بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن دل، به شکستن استخوان دنده می‌ماند؛ ازبیرون همه چیز روبه راهست، اما هر نفس درد است که می‌کشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى زلف مسلسلت بلاى دل من/وى لعل لبت گره گشاى دل من من دل ندهم به كس براى دل تو/تو دل به كسى مده براى دل من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفتم انقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود.ولی افسوس فراموش شدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر کسي رو داشتم ديگه در به در نبودم / با غم غربت و اندوه ديگه همسفر نبودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم که سري باشم ، تو تاج سرم باشي / تا خاک رهي باشم ، تو رهگذرم باشي . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریســت که آدمـ ها فقط سقف مشــترک دارند ، نه زندگی مشــترک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قلم نشانی تو را می نوشت نه در به دری مرا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دروغ ها آنقدر قشنگند که دلت میخواهد باورشان کنی! تـــــو قشنگ ترین دروغ زندگی من بودی؛ هنوز باورت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو تنهایی خیلی با ارزشتر از این حرفاست ..................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺍﻧﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا اونقد کوچیکه که آدمایی رو که ازشون متنفری هر روز میبینی ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حقیقت تلخ ... به خدا گفتم از من در برابر دشمنانم محافظت کن ... و من شروع کردم به از دست دادن دوستانم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ وقت ها... بعضی‌ آدما... تو بعضی‌ جاها.. تاثیری رو آدم میذارن... که هیچ وقت... هیچ کس... هیچ جایِ دنیا نتونسته بذاره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــاش یا بـــــــــــودی،یـــــا از اول نبودی !!! ایـــــن که هســـتی و کنــــارم نیســــتی ... " دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد"بفــــــهم بی انصــــــاف . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که انقـدر خستن،که نه میتونن خیانت کنن و نه حوصله دارن دوبـاره عاشق بشن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان مشغله ها گم شدم ولی
دلم برای هوایت همیشه بیکار است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن دل، به شکستن استخوان دنده می‌ماند؛ ازبیرون همه چیز روبه راهست، اما هر نفس درد است که می‌کشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى زلف مسلسلت بلاى دل من/وى لعل لبت گره گشاى دل من من دل ندهم به كس براى دل تو/تو دل به كسى مده براى دل من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصمیم گرفتم انقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود.ولی افسوس فراموش شدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگر کسي رو داشتم ديگه در به در نبودم / با غم غربت و اندوه ديگه همسفر نبودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهم که سري باشم ، تو تاج سرم باشي / تا خاک رهي باشم ، تو رهگذرم باشي . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریســت که آدمـ ها فقط سقف مشــترک دارند ، نه زندگی مشــترک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قلم نشانی تو را می نوشت نه در به دری مرا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی دروغ ها آنقدر قشنگند که دلت میخواهد باورشان کنی! تـــــو قشنگ ترین دروغ زندگی من بودی؛ هنوز باورت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو تنهایی خیلی با ارزشتر از این حرفاست ..................!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﺍﻧﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا اونقد کوچیکه که آدمایی رو که ازشون متنفری هر روز میبینی ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حقیقت تلخ ... به خدا گفتم از من در برابر دشمنانم محافظت کن ... و من شروع کردم به از دست دادن دوستانم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ وقت ها... بعضی‌ آدما... تو بعضی‌ جاها.. تاثیری رو آدم میذارن... که هیچ وقت... هیچ کس... هیچ جایِ دنیا نتونسته بذاره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کــاش یا بـــــــــــودی،یـــــا از اول نبودی !!! ایـــــن که هســـتی و کنــــارم نیســــتی ... " دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد"بفــــــهم بی انصــــــاف . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که انقـدر خستن،که نه میتونن خیانت کنن و نه حوصله دارن دوبـاره عاشق بشن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان مشغله ها گم شدم ولی
دلم برای هوایت همیشه بیکار است.