بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصــه نخــور ؛ کنــار آمـده ام بـا نبـودنت . . . خیلـی که دلـم بگیـرد ، گریـه میکنـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن همیشه آن چیزی را به خاطر می آورد که قلب هرگز فراموش نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من مي گفت عشق براي هر دوي ما زود است .... 
اما ... 
اما مثل اين فقط براي من زود بود ، نه او و دوست صميمي من .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخاد مثل جودی ابوت باشم!پرانرژی...باخنده هایی که از ته دلن..گریه هایی که بادلیلن...بااون شخصیتی که جلوی هیشکی نمیشکنه و...یه بابالنگ دراز که واسش بنویسم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلیس کجایی؟بیا...اینجا عجیب ترین سرزمین دنیاست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی منو فراموش کن...اما اول بپرس ارزش به یادموندنو داری...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایــــــــــــــــــــــی سعدی؟ گذشت آن زمان ها ... حالا دیگر بنی آدم ابزار یکدیگرند ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم یادت هست؟گفتم دوستت دارم و تو گفتی برای دوست داشتن کوچکی!و رفتم تا بزرگ شوم...اما آنقدر بزرگ شدم که یادم رفت دوستت داشتم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهی که می توانیم انجام دهیم این است که به ادم هاطولانی تر از آن چه که لیاقتشان است اجازه دهیم در زندگیمان بمانند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداني كه درزندگي شكست نخورده اندبزرگ نيستند،بزرگي متعلق به كسانيست كه باتمام شكستهايشان بازبرميخيزند وباجريان زندگي همسوميشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه به واژه ها اعتماد نکن...اولین حرف الفبا سرش کلاه رفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه سلام ازجنس شيشه رنگ سبزه هاي بيشه يه سلام ازجنس الماس به لطافت گل ياس يه سلام آسموني به تو كه مهربوني..


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار است از تو که آرام جان لحظه هايم بودي براي دلم ، يک انسان معمولي بسازم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش فاصله هااجازه مي دادندوقتي قلبهايي به يادهم مي تپنددركنارهم باشن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کودک فال فروش پرسیدم: چه میکنی؟ گفت از حماقت انسان ها تکه نانی در می آورم اینها از منی که در امروزم مانده ام فردایشان را می خواهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرات میشود انسان وقتی میفهمد کسی دوستش دارد "دکتر شریعتی"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصــه نخــور ؛ کنــار آمـده ام بـا نبـودنت . . . خیلـی که دلـم بگیـرد ، گریـه میکنـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن همیشه آن چیزی را به خاطر می آورد که قلب هرگز فراموش نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من مي گفت عشق براي هر دوي ما زود است .... 
اما ... 
اما مثل اين فقط براي من زود بود ، نه او و دوست صميمي من .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخاد مثل جودی ابوت باشم!پرانرژی...باخنده هایی که از ته دلن..گریه هایی که بادلیلن...بااون شخصیتی که جلوی هیشکی نمیشکنه و...یه بابالنگ دراز که واسش بنویسم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلیس کجایی؟بیا...اینجا عجیب ترین سرزمین دنیاست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی منو فراموش کن...اما اول بپرس ارزش به یادموندنو داری...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایــــــــــــــــــــــی سعدی؟ گذشت آن زمان ها ... حالا دیگر بنی آدم ابزار یکدیگرند ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم یادت هست؟گفتم دوستت دارم و تو گفتی برای دوست داشتن کوچکی!و رفتم تا بزرگ شوم...اما آنقدر بزرگ شدم که یادم رفت دوستت داشتم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین اشتباهی که می توانیم انجام دهیم این است که به ادم هاطولانی تر از آن چه که لیاقتشان است اجازه دهیم در زندگیمان بمانند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرداني كه درزندگي شكست نخورده اندبزرگ نيستند،بزرگي متعلق به كسانيست كه باتمام شكستهايشان بازبرميخيزند وباجريان زندگي همسوميشوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه به واژه ها اعتماد نکن...اولین حرف الفبا سرش کلاه رفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه سلام ازجنس شيشه رنگ سبزه هاي بيشه يه سلام ازجنس الماس به لطافت گل ياس يه سلام آسموني به تو كه مهربوني..


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار است از تو که آرام جان لحظه هايم بودي براي دلم ، يک انسان معمولي بسازم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش فاصله هااجازه مي دادندوقتي قلبهايي به يادهم مي تپنددركنارهم باشن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کودک فال فروش پرسیدم: چه میکنی؟ گفت از حماقت انسان ها تکه نانی در می آورم اینها از منی که در امروزم مانده ام فردایشان را می خواهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرات میشود انسان وقتی میفهمد کسی دوستش دارد "دکتر شریعتی"