بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غصه هایت فکر نکن.بزار آنها فکرکنند وحسرت با تو بودن را بخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوترنياخاکسترميشوى!!! اينجادلي راسوزانده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگيم دريک كاسه آب خلاصه ميشد آنرا بدرقه راهت مىكردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم بلکه تو کوجه های خاکی محلمون یاد گرفتم پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دوست دارم وقتی بغضم میگیره خدا بیاد پایین و اشکامو پاک کنه دستو بگیره و بگه آدما اذیتت میکنن بیا بریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويشى را ديدم شتابان مى دويد. گفتم درويش كجا؟ گفت مراسم عزا ، گفتم مگه كى مرده؟ آهي كشيد و گفت معرفت و وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب نریختـــــم که برگردی آب ریختـــــم تـــا پاک شود هر چه رد پای توست …..از زنـــدگی ام…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم بَـــــسته از فرسنگ ها می شناسمت…! این تَـــــلاشت برای گم شُــدن مَــرا می خنداند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهـل پـنـهـان کـاری نـیـسـتـــم ..!اعـتـرافــ مـی کـنـــم : ..زمـــــــانــــــی دل یـــکــی راســوزانـــده ام !!حــالا ..یـکــی. ..یـــکــی !!دلــــم رامــی ســوزانـــنــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش تقصیر است حالا تو هی خودت را ارام کن بگو تقدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باور نداری این حرف ها را ! و گرنه من سالهاست برای آنکه در فال تو باشم ، در قهوه ی تو غرق شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای سرزنش من به او نگاه کنید دلیل سر به هوا بودن زمین ، ماه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور پدر آزادی! من با اسارت سرخوشم تا وقتی که در حصار تن تو یک اسیر بی دفاعم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد ، چه دلمان نخواهد ، خدا یک وقتهایی دلش نمی خواهد ما چیزی که دلمان می خواهد را داشته باشیم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــاه همیشه پشت ابر نمی ماند گاهی … پشت دستهای توست وقتی گریه می کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده ایم ز دوست، که دل نیست قابلش / باید برای هدیه، سری دست و پا کنیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غصه هایت فکر نکن.بزار آنها فکرکنند وحسرت با تو بودن را بخورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جلوترنياخاکسترميشوى!!! اينجادلي راسوزانده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زندگيم دريک كاسه آب خلاصه ميشد آنرا بدرقه راهت مىكردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفاقت رو از دست فروش بازار نخریدم بلکه تو کوجه های خاکی محلمون یاد گرفتم پس خوب می دونم برای کدوم رفیق زمین بخورم که از زمین خوردنم شاد نشه بلکه دست خاکیم رو بگیره و منو از زمین بلند کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دوست دارم وقتی بغضم میگیره خدا بیاد پایین و اشکامو پاک کنه دستو بگیره و بگه آدما اذیتت میکنن بیا بریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درويشى را ديدم شتابان مى دويد. گفتم درويش كجا؟ گفت مراسم عزا ، گفتم مگه كى مرده؟ آهي كشيد و گفت معرفت و وفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب نریختـــــم که برگردی آب ریختـــــم تـــا پاک شود هر چه رد پای توست …..از زنـــدگی ام…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم بَـــــسته از فرسنگ ها می شناسمت…! این تَـــــلاشت برای گم شُــدن مَــرا می خنداند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهـل پـنـهـان کـاری نـیـسـتـــم ..!اعـتـرافــ مـی کـنـــم : ..زمـــــــانــــــی دل یـــکــی راســوزانـــده ام !!حــالا ..یـکــی. ..یـــکــی !!دلــــم رامــی ســوزانـــنــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش تقصیر است حالا تو هی خودت را ارام کن بگو تقدیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باور نداری این حرف ها را ! و گرنه من سالهاست برای آنکه در فال تو باشم ، در قهوه ی تو غرق شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای سرزنش من به او نگاه کنید دلیل سر به هوا بودن زمین ، ماه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گور پدر آزادی! من با اسارت سرخوشم تا وقتی که در حصار تن تو یک اسیر بی دفاعم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد ، چه دلمان نخواهد ، خدا یک وقتهایی دلش نمی خواهد ما چیزی که دلمان می خواهد را داشته باشیم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــاه همیشه پشت ابر نمی ماند گاهی … پشت دستهای توست وقتی گریه می کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرمنده ایم ز دوست، که دل نیست قابلش / باید برای هدیه، سری دست و پا کنیم