بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار که زیر و رو شدم بعد از تو در چاه خودم فرو شدم بعد از تو از بس به دلم دروغ گفتم بانو چوپان دروغ گو شدم بعد از تو (جلیل صفربیگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه زندگی، تو از دست می رود وقتی کسی که هستی تو است، می رود شاید که اندکی بنشیند کنار تو اما کسی که بار سفر بست، می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زن شايسته مرديست كه به او احترام بگذارد و هر مرد لياقت آن زني را دارد كه قدر تلاش آن مرد را بداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــلخ ترین قهوه ی جهان هم نتوانست روی تلخی حرف های تو را کم کند..!! زبان لعنتی ات ســـم ترشح میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما در خانه 5 نفر باشیم و چهار تکه نان خوشمزه داشته باشیم اولین کسی که از مزه ن نان اصلا خوشش نمی آید مادر است... سلامتی تمام مادرهای زنده و شادی روح تمام از دست رفته هاشون صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عمیقا مایلم ماهی باشم،حافظه اش تنها هشت ثانیه است... تا ابد خالی از هر خاطره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه افكار غريبي داشت كرم ابريشم،تمام عمر قفس ميساخت ولي فكر پريدن داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته شدم به تو ، بي آنكه بدانم "وابستگيها" وام هاي كوتاه مدتي هستند با بهره هاي سنگين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه همه توي بن بست زندگي برميگردن سراغ عشق اولشون اما چه سخته اون روزي كه عشق اولت رفته باشه سراغ عشق اولش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشاالله غصه های من یکی یکی نمیان... آژانس میگیرن همگی باهم میان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در "وا" ميشود،در"بسته" ميشود. درهم "وابسته" ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خزان نباشد قدربهار وتا پیری نباشد قدر جوانی را نخواهید دانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر کسانی موفق شدند که کمتر تعریف شنیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس چیزی را می بیند که در قلب خود حمل میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه میوه ایست که انرا نمیچینند مگر پس ازگندیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات چوب های خیسی هستند که با آتش زندگی،نه می سوزند و نه خاکستر می شوند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار که زیر و رو شدم بعد از تو در چاه خودم فرو شدم بعد از تو از بس به دلم دروغ گفتم بانو چوپان دروغ گو شدم بعد از تو (جلیل صفربیگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه زندگی، تو از دست می رود وقتی کسی که هستی تو است، می رود شاید که اندکی بنشیند کنار تو اما کسی که بار سفر بست، می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر زن شايسته مرديست كه به او احترام بگذارد و هر مرد لياقت آن زني را دارد كه قدر تلاش آن مرد را بداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــلخ ترین قهوه ی جهان هم نتوانست روی تلخی حرف های تو را کم کند..!! زبان لعنتی ات ســـم ترشح میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ما در خانه 5 نفر باشیم و چهار تکه نان خوشمزه داشته باشیم اولین کسی که از مزه ن نان اصلا خوشش نمی آید مادر است... سلامتی تمام مادرهای زنده و شادی روح تمام از دست رفته هاشون صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی عمیقا مایلم ماهی باشم،حافظه اش تنها هشت ثانیه است... تا ابد خالی از هر خاطره ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه افكار غريبي داشت كرم ابريشم،تمام عمر قفس ميساخت ولي فكر پريدن داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته شدم به تو ، بي آنكه بدانم "وابستگيها" وام هاي كوتاه مدتي هستند با بهره هاي سنگين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه همه توي بن بست زندگي برميگردن سراغ عشق اولشون اما چه سخته اون روزي كه عشق اولت رفته باشه سراغ عشق اولش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشاالله غصه های من یکی یکی نمیان... آژانس میگیرن همگی باهم میان!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در "وا" ميشود،در"بسته" ميشود. درهم "وابسته" ميشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خزان نباشد قدربهار وتا پیری نباشد قدر جوانی را نخواهید دانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر کسانی موفق شدند که کمتر تعریف شنیدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس چیزی را می بیند که در قلب خود حمل میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه میوه ایست که انرا نمیچینند مگر پس ازگندیدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات چوب های خیسی هستند که با آتش زندگی،نه می سوزند و نه خاکستر می شوند.