بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♔دُختــ♡ــــر. .♔ ⇦یـَـعنــــــی انعطــافــــــ⇨ مَــــن شکستنــــــی... نیـــ✘ــستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارش تیک تیک ساعت  دوری از تو ان نگاه ماهت دوربودن من وتو از هم پیوستن من وبغض وغم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻬﻴﺪ ﺁﻭﻳﻨﻲ : "ﻛﺮﺑﻼ" ﺑﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ , ﻛﺮﺑﻼﻳﻲ ﺷﺪﻥ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻮﺩ , ﺷــــــــﻣﺮ ﻫﻢ "ﻛﺮﺑﻼﻳﻲ" ﺍﺳﺖ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رعد و برق ها شاید ندانند ..  اما آخرت را برای خودشان می خرند ..  وقتی به بغل های ناگهانی منجر می شوند .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا دنیا را عشق را ثروت را خانه ای گرم و بزرگ و...را طلب کردم،دیدم دنیای من نگاه اوست خانه ی گرم و روشن من قلب پاک اوست در یک کلام با ارزشترین هستی من مادر است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتخاب واحد زندگی *صداقت * پیش نیاز همه ی درس هاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیام هستن  داشتنشون  می ارزه به کل نداشته های دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام كه خواب بودنت،تعبير بيداري بشه… تو قصه ي وارونگي ،يه بار دلم برنده شه… فيلم بوي گندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسه خوبیه وقتی به یکی میگی خوبی؟ میگه نه! این ینی روت حساب کرده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان اصطلاحاتی دارند که ما نمی فهمیم ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند نفهمی بد دردی است خوش به حال دامپزشکان! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوان‌ به‌ معراج‌ آغوشت‌ مرا  که‌ سرزمین‌ این‌ کولی‌  از مرز نفس‌های‌ تو آغاز می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات خیلی شبیه امواج هستند  نمیتوانی مانع آمدنشان بشوی  اما میتوانی  انتخاب کنی روی کدامشان سوار شوی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی را آرزو می کنم برای تو که هیچ گاه یاد نگرفتی بد باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند شهرما خانه ی ماباشد یانباشد وقتی که تو نه در شهرماونه درخانه ی ماباشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان دین من میگویند : یاد خدا هر گره یی را باز می کند ! خدایا من بی وفا نشده ام که سراغت را نمی گیرم فقط گره ی سرنوشتمان را دوست دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ باش ... تا محتاج نوازش نباشی ... گرگ یعنی ارتش تک نفره ... "تنها "... ولی وحشی ...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♔دُختــ♡ــــر. .♔ ⇦یـَـعنــــــی انعطــافــــــ⇨ مَــــن شکستنــــــی... نیـــ✘ــستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارش تیک تیک ساعت  دوری از تو ان نگاه ماهت دوربودن من وتو از هم پیوستن من وبغض وغم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻬﻴﺪ ﺁﻭﻳﻨﻲ : "ﻛﺮﺑﻼ" ﺑﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ , ﻛﺮﺑﻼﻳﻲ ﺷﺪﻥ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻮﺩ , ﺷــــــــﻣﺮ ﻫﻢ "ﻛﺮﺑﻼﻳﻲ" ﺍﺳﺖ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رعد و برق ها شاید ندانند ..  اما آخرت را برای خودشان می خرند ..  وقتی به بغل های ناگهانی منجر می شوند .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا دنیا را عشق را ثروت را خانه ای گرم و بزرگ و...را طلب کردم،دیدم دنیای من نگاه اوست خانه ی گرم و روشن من قلب پاک اوست در یک کلام با ارزشترین هستی من مادر است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتخاب واحد زندگی *صداقت * پیش نیاز همه ی درس هاست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیام هستن  داشتنشون  می ارزه به کل نداشته های دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام كه خواب بودنت،تعبير بيداري بشه… تو قصه ي وارونگي ،يه بار دلم برنده شه… فيلم بوي گندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسه خوبیه وقتی به یکی میگی خوبی؟ میگه نه! این ینی روت حساب کرده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان اصطلاحاتی دارند که ما نمی فهمیم ما دردهای داریم که آنها نمی فهمند نفهمی بد دردی است خوش به حال دامپزشکان! حسین پناهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوان‌ به‌ معراج‌ آغوشت‌ مرا  که‌ سرزمین‌ این‌ کولی‌  از مرز نفس‌های‌ تو آغاز می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساسات خیلی شبیه امواج هستند  نمیتوانی مانع آمدنشان بشوی  اما میتوانی  انتخاب کنی روی کدامشان سوار شوی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبی را آرزو می کنم برای تو که هیچ گاه یاد نگرفتی بد باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند شهرما خانه ی ماباشد یانباشد وقتی که تو نه در شهرماونه درخانه ی ماباشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردان دین من میگویند : یاد خدا هر گره یی را باز می کند ! خدایا من بی وفا نشده ام که سراغت را نمی گیرم فقط گره ی سرنوشتمان را دوست دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ باش ... تا محتاج نوازش نباشی ... گرگ یعنی ارتش تک نفره ... "تنها "... ولی وحشی ...!!