بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست دولت بی دوست در جهان پابنده نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ دوستی تلفیق شعور من و توست دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا دوستی حس عجیبیست میان من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازنزديكى دشت محبت نردبانى كرده ام پيدا،
كه تاقصرخداهم پلكان دارد
درآنجا دستهايم رابسويش باتمنا باز كردم،
برايت بهترين را آرزو كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص ...برایت فریاد تجویز کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همهمه مبهمي از خاطره هاست هركجا خنديديم..... زندگي آنجاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ قصه گويي نيست كه داستانش اين گونه آغاز شود ، كه يكي بود ، ديگري هم بود . همه با هم بودند . و ما اسير اين قصه كهن ، براي بودن يكي ، ديگري را نيست مي كنيم: يكي بود،يكي نبود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خیلی سعی کردم قدر این مهمونی رو بدونم ولی بازم احساس می کنم نتونستم… یعنی سال بعد هم ما رو دعوت می کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بعضي درد ها نه ميتوان گريه كردنه ميتوان فريادزد،براي بعضي دردهافقط ميتوان نگاه كردو بيصداشكست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را از یاد نمی‏برم با هر بهانه‏ای ، شاید این فراتر از دوست داشتن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرصبح؛ پلك هايت فصل جديدي از زندگي را ورق مي زند؛ سطر اول هميشه اين است: "خدا هميشه با ماست" پس بخوانش با لبخند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواد ماه ديده بشه میخواد نشه،خودتون ماهيد. پيشاپيش عيدتان مبارك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا سه حرف دارد....ولی برای پرکردن تنهایی من حرف ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند نمی آید دوست داشتنت ، مثل اینکه شاهرگ احساسم را زده باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي خواهم خاطره فردايم شـــــوي ! امروزِ مـــــن باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز کسی را قضاوت نکنید چون شما هرگز نمیدانید زندگی آنان چگونه است و چه بر آنان میگذرد یا آنان در چه شرایطی هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلخنده شوال به ناهيد مبارك ابروى خوش ماه به خورشيد مبارك آمد خبر از عرش وداع رمضان است عيد است به ياران خبر عيد مبارك

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست دولت بی دوست در جهان پابنده نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی فصل قشنگیست پر از لاله سرخ دوستی تلفیق شعور من و توست دوستی رنگ قشنگیست به رنگ خدا دوستی حس عجیبیست میان من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازنزديكى دشت محبت نردبانى كرده ام پيدا،
كه تاقصرخداهم پلكان دارد
درآنجا دستهايم رابسويش باتمنا باز كردم،
برايت بهترين را آرزو كردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص ...برایت فریاد تجویز کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همهمه مبهمي از خاطره هاست هركجا خنديديم..... زندگي آنجاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ قصه گويي نيست كه داستانش اين گونه آغاز شود ، كه يكي بود ، ديگري هم بود . همه با هم بودند . و ما اسير اين قصه كهن ، براي بودن يكي ، ديگري را نيست مي كنيم: يكي بود،يكي نبود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خیلی سعی کردم قدر این مهمونی رو بدونم ولی بازم احساس می کنم نتونستم… یعنی سال بعد هم ما رو دعوت می کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي بعضي درد ها نه ميتوان گريه كردنه ميتوان فريادزد،براي بعضي دردهافقط ميتوان نگاه كردو بيصداشكست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را از یاد نمی‏برم با هر بهانه‏ای ، شاید این فراتر از دوست داشتن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرصبح؛ پلك هايت فصل جديدي از زندگي را ورق مي زند؛ سطر اول هميشه اين است: "خدا هميشه با ماست" پس بخوانش با لبخند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواد ماه ديده بشه میخواد نشه،خودتون ماهيد. پيشاپيش عيدتان مبارك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا سه حرف دارد....ولی برای پرکردن تنهایی من حرف ندارد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند نمی آید دوست داشتنت ، مثل اینکه شاهرگ احساسم را زده باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي خواهم خاطره فردايم شـــــوي ! امروزِ مـــــن باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز کسی را قضاوت نکنید چون شما هرگز نمیدانید زندگی آنان چگونه است و چه بر آنان میگذرد یا آنان در چه شرایطی هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلخنده شوال به ناهيد مبارك ابروى خوش ماه به خورشيد مبارك آمد خبر از عرش وداع رمضان است عيد است به ياران خبر عيد مبارك