بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستگاه مشترک مورد نظر،از دست "دوستت دارم" های دروغ تو خاموش است،لطفا دیگر تنهایش بگذار...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا درها رو میبنده و پنجره ها رو قفل میکنه زیباست اگه فکر کنی شاید بیرون طوفانه و خدا میخواد از تو محافظت کنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز ها گنجشک را رنگ می کردند و جای قناری می فروختن این روز ها هوس را رنگ می کنند و جای عشق می فروشند آن روزها مال باخته می شدی و این روز ها دلباخته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نباید همه چیز را توضیح داد… وقتی کسی برای نداشته هایت بهانه میگیرد، بهتر است او را هم نداشته باشی تا به نداشته هایت اضافه شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیــده بودم که “خاک سرد است” ایـــن روزها اما انگار آنقـــدر هوا ســـرد است، که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درد از دیگران است، گاه از نبودنشان، گاه از بودنشان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ، مثل درخت سروی که سال ها در برابر طوفان ایستاد و روزی که به نسیمی دل داد ، شکست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد ... چه نکوتر انکه مرغی ز قفس پریده باشد ... پرو بال ما بریدند و در قفس گشودند ... چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفي نيست ...
خودم سكوتت را معنا مي كنم ! 
گاهي ...
همين نگاه سردت 
روي زمستان را هم كم مي كند ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربر دشمنت دست يافتي، بخشيدن اورا شكرانه پيروزيت قرارده.
‏:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسيده ام به حس برگي که ميداند باد از هر طرفي که بيايد سرانجامش افتادن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیامون مثل یه جادست منو تو مسافراشیم قدر امروز رو بدونیم ممکنه فردا نباشیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم که جهان را بی جهت، یک جور عجیبی جدی گرفته ایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آرزویی ندارم! ا گر خودم نه، حداقل موهایم سپید بخت شدند عاقبت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمهاتو پنهان كن...اينجامردم زيادي بانمك شدن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سربازانم سفيد پوشيده‌اند. منتظر حرکت تو هستند. گام بردار در صفحه شطرنجي دلم. مي‌توانم تمامش کنم، با يک حرکت حيف، امّا... شاه اين بازي از چشمان سياه تو فرمان مي‌پذيرد. نه از انگشتان بي رمق من...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستگاه مشترک مورد نظر،از دست "دوستت دارم" های دروغ تو خاموش است،لطفا دیگر تنهایش بگذار...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا درها رو میبنده و پنجره ها رو قفل میکنه زیباست اگه فکر کنی شاید بیرون طوفانه و خدا میخواد از تو محافظت کنه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز ها گنجشک را رنگ می کردند و جای قناری می فروختن این روز ها هوس را رنگ می کنند و جای عشق می فروشند آن روزها مال باخته می شدی و این روز ها دلباخته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نباید همه چیز را توضیح داد… وقتی کسی برای نداشته هایت بهانه میگیرد، بهتر است او را هم نداشته باشی تا به نداشته هایت اضافه شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیــده بودم که “خاک سرد است” ایـــن روزها اما انگار آنقـــدر هوا ســـرد است، که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه درد از دیگران است، گاه از نبودنشان، گاه از بودنشان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام ، مثل درخت سروی که سال ها در برابر طوفان ایستاد و روزی که به نسیمی دل داد ، شکست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد ... چه نکوتر انکه مرغی ز قفس پریده باشد ... پرو بال ما بریدند و در قفس گشودند ... چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفي نيست ...
خودم سكوتت را معنا مي كنم ! 
گاهي ...
همين نگاه سردت 
روي زمستان را هم كم مي كند ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربر دشمنت دست يافتي، بخشيدن اورا شكرانه پيروزيت قرارده.
‏:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسيده ام به حس برگي که ميداند باد از هر طرفي که بيايد سرانجامش افتادن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیامون مثل یه جادست منو تو مسافراشیم قدر امروز رو بدونیم ممکنه فردا نباشیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم که جهان را بی جهت، یک جور عجیبی جدی گرفته ایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر آرزویی ندارم! ا گر خودم نه، حداقل موهایم سپید بخت شدند عاقبت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زخمهاتو پنهان كن...اينجامردم زيادي بانمك شدن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سربازانم سفيد پوشيده‌اند. منتظر حرکت تو هستند. گام بردار در صفحه شطرنجي دلم. مي‌توانم تمامش کنم، با يک حرکت حيف، امّا... شاه اين بازي از چشمان سياه تو فرمان مي‌پذيرد. نه از انگشتان بي رمق من...