بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگيه ليــاقــــت اينه كه همه نميتونن داشته باشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تک ستاره منی منم اسیر بودنت , از ته دل داد میزنم میمیرم از نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست دارم و عاشقتم "پر کاربردترین واژه های ایرانی. بدون اینکه کاربراش معنی وافعیش رو بدونن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــود را نرنجــان ... آنکـه بودنـت را قدر ندانست ! لایق حضــور در فکـرت هم نیست ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر آمد.. مادر دوان دوان آمد.. مادر با استرس آمد.. مادر با دلشوره آمد.. مادر با نگرانی آمد.. مادر باز همسایه مخشو کار گرفته،تا برسه غذا جزقاله شد.. و بالاخره مادر با فلافل آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن ضرب المثلها اعتباری نیست*تازگی یا کهنگیش،دردی را دوا نمیکند*ماهی را هروقت از اب بگیری میمیرد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم هستم اگر کسی خوشش نیامد به جهنم که نیامد اینج مجسمه سازی نیست!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ پیری را گفتم توبه کردی.. خون دل میخوری گفت: توان پارس وگاز گرفتن سگهای پست گله را ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمت چی بود؟؟می خواهم بن بست های زندگی ام را به نامت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودت دعا کن که آرام باشی . وقتی توفان می آید ، تو همچنان آرام باشی . تا توفان از آرامش تو آرام بگیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه ی مظلومی است(قسمت) همه ی تقصیرهای ما را به گردن میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيست كه غربت رفته راياد كند،دل غربت زده راشادكند،من نوشتم اين سخن ازبهردوست،تابداند اين دلم درفكراوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلام نرگس مست تو تاجدارانند،خراب باده لعل توهوشيارانند توراصباومرا آب ديده شدغماز،وگر نه عاشق ومعشوق رازدارانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق،معرفتي به هر نگاهم داده در حلقه ى عشق خويش راهم داده اينها همه علتش فقط يك چيز است ايرانى ام و رضا پناهم داده التماس شديد دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي به خودي خود نمي افتد...اگر بيفتد از همان سمتي مي افتد كه به خدا تكيه نكرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدخداراچقدرشناختي؟گفتم:آنقدركه هرچه خواستم نشد،اماهرچه خواست شد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قشنگيه ليــاقــــت اينه كه همه نميتونن داشته باشن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تک ستاره منی منم اسیر بودنت , از ته دل داد میزنم میمیرم از نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوست دارم و عاشقتم "پر کاربردترین واژه های ایرانی. بدون اینکه کاربراش معنی وافعیش رو بدونن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــود را نرنجــان ... آنکـه بودنـت را قدر ندانست ! لایق حضــور در فکـرت هم نیست ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر آمد.. مادر دوان دوان آمد.. مادر با استرس آمد.. مادر با دلشوره آمد.. مادر با نگرانی آمد.. مادر باز همسایه مخشو کار گرفته،تا برسه غذا جزقاله شد.. و بالاخره مادر با فلافل آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کن ضرب المثلها اعتباری نیست*تازگی یا کهنگیش،دردی را دوا نمیکند*ماهی را هروقت از اب بگیری میمیرد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم هستم اگر کسی خوشش نیامد به جهنم که نیامد اینج مجسمه سازی نیست!*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرگ پیری را گفتم توبه کردی.. خون دل میخوری گفت: توان پارس وگاز گرفتن سگهای پست گله را ندارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمت چی بود؟؟می خواهم بن بست های زندگی ام را به نامت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودت دعا کن که آرام باشی . وقتی توفان می آید ، تو همچنان آرام باشی . تا توفان از آرامش تو آرام بگیرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه ی مظلومی است(قسمت) همه ی تقصیرهای ما را به گردن میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيست كه غربت رفته راياد كند،دل غربت زده راشادكند،من نوشتم اين سخن ازبهردوست،تابداند اين دلم درفكراوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غلام نرگس مست تو تاجدارانند،خراب باده لعل توهوشيارانند توراصباومرا آب ديده شدغماز،وگر نه عاشق ومعشوق رازدارانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق،معرفتي به هر نگاهم داده در حلقه ى عشق خويش راهم داده اينها همه علتش فقط يك چيز است ايرانى ام و رضا پناهم داده التماس شديد دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمي به خودي خود نمي افتد...اگر بيفتد از همان سمتي مي افتد كه به خدا تكيه نكرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدخداراچقدرشناختي؟گفتم:آنقدركه هرچه خواستم نشد،اماهرچه خواست شد.