بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز نه تابستان با هيچ شهريوري و نه زمستان با هيچ اسفندي، اندازه پاييز به مذاق خيابان ها خوش نيامد، پاييز مهـري دارد که بر دل هر خيابان مي نشيند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالِشــت خودَم را تَرجیح میدهم!!! شانه هایت مِثه بالشــ های مســــافرخانهـــ می مـــانَد خوبـــ میدانم ســـَر های زیادی را مهـــمان بودهــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو مِثـــلِ سیــگــآر مــی مــآنــی! مُـــخــرِب و اعـــتــیــــآد آوَر ... اَمـــآ گـــآهـــی آرامِــــــش بَخـــــشــــ ! اعتـــیـــآد بــــــه تــــــو را دوســـــــت دارَمـــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم هایی که چشم را خیس نمی کنند.... زود تر به استخوان میرسند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم،حرفی از جنس زمان نشنیدم.. هیچ چشمی،عاشقانه به زمین خیره نشد.. "سهراب سپهری"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان من يك آرزو تو زندگيش داشته . فقط يه آرزو . هيشكي اينو نمي دونه . حتي بابا هم نمي دونسته . مامان از بچگي آرزو داشته كه وقتي شوهر كرد ، شوهرش براش گل بياره . اما بابام هيچ وقت اينو نفهميده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچگاه با احساسات کسي بازي نکنيد. ممکن است بازي را ببريد اما اين خطر وجود دارد که تا آخر عمرتان او را از دست بدهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور نشانه بودن نیست گاه غایبی اما خاطره ات هزار آینه را به تصویر میکشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شما چه پنهون . . . .کَسی که من بزرگش کردم .برای همیشه کوچیکم کرد !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه رویاهام کلبه ایست کوچک در دشت شقایق که تو را کم دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به اون نگاهی که تمومه هستی و دلم فدای اونه.طلایی ترین روزها،ارزونی نگاه مهربونت و بغل بغل گل مریم پیشکش قلب مهربونت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین زیباترین جای این کهکشان بی انتهای خدا میشه وقتی که عشق رو روی اون پیدا می کنی و جایی برای بودن نخواهی داشت وقتی عشق رو از دست بدی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر یا دختر فرقی نداره فقط" پاستوریزه" باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دیگران” همیشــه برایم ” گـــران ” تمـــام شده اند بجــای آن که ” نگرانــــم ” شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپانی را پرسیدند روزگار چگونه است ؟ گفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشان گرگ بودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز از این مسیر بر می گردم از رفتن ناگزیر بر می گردم تو شام بخور بخواب تنهایی جان! من مثل همیشه دیر بر می گردم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز نه تابستان با هيچ شهريوري و نه زمستان با هيچ اسفندي، اندازه پاييز به مذاق خيابان ها خوش نيامد، پاييز مهـري دارد که بر دل هر خيابان مي نشيند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالِشــت خودَم را تَرجیح میدهم!!! شانه هایت مِثه بالشــ های مســــافرخانهـــ می مـــانَد خوبـــ میدانم ســـَر های زیادی را مهـــمان بودهــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو مِثـــلِ سیــگــآر مــی مــآنــی! مُـــخــرِب و اعـــتــیــــآد آوَر ... اَمـــآ گـــآهـــی آرامِــــــش بَخـــــشــــ ! اعتـــیـــآد بــــــه تــــــو را دوســـــــت دارَمـــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم هایی که چشم را خیس نمی کنند.... زود تر به استخوان میرسند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم،حرفی از جنس زمان نشنیدم.. هیچ چشمی،عاشقانه به زمین خیره نشد.. "سهراب سپهری"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامان من يك آرزو تو زندگيش داشته . فقط يه آرزو . هيشكي اينو نمي دونه . حتي بابا هم نمي دونسته . مامان از بچگي آرزو داشته كه وقتي شوهر كرد ، شوهرش براش گل بياره . اما بابام هيچ وقت اينو نفهميده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچگاه با احساسات کسي بازي نکنيد. ممکن است بازي را ببريد اما اين خطر وجود دارد که تا آخر عمرتان او را از دست بدهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور نشانه بودن نیست گاه غایبی اما خاطره ات هزار آینه را به تصویر میکشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شما چه پنهون . . . .کَسی که من بزرگش کردم .برای همیشه کوچیکم کرد !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه رویاهام کلبه ایست کوچک در دشت شقایق که تو را کم دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به اون نگاهی که تمومه هستی و دلم فدای اونه.طلایی ترین روزها،ارزونی نگاه مهربونت و بغل بغل گل مریم پیشکش قلب مهربونت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین زیباترین جای این کهکشان بی انتهای خدا میشه وقتی که عشق رو روی اون پیدا می کنی و جایی برای بودن نخواهی داشت وقتی عشق رو از دست بدی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر یا دختر فرقی نداره فقط" پاستوریزه" باشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“دیگران” همیشــه برایم ” گـــران ” تمـــام شده اند بجــای آن که ” نگرانــــم ” شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپانی را پرسیدند روزگار چگونه است ؟ گفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشان گرگ بودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز از این مسیر بر می گردم از رفتن ناگزیر بر می گردم تو شام بخور بخواب تنهایی جان! من مثل همیشه دیر بر می گردم