بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادها فراموش نخواهندشد،
حتي به اجبار!
و دوستيها ماندنى اند حتى باسكوت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

( قند ) خون مادر بالاست ، دلش اما همیشه ( شور ) می زند برای ما . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش این قلم نشانی تو را مینوشت نه در به دری مرا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورکن... کمی غم نمک است برای غذای روح ما ...لازم وضروری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همه جا با من است ... اما دلم گرمای بودنت را میخواهد نه سراب خیالت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتحار در خشک کردن یک قطره اشک است نه در جاری ساحتن خون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا زمانی که روی قله کوه ایستاده ام به افراد کنار دریا غبطه میخورم زمانی که کنار دریا ایستاده ام به افراد روی قله کوه غبطه میخورم کمکم کن تا به جایگاهم رازی باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون وقتی منو نقاشی میکردی زیبا نقاشیم کردی ممنون... سالم نقاشیم کردی ممنون... ولی اخه چرا خداجون تنها نقاشیم کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیدگاه مردم قطار باید اسیر ریل بماند،چون نتیجه آزادیش فاجعه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم امروز که در اسایشم تو را میپرستم و از تو سپاسگذارم تا در موقع گرفتاری هنگام بلند کردن دستانم به سمتت احساس خجالت نکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوالـی بپرسمـــ دعوایــم نمـــی کنـــی؟ باز نمـــــی گویــــی : دســــت بردار.... چشـــ ــم غــره نمـــــــی زنـــــی؟؟ می تـــوانی به یـــاد گذشته ها بــه دروغ بـگــ ــویـــی دوستــ ــم داری...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم من خودم گل دارم و محتاج هر گل نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه را آرزو کردم از دست دادم...دلتنگ آرزوهای از دست رفته نیستم،نگران آنم که روزی دلم ناخواسته تو را آرزو کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تنها کسی نبودم که دوستت داشتم اما کسی بودم که تنـــــــــــــــــــــها تورا دوست داشتم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردید دقیقا همون رابطه ای که آسمونیه ، بدست زمینی ها متلاشی میشه؟!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادها فراموش نخواهندشد،
حتي به اجبار!
و دوستيها ماندنى اند حتى باسكوت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

( قند ) خون مادر بالاست ، دلش اما همیشه ( شور ) می زند برای ما . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش این قلم نشانی تو را مینوشت نه در به دری مرا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورکن... کمی غم نمک است برای غذای روح ما ...لازم وضروری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همه جا با من است ... اما دلم گرمای بودنت را میخواهد نه سراب خیالت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتحار در خشک کردن یک قطره اشک است نه در جاری ساحتن خون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا زمانی که روی قله کوه ایستاده ام به افراد کنار دریا غبطه میخورم زمانی که کنار دریا ایستاده ام به افراد روی قله کوه غبطه میخورم کمکم کن تا به جایگاهم رازی باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون وقتی منو نقاشی میکردی زیبا نقاشیم کردی ممنون... سالم نقاشیم کردی ممنون... ولی اخه چرا خداجون تنها نقاشیم کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیدگاه مردم قطار باید اسیر ریل بماند،چون نتیجه آزادیش فاجعه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم امروز که در اسایشم تو را میپرستم و از تو سپاسگذارم تا در موقع گرفتاری هنگام بلند کردن دستانم به سمتت احساس خجالت نکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوالـی بپرسمـــ دعوایــم نمـــی کنـــی؟ باز نمـــــی گویــــی : دســــت بردار.... چشـــ ــم غــره نمـــــــی زنـــــی؟؟ می تـــوانی به یـــاد گذشته ها بــه دروغ بـگــ ــویـــی دوستــ ــم داری...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم من خودم گل دارم و محتاج هر گل نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه را آرزو کردم از دست دادم...دلتنگ آرزوهای از دست رفته نیستم،نگران آنم که روزی دلم ناخواسته تو را آرزو کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تنها کسی نبودم که دوستت داشتم اما کسی بودم که تنـــــــــــــــــــــها تورا دوست داشتم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردید دقیقا همون رابطه ای که آسمونیه ، بدست زمینی ها متلاشی میشه؟!!