتشش ريشه هايم را هم سوزاند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى وجود من… تو شده اى انقلاب زندگى من، حالا هر آنچه در زندگى من است، تاریخ دار شده است، قبل از تو ، بعد از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که می گذرد ... خالی ام ...؛ خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت ...؛ و حتی از عشق ...! خالی ام از احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیم یاد گرفتم: دوست بشم، بخندم، ببخشم، اما یاد نگرفتم کسی رو فراموش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20نفرواست سالادفصل سلطنتى درست ميكنند،لب نميزنى... ولى دوس دارى تره اى روبخورى كه اون هيچ وقت واست خردنكرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بود و روی هر گل نشست. اما بهتره مثل تو مهربون بود و توی هر دل نشست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود ... پیدا شد ... آشنا شد ... دوست شد ... مهرشد ... گرم شد عشق شد ... یار شد ... تار شد ... بد شد ... رد شد ... سرد شد غم شد ... بغض شد ... اشک شد ... آه شد ... دور شد ... گم شد..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو در خلوت دل، چشم به راهت دارم / چه کنم دست خودم نیست که دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از تباهی است، نه به خاطر وجود آدمهای بد، بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند حتی زمانیکه بر لب مرده مینشیند هم، زیباست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایت یار، تا آندم که از هستی نشان باشد / دعایت میکنم سهمت همیشه آسمان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا ميكنم زير اين سقف بلند،روي دامان زمين،هركجا خسته شدي،يا كه پر غصه شدي،دستي از غيب به دادت برسد.زيباست كه آن دست خدا باشد و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن دوستت دارم گفتن رابطه هارو به هم نزديك ميكنه ولي من نميدونم بخدا به هركي گفتيم دوستت دارم ما رو ترك كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي شک  در تـــو هزاران فرشته مأوا دارند وگرنه  آدمي و اينهمه مهرباني..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نــــوازشم كــــن
نــتــرس

تــنــهــايــي ام واگــيــر نــدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگى!؟
جيره مختصرى است؛مثل يك فنجان
چاى وكنارش عشق است،مثل يك حبه قند،
زندگى را با عشق، نوش جان بايد كرد...*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير آمدي باران... دير... آتشش ريشه هايم را هم سوزاند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى وجود من… تو شده اى انقلاب زندگى من، حالا هر آنچه در زندگى من است، تاریخ دار شده است، قبل از تو ، بعد از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که می گذرد ... خالی ام ...؛ خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت ...؛ و حتی از عشق ...! خالی ام از احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیم یاد گرفتم: دوست بشم، بخندم، ببخشم، اما یاد نگرفتم کسی رو فراموش کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20نفرواست سالادفصل سلطنتى درست ميكنند،لب نميزنى... ولى دوس دارى تره اى روبخورى كه اون هيچ وقت واست خردنكرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه پروانه بود و روی هر گل نشست. اما بهتره مثل تو مهربون بود و توی هر دل نشست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبود ... پیدا شد ... آشنا شد ... دوست شد ... مهرشد ... گرم شد عشق شد ... یار شد ... تار شد ... بد شد ... رد شد ... سرد شد غم شد ... بغض شد ... اشک شد ... آه شد ... دور شد ... گم شد..