بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبقت ازسايه هابه بيشتردويدن نيست بسوي نوركه باشيم سايه هادرپس ماهستندحتي آنگاه كه ايستاده باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من مجوز چاپ نمیدهند,میگویند: داستانی که نوشته ای قابل باور نیست! من فقط خاطراتم را نوشته بودم!!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجسمه مردان بزرگ هميشه با لبخند ساخته مي شوند،زيرا مردم آنان را در هنگام سخترين مشكلات با لبخند ديده اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي پروانه اي است كه هرچه تقلاكني نمي تواني ان راشكاركني.بايدارام باشي تاروي شانه ات بنشيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ما آدما برای خدا حکم پشه رو داشتیم که قرار بود بعد از هر بار نیش زدن یکی بزنه تو سرمون میدونی در روز چند بار له میشدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميشد قلاده دور گردن بعضي ادما بندازي هم هويت دار ميشدن هم هار نميشدن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان امسال را از یاد نمیبرم... ترکم کردی و گفتی که به اندازه یک قرص سرما خوردگی دوس داشتی......!!! چه زود دلتنگم شدی ! چه زود سرما خوردی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با تو بود...............! همه چیز آن طور که قرار است پیش میرود...... ممنون که به رویم نمی آوری اکثر تلاش هایم بیهوده بوده است..............!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند گلدان شکسته بر روی طاقچه، از یادها رفته و به خاطره ها سپرده شدیم.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان پايين شهر رياضيدانان بزرگي هستند آخرهيچ ارشميدسي نمي تواند نيم كيلو گوجه را به نام آبگوشت بين سيزده نفر تقسيم كند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ازظلمت دلها گرفته، از اين بي مهري دنيا گرفته، نميدانم بخندم يا بگريم، دلم اندازه ي دنيا گرفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام این اس بیشترین لایک خورو داشته باشه!!! سلامتی مادری که غذا تو دهنه ما گذاشت...ما اشک تو چشاش گذاشتیم...سلامتی مادرامون...بزن لایکو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـوچـکـتـــر کـــهـ بودیـــــمـ .. ایمــانِـمــــان بـزرگـتــــر بـــــود .. بـادبــــادکـــــ مــــے سـاخـتـیـــمـ .. نمـــے تَـرسیـــدیــمـ بـــــاد نبــــاشـــــد! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه كه بوديم معلم هامون اينطوري نمره مي دادن19.25ما هم توي دلمون مي گفتيم انگار از جيبه باباش خرج ميكنه.ارفاغ كن خوب.الان4جوكي ها هم اونجوري لايك ميزنن.انگار لايك از جيبه باباشون كم ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دل سپردن به تو یک خطاست... به تکرار باران خطا می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها در دوحالت قشنگ ميشن: اول پيدا كردن شباهت ها... دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبقت ازسايه هابه بيشتردويدن نيست بسوي نوركه باشيم سايه هادرپس ماهستندحتي آنگاه كه ايستاده باشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من مجوز چاپ نمیدهند,میگویند: داستانی که نوشته ای قابل باور نیست! من فقط خاطراتم را نوشته بودم!!!.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجسمه مردان بزرگ هميشه با لبخند ساخته مي شوند،زيرا مردم آنان را در هنگام سخترين مشكلات با لبخند ديده اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادي پروانه اي است كه هرچه تقلاكني نمي تواني ان راشكاركني.بايدارام باشي تاروي شانه ات بنشيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه ما آدما برای خدا حکم پشه رو داشتیم که قرار بود بعد از هر بار نیش زدن یکی بزنه تو سرمون میدونی در روز چند بار له میشدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميشد قلاده دور گردن بعضي ادما بندازي هم هويت دار ميشدن هم هار نميشدن......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان امسال را از یاد نمیبرم... ترکم کردی و گفتی که به اندازه یک قرص سرما خوردگی دوس داشتی......!!! چه زود دلتنگم شدی ! چه زود سرما خوردی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق با تو بود...............! همه چیز آن طور که قرار است پیش میرود...... ممنون که به رویم نمی آوری اکثر تلاش هایم بیهوده بوده است..............!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند گلدان شکسته بر روی طاقچه، از یادها رفته و به خاطره ها سپرده شدیم.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان پايين شهر رياضيدانان بزرگي هستند آخرهيچ ارشميدسي نمي تواند نيم كيلو گوجه را به نام آبگوشت بين سيزده نفر تقسيم كند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ازظلمت دلها گرفته، از اين بي مهري دنيا گرفته، نميدانم بخندم يا بگريم، دلم اندازه ي دنيا گرفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام این اس بیشترین لایک خورو داشته باشه!!! سلامتی مادری که غذا تو دهنه ما گذاشت...ما اشک تو چشاش گذاشتیم...سلامتی مادرامون...بزن لایکو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـوچـکـتـــر کـــهـ بودیـــــمـ .. ایمــانِـمــــان بـزرگـتــــر بـــــود .. بـادبــــادکـــــ مــــے سـاخـتـیـــمـ .. نمـــے تَـرسیـــدیــمـ بـــــاد نبــــاشـــــد! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه كه بوديم معلم هامون اينطوري نمره مي دادن19.25ما هم توي دلمون مي گفتيم انگار از جيبه باباش خرج ميكنه.ارفاغ كن خوب.الان4جوكي ها هم اونجوري لايك ميزنن.انگار لايك از جيبه باباشون كم ميشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دل سپردن به تو یک خطاست... به تکرار باران خطا می کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ها در دوحالت قشنگ ميشن: اول پيدا كردن شباهت ها... دوم احترام گذاشتن به تفاوت ها...