بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه اي ميگريستم،عابري گفت:حالتان خوب است؟گفتم خوبم، تنها تكه اي تنهايي درچشمم فرورفته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه دوم عمر آدمی غمگین تر از نیمه نخست اوست... گرچه در جهان سوم معمولا نیمه اول غایب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيان ازتلاطم دريا به خدا شكايت بردند وچون دريا آرام شد خود را اسير تورصيادان يافتند،تلاطم هاى زندگى حكمتى ازخداوند است پس ازخدا بخواهيم دلمان آرام باشد نه درياى دوروبرمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها همه چیز را همین جور حاضر وآماده از دکان میخرند.اما چون دکانی نیست که درآن دوست معامله کنند آدمها مانده اند بی دوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي شايد لازم باشد از ياد ببريم..همه ي آنهايي را كه با نبودنشان بودنمان را به بازي گرفتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــآور کـنּ ، خیلي حرفــــ استـ !!! وفــآدار دستـهآیت بـاشم، کـهـ یکـبار همـ لمســشآن نکــرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند بعضی از عهدها راروی قلب هم می نویسیم حواست به این عهدهای غیر کاغذی باشد شکستشان یک ادم را میشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزان تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی ، اما برای من گران تمام شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت معادله ایست که نفسهایم را اثبات میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم ز خدا خسته و درمانده نباشی / محبوب خدا باشی و شرمنده نباشی ای دوست الهی در این عالم هستی / سرزنده بمانی و سرافکنده نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن ! اجابتش مهم نیست ! نیاز من آرامشی است که بدانم تو به یاد منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــه ســـلامتـــي اونــــــايي که جــــــرئت دارن وميـــگـــن: ديـــگـــه نمـــيخـــوامـــت نه اونـــــايـــــي کــــــه ميگـــن: ميــــــدوني تــــــو لايـــق بهـــتراز مـــنـــي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم يك سفرم سفري دور به جايي نزديك سفري از خود من تا به خودم مدتي هست نگاهم به تماشاي خداست و اميدم به خداوندي اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقف خونه‌ی خیلی‌ها امشب آسمون پر از ستاره‌ اس. کاش فقط بالش زیر سرشون سنگ نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر شرف مربی ای که 100میلیون پاداشش رو میده به شاگردش و میگه اینا شاگردای من نیستن، پسرای منن... محمد بنا " , بخوانید " محمد طلا " !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که زمین پادشاهی را گدا و گدایی را پادشاه می کند تنها دادرس انسان.... خدای متعال است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه اي ميگريستم،عابري گفت:حالتان خوب است؟گفتم خوبم، تنها تكه اي تنهايي درچشمم فرورفته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه دوم عمر آدمی غمگین تر از نیمه نخست اوست... گرچه در جهان سوم معمولا نیمه اول غایب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيان ازتلاطم دريا به خدا شكايت بردند وچون دريا آرام شد خود را اسير تورصيادان يافتند،تلاطم هاى زندگى حكمتى ازخداوند است پس ازخدا بخواهيم دلمان آرام باشد نه درياى دوروبرمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها همه چیز را همین جور حاضر وآماده از دکان میخرند.اما چون دکانی نیست که درآن دوست معامله کنند آدمها مانده اند بی دوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي شايد لازم باشد از ياد ببريم..همه ي آنهايي را كه با نبودنشان بودنمان را به بازي گرفتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــآور کـنּ ، خیلي حرفــــ استـ !!! وفــآدار دستـهآیت بـاشم، کـهـ یکـبار همـ لمســشآن نکــرده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه قراردادها را روی کاغذ بی جان نمی نویسند بعضی از عهدها راروی قلب هم می نویسیم حواست به این عهدهای غیر کاغذی باشد شکستشان یک ادم را میشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزان تر از آنچه که فکرش را بکنی بودی ، اما برای من گران تمام شدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت معادله ایست که نفسهایم را اثبات میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم ز خدا خسته و درمانده نباشی / محبوب خدا باشی و شرمنده نباشی ای دوست الهی در این عالم هستی / سرزنده بمانی و سرافکنده نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم دعا کن ! اجابتش مهم نیست ! نیاز من آرامشی است که بدانم تو به یاد منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــه ســـلامتـــي اونــــــايي که جــــــرئت دارن وميـــگـــن: ديـــگـــه نمـــيخـــوامـــت نه اونـــــايـــــي کــــــه ميگـــن: ميــــــدوني تــــــو لايـــق بهـــتراز مـــنـــي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عازم يك سفرم سفري دور به جايي نزديك سفري از خود من تا به خودم مدتي هست نگاهم به تماشاي خداست و اميدم به خداوندي اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقف خونه‌ی خیلی‌ها امشب آسمون پر از ستاره‌ اس. کاش فقط بالش زیر سرشون سنگ نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درود بر شرف مربی ای که 100میلیون پاداشش رو میده به شاگردش و میگه اینا شاگردای من نیستن، پسرای منن... محمد بنا " , بخوانید " محمد طلا " !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که زمین پادشاهی را گدا و گدایی را پادشاه می کند تنها دادرس انسان.... خدای متعال است