بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... ازتجربه تنهاییت برایم بگو این روزها سر تا پا گوشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی را آرزو کردی و رفتی / برایش پرس و جو کردی و رفتی تو هم تا آبرو از من گرفتی / مرا بی آبرو کردی و رفتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي عكس جواني ز تو دلگير شدم از ديدن لبخند تو من سير شدم لبخند مليح تو چه معنادار است يعني تو جوانتري و من پير شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه دست من به دامنت نميرسد اشك من به دامن تو مي چكد! ما صداي گريه مان به آسمان رسيد از خدا چرا صدا نمي رسد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم,کم رنگ است ولی دورنگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند حتی اگر خدا سیب هم بیاورد تنها آغوش آدم آرامش می کند!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش.اصلا هم نگران گم شدنت هم نباش!!!!!!! اونی که اگه کم باشی گمت کنه همونیه که اگه زیاد باشی حیفت میکنه!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تونیستی که مرا از یادبرده ای* این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی ازنزدیکی ذهن توعبورکند* صحبت ازفراموشی نیست*صحبت از (لیاقت)است**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قلم نشانی تورا می نوشت،نه در به دری مرا….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم به آرامش رسیـــدم چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را به تو میدهم! مدتش را هم خودت تعیین کن! اما گفته باشم... اجاره بهایش کــَمـَــرت را میشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای لمس نکردنم حیا را بهانه کردی و من برای لمس نشدنم : خدشه دار شدن ظرافتت را... اما واقعیت این است که تو نانجیب ترین کروکودیل جهان بودی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پایان زندگی خیلی از ما خواهیم گفت : کاش تنها چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم تا به هم نگاه کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان زمان كه ادميان وفاكنندوماهيان بروازفراموشت ميكنم امابدان نه ادميان وفا ميكنندونه ماهيان بروازبس هميشه به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غم برای خوردن بسیار دارم تو دیگر برایم لقمه نگیر..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... ازتجربه تنهاییت برایم بگو این روزها سر تا پا گوشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی را آرزو کردی و رفتی / برایش پرس و جو کردی و رفتی تو هم تا آبرو از من گرفتی / مرا بی آبرو کردی و رفتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي عكس جواني ز تو دلگير شدم از ديدن لبخند تو من سير شدم لبخند مليح تو چه معنادار است يعني تو جوانتري و من پير شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كه دست من به دامنت نميرسد اشك من به دامن تو مي چكد! ما صداي گريه مان به آسمان رسيد از خدا چرا صدا نمي رسد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم,کم رنگ است ولی دورنگ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند حتی اگر خدا سیب هم بیاورد تنها آغوش آدم آرامش می کند!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم باش.اصلا هم نگران گم شدنت هم نباش!!!!!!! اونی که اگه کم باشی گمت کنه همونیه که اگه زیاد باشی حیفت میکنه!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این تونیستی که مرا از یادبرده ای* این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی ازنزدیکی ذهن توعبورکند* صحبت ازفراموشی نیست*صحبت از (لیاقت)است**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش قلم نشانی تورا می نوشت،نه در به دری مرا….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینــــکه آرزوهایــــم را خــــاک کــــردم به آرامش رسیـــدم چــــه ســــاده بود خوشبختــــی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را به تو میدهم! مدتش را هم خودت تعیین کن! اما گفته باشم... اجاره بهایش کــَمـَــرت را میشکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای لمس نکردنم حیا را بهانه کردی و من برای لمس نشدنم : خدشه دار شدن ظرافتت را... اما واقعیت این است که تو نانجیب ترین کروکودیل جهان بودی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پایان زندگی خیلی از ما خواهیم گفت : کاش تنها چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم تا به هم نگاه کنیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان زمان كه ادميان وفاكنندوماهيان بروازفراموشت ميكنم امابدان نه ادميان وفا ميكنندونه ماهيان بروازبس هميشه به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من غم برای خوردن بسیار دارم تو دیگر برایم لقمه نگیر..!