بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رفتم اما رفتنم را تنها یک نفر دید : سایه ی سیاه پوشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سنگ تمام گذاشتی و من حتی با کلوخی سست می شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم بس که زخم خوردم … تو دیگر باور کن ؛ سیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خریدن لباس های پاییزی دقت کنید : لباس هایی با جیبهای بزرگ به اندازه ی دو دست ! شاید همین پاییز عاشق شُدید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز پاييز است..اندكى از مهر پيداست...
حتى در اين دوران بى مهرى 
باز هم پاييز زيباست!
مهرتان افزون.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه نا اميدي بر جانت پنجه افكند و رها نمي شوي به من اميدوار باش .سوره زمر ايه 53

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سکوت قانون زندگی من باشد... وقتی واژه ها درد را نمی فهمند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترك دوست داشتني،اعتبار مهر شما در حال پایان است ، لطفا هر چه زودتر نسبت به شارژ وفاي مهرآ اقدام کنید@@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترك دوست داشتني،با شارژ100اعتبار مهر500 وفاي مهر رایگان به حساب شما اضافه میشود ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر می کنیم چون گرفتاریم به خدا نمیرسیم ولی در حقیقت چون به خدا نمیرسیم گرفتاریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي هم عالمي دارد...خوش هستي...به فكر كسي نيستي...ازهمه مهمتر تنهايي دلتو نميشكونه و باهات ميمونه!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم که از درد های کوچک است که آدم می نالد اما وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادم به جاده ای که دوست می داشتم و جاده مرا برد برد برد به جایی که دوست نمی داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی چه معنی دارد ؟ دلتنگی معنی ندارد ... درد دارد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بله اما ! ..از خود که میگذری دیگر رنگ خودت را نخواهی دید .. و می شوی محض ! آری میشوی تنهای محض !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ؛ آری دلم ، گرفته است ، از تمام لحظه هایی که در طالع من رقم خورد ! از همه چیزی که بر باد رفت ، حتی نفس هایی کمه بر باد حبس ؛ رفت !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رفتم اما رفتنم را تنها یک نفر دید : سایه ی سیاه پوشم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سنگ تمام گذاشتی و من حتی با کلوخی سست می شکستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم بس که زخم خوردم … تو دیگر باور کن ؛ سیرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت خریدن لباس های پاییزی دقت کنید : لباس هایی با جیبهای بزرگ به اندازه ی دو دست ! شاید همین پاییز عاشق شُدید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز پاييز است..اندكى از مهر پيداست...
حتى در اين دوران بى مهرى 
باز هم پاييز زيباست!
مهرتان افزون.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه نا اميدي بر جانت پنجه افكند و رها نمي شوي به من اميدوار باش .سوره زمر ايه 53

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار سکوت قانون زندگی من باشد... وقتی واژه ها درد را نمی فهمند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترك دوست داشتني،اعتبار مهر شما در حال پایان است ، لطفا هر چه زودتر نسبت به شارژ وفاي مهرآ اقدام کنید@@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشترك دوست داشتني،با شارژ100اعتبار مهر500 وفاي مهر رایگان به حساب شما اضافه میشود ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر می کنیم چون گرفتاریم به خدا نمیرسیم ولی در حقیقت چون به خدا نمیرسیم گرفتاریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي هم عالمي دارد...خوش هستي...به فكر كسي نيستي...ازهمه مهمتر تنهايي دلتو نميشكونه و باهات ميمونه!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموختم که از درد های کوچک است که آدم می نالد اما وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادم به جاده ای که دوست می داشتم و جاده مرا برد برد برد به جایی که دوست نمی داشتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی چه معنی دارد ؟ دلتنگی معنی ندارد ... درد دارد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بله اما ! ..از خود که میگذری دیگر رنگ خودت را نخواهی دید .. و می شوی محض ! آری میشوی تنهای محض !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ؛ آری دلم ، گرفته است ، از تمام لحظه هایی که در طالع من رقم خورد ! از همه چیزی که بر باد رفت ، حتی نفس هایی کمه بر باد حبس ؛ رفت !