بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم … “تـــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من تا خدا راهی نیست فاصله ایست به درازای من تا من ... و در این هیاهوِی غریب ... من ، این من را نمیابم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا فریاد کن ای هم نفس این منم آواره فریاد تو این فضا با بوی تو آغشته است آسمانم پرشده از یاد تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﻣﻦ ﮎ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﻢ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﮐﺮﺩﻥ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من داغونم... خـدایا میـشه بـگی خـدمـات ِ پـس از خلقـتت کـجاست ...؟ !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ساحل دلت را به خدا بسپار خودش قشنگ ترین قایق را برایت ميفرستد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه برايم دست تكان دادند، اما كم بودند دستاني كه تكانم دادند.
دوست و دست بسيار است، ولى"دست دوست" اندك!
دست دوستيت جاويد باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لابه لای دلشوره ها و ترس هایم، لب پرتگاه ایستاده ام میدانم دستم را نمیگیری..!! فقط محض رضای خدا پرتم نکــن... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بارون میاد دستتو بگیر زیر بارون اگه به اندازه قطره هایی که گرفتی دوستم داشته باشی به اندازه قطره هایی که نگرفتی دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را نه می نویسند ، نه میگویند ، ثابت می کنند ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ذره ای مردن میخواهد! فقط میخواهم بدانم من اگر نباشم تمام مشکلات حل میشود ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ! دوستی دارم که روزگار فرصت دیدارش را ارزانیم نمیدارد،اما خدایا ! تو خود شاهد باش که قلبم به یاد او میتپد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ترجیج دارد به تنهایی که روحشان با دیگری است دلم آغوش می خواهد که نه زن باشد نه مرد خدایا زمین نمی آیی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر...بی کسی هم عالمی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از سرم بردار برو / ندارم حوصله ی این حرفارو همه یادگاریات بخوره تو سرت / نه خودتو میخوام نه دردسرت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ چیز مشترکی بین ما نیست تنها آسمانمان یکیست . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لاک غلط گیر را برمی دارم و “تو” را از تمام خاطراتم پاک می کنم … “تـــو” غلط اضافیِ زندگیم بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من تا خدا راهی نیست فاصله ایست به درازای من تا من ... و در این هیاهوِی غریب ... من ، این من را نمیابم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا فریاد کن ای هم نفس این منم آواره فریاد تو این فضا با بوی تو آغشته است آسمانم پرشده از یاد تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﻣﻦ ﮎ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﺵ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﻢ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﮐﺮﺩﻥ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من داغونم... خـدایا میـشه بـگی خـدمـات ِ پـس از خلقـتت کـجاست ...؟ !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ساحل دلت را به خدا بسپار خودش قشنگ ترین قایق را برایت ميفرستد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه برايم دست تكان دادند، اما كم بودند دستاني كه تكانم دادند.
دوست و دست بسيار است، ولى"دست دوست" اندك!
دست دوستيت جاويد باد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لابه لای دلشوره ها و ترس هایم، لب پرتگاه ایستاده ام میدانم دستم را نمیگیری..!! فقط محض رضای خدا پرتم نکــن... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بارون میاد دستتو بگیر زیر بارون اگه به اندازه قطره هایی که گرفتی دوستم داشته باشی به اندازه قطره هایی که نگرفتی دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن را نه می نویسند ، نه میگویند ، ثابت می کنند ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ذره ای مردن میخواهد! فقط میخواهم بدانم من اگر نباشم تمام مشکلات حل میشود ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ! دوستی دارم که روزگار فرصت دیدارش را ارزانیم نمیدارد،اما خدایا ! تو خود شاهد باش که قلبم به یاد او میتپد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ترجیج دارد به تنهایی که روحشان با دیگری است دلم آغوش می خواهد که نه زن باشد نه مرد خدایا زمین نمی آیی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن کسی دلگیر...بی کسی هم عالمی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از سرم بردار برو / ندارم حوصله ی این حرفارو همه یادگاریات بخوره تو سرت / نه خودتو میخوام نه دردسرت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ چیز مشترکی بین ما نیست تنها آسمانمان یکیست . . .