بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق میکنیم و فراموش کرده ایم رنگ چشم های مــــــــــــادرمان را !!! به سلامتیشون … لایک......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب قبل از خواب، اندیشه ای کن، شاید دستانی که دوس داشته باشند و هم صدایت شوند در زندگیت خالی باشند، بودنشان خوب، فکری بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها یکـــرنگ که باشی چشمشان را می زنی..!خسته می شوند از رنگ تکـــراریت..این روزهـــا دوره رنگین کمــــان هاست..!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تنگنای سختی است!یک انسان یا باید بماند یا برودو این هر دواکنون برایم از معنی تهی شده است و دریغ که راه سومی هم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببیـــــــن من هم مثل خــــــیلی از عاشـــــق ها از تو یـــــادگاری دارم ولــــی یــــادگـــاری من با بقیه فــــرق دارد یــــــادگــــــاری مــــن از تو ســــینه ای پر از درد اســـــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معنـــــى دارد زندگى...!؟ وقتى كه هیچ اتفاقى من و تو را سر راه هم قرار نمى دهد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرب المثل چینی: برنج سرد را می توان خورد، چای سرد را می توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچگی هر سختی که میدیدیم بهمون میگفتن بزرگ میشی یادت میره راست میگفتن انگار میدونستن که چی به سرمون میاد این سختی ها کجا! اون ها کجا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که دلشون گرفته,دلشون شکسته ولی وقتی میپرسی میگن به خاطر غروب پاییزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی خطی از دفتر خستگی‌هایم را ، هیچ کس حاضر نشد از نگاهم بخواند ! هر که هم به چشمانم خیره شد تنها خودش را در آن دید و بس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا:
زيباترين لحظه هارا نصيب كسي كن،كه زيباترين لحظه هايش را بخاطربخشيدن زيباترين لحظه هابه ديگران ازدست ميدهد.
 


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويم برايت اين است:
درميان مردمي كه مي دوند براي "زنده بودن"
آرام قدم برداري براي"زندگي كردن"


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را نه ظلم خم میکند نه ترس! .............. سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم میشود مادرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواهد مرا «عاق» کنی؛ همین که نگاهت رنجیده باشد؛ دنیای من، جهنم است …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آنکه تو را گرم کند سرد مباش بر آنکه تو را شفا دهد درد مباش چیزی به جهان به ز جوانمردی نیست رسوای زمانه باش و نامرد مباش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قصد ماندگاری ندارید ، یادگاری هم نگذارید !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق میکنیم و فراموش کرده ایم رنگ چشم های مــــــــــــادرمان را !!! به سلامتیشون … لایک......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب قبل از خواب، اندیشه ای کن، شاید دستانی که دوس داشته باشند و هم صدایت شوند در زندگیت خالی باشند، بودنشان خوب، فکری بکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها یکـــرنگ که باشی چشمشان را می زنی..!خسته می شوند از رنگ تکـــراریت..این روزهـــا دوره رنگین کمــــان هاست..!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تنگنای سختی است!یک انسان یا باید بماند یا برودو این هر دواکنون برایم از معنی تهی شده است و دریغ که راه سومی هم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببیـــــــن من هم مثل خــــــیلی از عاشـــــق ها از تو یـــــادگاری دارم ولــــی یــــادگـــاری من با بقیه فــــرق دارد یــــــادگــــــاری مــــن از تو ســــینه ای پر از درد اســـــت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه معنـــــى دارد زندگى...!؟ وقتى كه هیچ اتفاقى من و تو را سر راه هم قرار نمى دهد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضرب المثل چینی: برنج سرد را می توان خورد، چای سرد را می توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی توان تحمل کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچگی هر سختی که میدیدیم بهمون میگفتن بزرگ میشی یادت میره راست میگفتن انگار میدونستن که چی به سرمون میاد این سختی ها کجا! اون ها کجا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که دلشون گرفته,دلشون شکسته ولی وقتی میپرسی میگن به خاطر غروب پاییزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی خطی از دفتر خستگی‌هایم را ، هیچ کس حاضر نشد از نگاهم بخواند ! هر که هم به چشمانم خیره شد تنها خودش را در آن دید و بس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا:
زيباترين لحظه هارا نصيب كسي كن،كه زيباترين لحظه هايش را بخاطربخشيدن زيباترين لحظه هابه ديگران ازدست ميدهد.
 


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزويم برايت اين است:
درميان مردمي كه مي دوند براي "زنده بودن"
آرام قدم برداري براي"زندگي كردن"


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را نه ظلم خم میکند نه ترس! .............. سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم میشود مادرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواهد مرا «عاق» کنی؛ همین که نگاهت رنجیده باشد؛ دنیای من، جهنم است …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آنکه تو را گرم کند سرد مباش بر آنکه تو را شفا دهد درد مباش چیزی به جهان به ز جوانمردی نیست رسوای زمانه باش و نامرد مباش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قصد ماندگاری ندارید ، یادگاری هم نگذارید !