بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخرشم نفهمیدم ما مردا ” هممون مثل همیم” یا “یکی از یکی بدتریم”!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید یکی باشه که سه نقطه ی آخر جمله تو بفهمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی غرورش را خیلی زیاد شاید بیشتر از تمام داشته هایش دوست می دارد... حالا ببین اگر خودش، غرورش را به خاطر تو، نادیده بگیرد، چه قدر دوستت دارد! و این را بفهم آدمیزاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی آخر من را لمس کردی !! ولی چه حیف سنــــگ قبــــــر من احساس ندارد..... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎"بیا دوست معمولی باشیم" ترجمه: خداحافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درخت زنده ... بي برگي چه غم ؟ .. واي.. بر احوال.. برگ بي درخت.. شفيعي كدكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی هستند كه ناخودآگاه از خودمان مي رنجانيم.مثل ساعت هايي كه صبح دلسوزانه زنگ مي زنند و در ميان خواب وبيداري بر سرشان مي كوبيم.بعد مي فهميم كه خيلي دير شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي ديوار که هر مرد و نامردي بهش پشت کرد و به هيشکي پشت نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيال ميکردم عشق عروسکي است که ميتوان با آن بازي کرد ولي افسوس اکنون که معني عشق را درک کرده ام فهميده ام که خود عروسکي هستم بازيچه دست سرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت که میکنم میگویی خــــداحافظ ! لطفا دیگر سکوت هایـــــــم را تفسیر نکن اگر می توانستی معنی آن هـــــــا را بفهمی که، کارمان بــــــه خداحافظی نمی کشید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن. شاید سحرگاه توبه کرده باشد و تو ندانی. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان که گریه می‌کند انگار تو هم دلت می‌خواهد که ابر شوی و بباری... بباری و پاک کنی، زنگار دل سیاهت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقـش یـــک درخــت خشک را در زنـدگی بازی میکـنم ! نمیـدانم که بایـد چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پـیــر... " تو " میدانی ؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیست دیگر… یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد… دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور...!! {حسین پناهی}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پرنده ای باش که روی شاخه سست وضعیف لحظه ای می نشیند و آواز می خواند و احساس سرما می کند شاخه می لرزد به آواز خواندن خود ادامه می دهد ولی با این حال زیرا مطمئن است که بال و پر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق الناس درقيامت باشفاعت هم حل نمي شودآنچه ازمن بردل داريداينروزا ببخشيد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آخرشم نفهمیدم ما مردا ” هممون مثل همیم” یا “یکی از یکی بدتریم”!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید یکی باشه که سه نقطه ی آخر جمله تو بفهمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی غرورش را خیلی زیاد شاید بیشتر از تمام داشته هایش دوست می دارد... حالا ببین اگر خودش، غرورش را به خاطر تو، نادیده بگیرد، چه قدر دوستت دارد! و این را بفهم آدمیزاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدی آخر من را لمس کردی !! ولی چه حیف سنــــگ قبــــــر من احساس ندارد..... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‎"بیا دوست معمولی باشیم" ترجمه: خداحافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر درخت زنده ... بي برگي چه غم ؟ .. واي.. بر احوال.. برگ بي درخت.. شفيعي كدكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی هستند كه ناخودآگاه از خودمان مي رنجانيم.مثل ساعت هايي كه صبح دلسوزانه زنگ مي زنند و در ميان خواب وبيداري بر سرشان مي كوبيم.بعد مي فهميم كه خيلي دير شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي ديوار که هر مرد و نامردي بهش پشت کرد و به هيشکي پشت نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيال ميکردم عشق عروسکي است که ميتوان با آن بازي کرد ولي افسوس اکنون که معني عشق را درک کرده ام فهميده ام که خود عروسکي هستم بازيچه دست سرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت که میکنم میگویی خــــداحافظ ! لطفا دیگر سکوت هایـــــــم را تفسیر نکن اگر می توانستی معنی آن هـــــــا را بفهمی که، کارمان بــــــه خداحافظی نمی کشید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن. شاید سحرگاه توبه کرده باشد و تو ندانی. امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان که گریه می‌کند انگار تو هم دلت می‌خواهد که ابر شوی و بباری... بباری و پاک کنی، زنگار دل سیاهت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقـش یـــک درخــت خشک را در زنـدگی بازی میکـنم ! نمیـدانم که بایـد چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پـیــر... " تو " میدانی ؟!؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیست دیگر… یک روز حوصله هیچ چیز را ندارد… دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور...!! {حسین پناهی}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پرنده ای باش که روی شاخه سست وضعیف لحظه ای می نشیند و آواز می خواند و احساس سرما می کند شاخه می لرزد به آواز خواندن خود ادامه می دهد ولی با این حال زیرا مطمئن است که بال و پر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق الناس درقيامت باشفاعت هم حل نمي شودآنچه ازمن بردل داريداينروزا ببخشيد.