بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبز … زرد … قرمز … وسوسه شده ام کدام سیب را بردارم ! میوه فروش پوزخندی زد و گفت : “تردیـــــد نکـــــن …” تمام سیب ها تو زردند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بخوای جوری زندگی کنی که به کسی بدهکار نباشی ، آخرش یه زندگی به خودت بدهکار میشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی تلخ زندگی.....یکی بود.....یکی نبود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺷﮏ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﺍﻣﯿﺒﻮﺳﻢ… ﺷﻮﺭﺍﺳﺖ !ﺍﺯﺑﺲ ﮐﻪ ﺭﻭﻯ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺷﯿﺪﻡ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☺ای کاش رفاقت آدما مثل رفاقت چشم و دست بود وقتی دست زخمی میشد چشم گریه میکرد و وقتی چشم گریه میکرد دست اشکاشو پاک میکرد☻

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان دو گونه اند : یکی آنان که همیشه شما را می خندانند و از ایشان خیری نخواهید دید دیگر آنان که عیب شما را می گویند و شما را به اندیشه وا می دارند قدر ایشان را بدانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست هست؟ پاییز است... کم کم فکر برف باران باش شاید کسی تمام گریه هایش را برای زمستان گذاشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی با بید می رقصم ، شبی با باد می جنگم که من چون غنچه های صبحدم بسیار دلتنگم مرا چون آینه هرکس به کیش خویش پندارد و الّا من چو مِی با مست و با هشیار یکرنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که دوست داری همواره کسی به یادت باشدبه یاد من باش که من همیشه به یاد توام(سوره بقره-ایه152)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن در مسیر باد و نشکستن از صفات ریشه داران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت یاد یه خاطره افتادی نگو یادش بخیر:چون گذشته ها دیگه گذشته چه خوب چه بد؛ پس بهتره به فکر آینده ی خوب باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها رفت یادتو کمرنگ نشد،سال ها رفت دل ساده من سنگ نشد،ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود،نامت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است فکرم درد می کند... دکتر ها می گویند: توده ای از حرفهای ناگفته در سر دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی که به "درد" نخوره، به هیچ "دردی" نمی خوره از یک دریای ارام هرگز یک ناخدای خوب به وجود نمیاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما متوجه خواهیم شد که محکم ترین و تعصب امیزترین اعتقادات مان، انهایی هستند که کمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوش ازآنيم كه حج ميرويم!غافل ازآنيم كه كج ميرويم! ماكه به ديدارخداميرويم...اوكه همين جاست,كجاميرويم_عيد قربان مبارك

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبز … زرد … قرمز … وسوسه شده ام کدام سیب را بردارم ! میوه فروش پوزخندی زد و گفت : “تردیـــــد نکـــــن …” تمام سیب ها تو زردند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بخوای جوری زندگی کنی که به کسی بدهکار نباشی ، آخرش یه زندگی به خودت بدهکار میشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی تلخ زندگی.....یکی بود.....یکی نبود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺷﮏ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﺍﻣﯿﺒﻮﺳﻢ… ﺷﻮﺭﺍﺳﺖ !ﺍﺯﺑﺲ ﮐﻪ ﺭﻭﻯ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺷﯿﺪﻡ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☺ای کاش رفاقت آدما مثل رفاقت چشم و دست بود وقتی دست زخمی میشد چشم گریه میکرد و وقتی چشم گریه میکرد دست اشکاشو پاک میکرد☻

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان دو گونه اند : یکی آنان که همیشه شما را می خندانند و از ایشان خیری نخواهید دید دیگر آنان که عیب شما را می گویند و شما را به اندیشه وا می دارند قدر ایشان را بدانید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست هست؟ پاییز است... کم کم فکر برف باران باش شاید کسی تمام گریه هایش را برای زمستان گذاشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی با بید می رقصم ، شبی با باد می جنگم که من چون غنچه های صبحدم بسیار دلتنگم مرا چون آینه هرکس به کیش خویش پندارد و الّا من چو مِی با مست و با هشیار یکرنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که دوست داری همواره کسی به یادت باشدبه یاد من باش که من همیشه به یاد توام(سوره بقره-ایه152)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماندن در مسیر باد و نشکستن از صفات ریشه داران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت یاد یه خاطره افتادی نگو یادش بخیر:چون گذشته ها دیگه گذشته چه خوب چه بد؛ پس بهتره به فکر آینده ی خوب باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها رفت یادتو کمرنگ نشد،سال ها رفت دل ساده من سنگ نشد،ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود،نامت از صفحه ی این خاطره کمرنگ نشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است فکرم درد می کند... دکتر ها می گویند: توده ای از حرفهای ناگفته در سر دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی که به "درد" نخوره، به هیچ "دردی" نمی خوره از یک دریای ارام هرگز یک ناخدای خوب به وجود نمیاد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما متوجه خواهیم شد که محکم ترین و تعصب امیزترین اعتقادات مان، انهایی هستند که کمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوش ازآنيم كه حج ميرويم!غافل ازآنيم كه كج ميرويم! ماكه به ديدارخداميرويم...اوكه همين جاست,كجاميرويم_عيد قربان مبارك