بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام پینوکیو!!! آدمها دروغ شاخدار میگویند و بینی بزرگ خود را جراحی پلاستیک میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدرم تنها کسی است که میتواند به من ثابت کند فرشته ها هم میتانند مرد باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش از آفتاب یاد میگرفتیم که بی دریغ باشیم در غم ها و شادیهایمان!حتی در نان خشکمان!!! و کاردهایمان را جز برای قسمت کردن بیرون نکشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عشق بدم می آید، برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آغاز راه دشوار است،عقاب در آغاز پر کشیدن،پر میزند ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمى دانم کجاست و چگونه مى گذرد!! چند وقتیست از “حالم” بى خبرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه رفت ، به حُرمت آنچه با خود بُرد، حــَق ِ بازگشت…..ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان رفت شقايق دل داغي دارد. شاپرك دربغل شمع چه حالي دارد. آنقدر محوتماشاي قفسها شده ايم يادمان رفت كه ياد دوست كردن چه صفايي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه انتظار دارم كسي مرا خوشبخت كند و نه اجازه مي دهم كسي مرا بدبخت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم پاییز است... اندکی از مهر پیداست.. حتی در این دوران بی مهری باز هم پاییز زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح پلكهايت فصل جديدي از زندگي را ورق مي زند سطر اول هميشه اين است: خدا هميشه با ماست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم را هیچ وقت ندیدم که پرواز کند؛ زیرا به پایش؛ من را بسته بود؛ پدرم را؛ و همه ی زندگیش را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ذره ای حقیقت پشت هر(فقط شوخی بود)... کمی کنجکاوی پشت هر(همین جوری پرسیدم)... قدری احساس پشت هر(اصلا به من چه)... اندکی عصبانیت پشت هر(من چه میدونم)... قدر درد پشت( اشکالی نداره)..وجود دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعيف ترين كلمه حسرت است،نخورش.سست ترين كلمه غرور است،بشكنش.لطيف ترين كلمه لبخند است،حفظش كن.صميمي ترين كلمه دوست است فراموشش نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يقين داشته باش روزي پروانه ميشوي، بگذار روزگار هر چقدر ميخواهد پيله كند. ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشد:شكست يا ميشكند يا شكسته ميشود!واعتماد به نفس ويژه افرادي است كه شكست را مي شكنند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام پینوکیو!!! آدمها دروغ شاخدار میگویند و بینی بزرگ خود را جراحی پلاستیک میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدرم تنها کسی است که میتواند به من ثابت کند فرشته ها هم میتانند مرد باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش از آفتاب یاد میگرفتیم که بی دریغ باشیم در غم ها و شادیهایمان!حتی در نان خشکمان!!! و کاردهایمان را جز برای قسمت کردن بیرون نکشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عشق بدم می آید، برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آغاز راه دشوار است،عقاب در آغاز پر کشیدن،پر میزند ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمى دانم کجاست و چگونه مى گذرد!! چند وقتیست از “حالم” بى خبرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه رفت ، به حُرمت آنچه با خود بُرد، حــَق ِ بازگشت…..ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادمان رفت شقايق دل داغي دارد. شاپرك دربغل شمع چه حالي دارد. آنقدر محوتماشاي قفسها شده ايم يادمان رفت كه ياد دوست كردن چه صفايي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه انتظار دارم كسي مرا خوشبخت كند و نه اجازه مي دهم كسي مرا بدبخت كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم پاییز است... اندکی از مهر پیداست.. حتی در این دوران بی مهری باز هم پاییز زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح پلكهايت فصل جديدي از زندگي را ورق مي زند سطر اول هميشه اين است: خدا هميشه با ماست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم را هیچ وقت ندیدم که پرواز کند؛ زیرا به پایش؛ من را بسته بود؛ پدرم را؛ و همه ی زندگیش را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ذره ای حقیقت پشت هر(فقط شوخی بود)... کمی کنجکاوی پشت هر(همین جوری پرسیدم)... قدری احساس پشت هر(اصلا به من چه)... اندکی عصبانیت پشت هر(من چه میدونم)... قدر درد پشت( اشکالی نداره)..وجود دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضعيف ترين كلمه حسرت است،نخورش.سست ترين كلمه غرور است،بشكنش.لطيف ترين كلمه لبخند است،حفظش كن.صميمي ترين كلمه دوست است فراموشش نكن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يقين داشته باش روزي پروانه ميشوي، بگذار روزگار هر چقدر ميخواهد پيله كند. ‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادت باشد:شكست يا ميشكند يا شكسته ميشود!واعتماد به نفس ويژه افرادي است كه شكست را مي شكنند!