بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در برابر خداوند زانو می زند؛ می تواند در برابر هر کسی ایستادگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیِ اونایی که این روزا نه برای کسی نه برای عشقی نه برای جایی نه برای چیزی بلکه دلشون برای خودشون تنگ شده،خودِ خودشون.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه سكوت يك دوست معجزه ميكنه,و تو مي آموزي كه هميشه,بودن در فرياد نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت - یکی واسه دیگری واسه خودت زندگی کن واسه دیگری زندگی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با انسانها مهربان باشی به داشتن انگیزه های پنهان متهمت میکنند!! ولی مهربان باش!!.. (کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانها غمی به دل نگیرزیرا خود نیز غمگینند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاييز زيبا هم رسيد؛
كاش اناري باشم با شوق رسيدن به دستهايش،
نه برگي، پر از اضطراب افتادن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنــــــــــت به همه ضرب المثل های جهان که هروقت لازمشان داری، برعکس از آب درمی آینـــــــــد… مثلا همین حـــــــــــــــالا که من تو را میخواهم و طبق معمول، خواستن نتوانستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که میفهمد از ته دل دوستش داری چه پر جرات میشود در برابرت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم گرفته از این شهر که ادمهایش همچون هوایش ناپایدارند...گاه انقدر پاک که باورت نمیشود,گاه چنان الوده که نفست میگیرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ ها الفبای درختانند می افتند و جمله می شوند انشای پاییز خواندنی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم "دل درد ها"را به یک زبان ناله میکردیم همه میفهمیدند.بزرگ که شدیم "درد دلها"را به صد زبان گفتیم اما کسی نفهمید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز فصل رسیدن انارهای سرخ است
وانار چه دل خونی دارد از رسیدن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر شستنِ چشم ها فايده ندارد سهراب! چشم را بايد بست بهتر است اصلاً نديد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك شب از دفتر عمرم صفحاتي خواندم چون به نام تو رسيدم لحظاتي ماندم همه ي دفتر عمرم ورقي بيش نبود همه ي حسرت من، حسرت ديدار تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايراني زانو نميزند حتي اگرآسمان ازقامتش كوتاه ترباشد. (كوروش كبير)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در برابر خداوند زانو می زند؛ می تواند در برابر هر کسی ایستادگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیِ اونایی که این روزا نه برای کسی نه برای عشقی نه برای جایی نه برای چیزی بلکه دلشون برای خودشون تنگ شده،خودِ خودشون.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه سكوت يك دوست معجزه ميكنه,و تو مي آموزي كه هميشه,بودن در فرياد نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت - یکی واسه دیگری واسه خودت زندگی کن واسه دیگری زندگی باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با انسانها مهربان باشی به داشتن انگیزه های پنهان متهمت میکنند!! ولی مهربان باش!!.. (کوروش کبیر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از انسانها غمی به دل نگیرزیرا خود نیز غمگینند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاييز زيبا هم رسيد؛
كاش اناري باشم با شوق رسيدن به دستهايش،
نه برگي، پر از اضطراب افتادن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنــــــــــت به همه ضرب المثل های جهان که هروقت لازمشان داری، برعکس از آب درمی آینـــــــــد… مثلا همین حـــــــــــــــالا که من تو را میخواهم و طبق معمول، خواستن نتوانستن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که میفهمد از ته دل دوستش داری چه پر جرات میشود در برابرت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم گرفته از این شهر که ادمهایش همچون هوایش ناپایدارند...گاه انقدر پاک که باورت نمیشود,گاه چنان الوده که نفست میگیرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ ها الفبای درختانند می افتند و جمله می شوند انشای پاییز خواندنی است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم "دل درد ها"را به یک زبان ناله میکردیم همه میفهمیدند.بزرگ که شدیم "درد دلها"را به صد زبان گفتیم اما کسی نفهمید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز فصل رسیدن انارهای سرخ است
وانار چه دل خونی دارد از رسیدن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر شستنِ چشم ها فايده ندارد سهراب! چشم را بايد بست بهتر است اصلاً نديد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك شب از دفتر عمرم صفحاتي خواندم چون به نام تو رسيدم لحظاتي ماندم همه ي دفتر عمرم ورقي بيش نبود همه ي حسرت من، حسرت ديدار تو بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايراني زانو نميزند حتي اگرآسمان ازقامتش كوتاه ترباشد. (كوروش كبير)