بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر کوچولویی به باباش زنگ زد و گفت:بابا داری میای خونه، شیرینی می خری؟پدر جیبشو نگاه کرد و دید نمی تونه؛ماشینشو زد کنار خیابون، پیاده شد،آروم و با خجالت گفت:آزادی! آزادی! دو نفر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرف های هست برای نگفتن و ارزش هرکسی به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد.(شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فریب انسان ها دلگیر مشو، زیرا اینان روی زمینی زندگی میکنند که روزی یک بار خودش را دور میزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست، نخستین پله ی نردبان پیروزیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...سفرت بخیر اما تو ودوستی،خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران، برسان سلام مارا.(محمد رضا شفیعی کدکنی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حاصل عمر خود ندارم جز غم ور عشقی ز نیک و بد ندارم جز غم یک همدم با وفا ندیدم جز درد یک مونس نامرد ندارم جز غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل که رنجید از کسی ، خرسند کردن مشکل است / شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد / حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از تو چه پنهان از همان روزی که شکم مادرم را دریدم مُردم و هیچ کس مرا دفن نکرد ! این زندگی اجباری میان این همه ارواح سرگردان چقدر تلخ است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی که همه عمر پشیمانم کرد / اعتمادی بود که بر هر کس من میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توانی در جهان همراه اهل درد باش / یا مبر نامی ز مردی یا حقیقت مرد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی را به دیگران هدیه کند وهیچکس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخنددیگران نیاز نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي پر از دو رنگي هاست كاش يك رنگ بيشتر نباشيم...حتي اگه اون يه رنگ سياه باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: حالت را نمي پرسم مي دانم خوبي, عكس هايت همه با لبخندند!! و نمي دانست عكاس كهمي گويد سيب... من ياد حماقت حوا مي افتم و پوزخند مي زنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو بیتی در دو بیتی مست هستم / به قول تو کمی هم پست هستم اگر از عاشقی جرمی است ما را / بدان با تو یکی هم دست هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی مقدر شد که با اشکت وضو سازم / خدا داند که با چشمت هزاران قبله می سازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خاکستر نشینی عادت دیرینه دارم سینه مالامال غم اما دلی بی کینه دارم پاکبازم من ولی در آرزویم عشق بازیست مثل هر جنبنده ای من هم دلی در سینه دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر کوچولویی به باباش زنگ زد و گفت:بابا داری میای خونه، شیرینی می خری؟پدر جیبشو نگاه کرد و دید نمی تونه؛ماشینشو زد کنار خیابون، پیاده شد،آروم و با خجالت گفت:آزادی! آزادی! دو نفر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه حرف های هست برای نگفتن و ارزش هرکسی به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد.(شریعتی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از فریب انسان ها دلگیر مشو، زیرا اینان روی زمینی زندگی میکنند که روزی یک بار خودش را دور میزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست، نخستین پله ی نردبان پیروزیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...سفرت بخیر اما تو ودوستی،خدا را چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران، برسان سلام مارا.(محمد رضا شفیعی کدکنی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حاصل عمر خود ندارم جز غم ور عشقی ز نیک و بد ندارم جز غم یک همدم با وفا ندیدم جز درد یک مونس نامرد ندارم جز غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل که رنجید از کسی ، خرسند کردن مشکل است / شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد / حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از تو چه پنهان از همان روزی که شکم مادرم را دریدم مُردم و هیچ کس مرا دفن نکرد ! این زندگی اجباری میان این همه ارواح سرگردان چقدر تلخ است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباهی که همه عمر پشیمانم کرد / اعتمادی بود که بر هر کس من میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا توانی در جهان همراه اهل درد باش / یا مبر نامی ز مردی یا حقیقت مرد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی را به دیگران هدیه کند وهیچکس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخنددیگران نیاز نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي پر از دو رنگي هاست كاش يك رنگ بيشتر نباشيم...حتي اگه اون يه رنگ سياه باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت: حالت را نمي پرسم مي دانم خوبي, عكس هايت همه با لبخندند!! و نمي دانست عكاس كهمي گويد سيب... من ياد حماقت حوا مي افتم و پوزخند مي زنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو بیتی در دو بیتی مست هستم / به قول تو کمی هم پست هستم اگر از عاشقی جرمی است ما را / بدان با تو یکی هم دست هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی مقدر شد که با اشکت وضو سازم / خدا داند که با چشمت هزاران قبله می سازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به خاکستر نشینی عادت دیرینه دارم سینه مالامال غم اما دلی بی کینه دارم پاکبازم من ولی در آرزویم عشق بازیست مثل هر جنبنده ای من هم دلی در سینه دارم