بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدیر خداوند همانند کودکی یک ساله باش که وقتی او را به هوا می اندازی ، می خندد ، چرا که اطمینان دارد او را خواهی گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهايم رابشمار!
آنهارابه قيمت دوست داشتنت ازدست ميدهم نه براي گذر عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني از بعضي خيابونا و بعضي پاركا و بعضي جاها كه خيلي ازشون خاطره دارم اخلاقم انقد سگي ميشه كه ميترسم ماشين شهرداري بياد بعنوان سگه ولگرد دستگيرم كنه.. مي خندي؟ مي خندي؟به حال خرابم نخند كه سرت مياد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تکیه میکنند,درختان به زمین و انسانها به مهربانی همدیگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هاي ناب كودكي در پيچ و خم زمانه گم شد، دوستانم را روزگار گرفت. عشقم را عاشقي ديگر ربود، ما مانديم و سيگاري كنج لب، تلخي چاي بي قند، خش خش برگها زير پا، ما مانديم و پوچي لحظه ها و نامردي زمانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خم شدم و در گوش نوزادی که مرده به دنیا آمده بود آهسته گفتم بخواب که چیزی ر از دست نداده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی "باغی" است که با عشق "باقی" است ، "مشغول دل" باش نه "دل مشغول" ، بیشتر "غصه های " ما از "قصه های" خیالی ماست ، پس بدان اگر "فرهاد" باشی ، همه چیز "شیرین" است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه زن ایرونی میتونه هم بچه بغلش باشه هم کیفش هم ساک بچه هم ...اونوقت شوهرش عینه دسته جارو کنارش راه بره ... .البته این اسو من دهه 60 توی گوشی بابابزرگم خوندم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگفتند:
سختي ها نمك زندگــــــي است.....

اما چرا كسي نفهميد

"نمــــــك" براي من كه خاطراتم زخمي است

شور نيست...

مزه "درد" ميدهد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﻖ ات ﻓﻘﻂ در دل ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺖ... ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ از دور ﻧﻤﺎی ﮐﻮﻫﯽ را داری , ﻣﻐﺮور و ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ... ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺷﺐ ﮐﻪ دﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر روﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺧﻮدت را ﭘﺸﺖ دودش ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﮑﻨﯽ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي مردای قدیم كه سختي مرد بودن رو با راحتي نامردي عوض نكردن! بزن برای پسرای امروز،که راحتي نامردي رو با هیچی عوض نمیکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كودكي در كدام بازي راهت ندادند؟؟! كه امروز اين چنين تشنه ي بازي كردن با آدمهايي..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي مهربون! عشق واقعي تويي.. نبود همه چيز رو ميشه تحمل كرد،اما نبود تو رو نميشه طاقت آورد. . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔفت ديــــوانه وار دوســــتت دارم! چه ســــاده بودم كه نفهميدم به ديــــوانه اعــــتباري نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشریت هنر دست خداست هنرش را به هر کس نفروش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ از مردا رو میبینی‌ فکر میکنی‌ چه بی‌ خیاله و چه راحت می‌خنده !! و فقط یه مرد می‌تونه بفهمه که یه " مرد " در روز چند بار زیر بار زندگی میشکنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقدیر خداوند همانند کودکی یک ساله باش که وقتی او را به هوا می اندازی ، می خندد ، چرا که اطمینان دارد او را خواهی گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسهايم رابشمار!
آنهارابه قيمت دوست داشتنت ازدست ميدهم نه براي گذر عمر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني از بعضي خيابونا و بعضي پاركا و بعضي جاها كه خيلي ازشون خاطره دارم اخلاقم انقد سگي ميشه كه ميترسم ماشين شهرداري بياد بعنوان سگه ولگرد دستگيرم كنه.. مي خندي؟ مي خندي؟به حال خرابم نخند كه سرت مياد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تکیه میکنند,درختان به زمین و انسانها به مهربانی همدیگر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه هاي ناب كودكي در پيچ و خم زمانه گم شد، دوستانم را روزگار گرفت. عشقم را عاشقي ديگر ربود، ما مانديم و سيگاري كنج لب، تلخي چاي بي قند، خش خش برگها زير پا، ما مانديم و پوچي لحظه ها و نامردي زمانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز خم شدم و در گوش نوزادی که مرده به دنیا آمده بود آهسته گفتم بخواب که چیزی ر از دست نداده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی "باغی" است که با عشق "باقی" است ، "مشغول دل" باش نه "دل مشغول" ، بیشتر "غصه های " ما از "قصه های" خیالی ماست ، پس بدان اگر "فرهاد" باشی ، همه چیز "شیرین" است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه زن ایرونی میتونه هم بچه بغلش باشه هم کیفش هم ساک بچه هم ...اونوقت شوهرش عینه دسته جارو کنارش راه بره ... .البته این اسو من دهه 60 توی گوشی بابابزرگم خوندم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگفتند:
سختي ها نمك زندگــــــي است.....

اما چرا كسي نفهميد

"نمــــــك" براي من كه خاطراتم زخمي است

شور نيست...

مزه "درد" ميدهد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺣﻖ ات ﻓﻘﻂ در دل ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺖ... ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ از دور ﻧﻤﺎی ﮐﻮﻫﯽ را داری , ﻣﻐﺮور و ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ... ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺷﺐ ﮐﻪ دﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر روﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﯽ و ﺧﻮدت را ﭘﺸﺖ دودش ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﮑﻨﯽ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي مردای قدیم كه سختي مرد بودن رو با راحتي نامردي عوض نكردن! بزن برای پسرای امروز،که راحتي نامردي رو با هیچی عوض نمیکنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كودكي در كدام بازي راهت ندادند؟؟! كه امروز اين چنين تشنه ي بازي كردن با آدمهايي..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي مهربون! عشق واقعي تويي.. نبود همه چيز رو ميشه تحمل كرد،اما نبود تو رو نميشه طاقت آورد. . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔفت ديــــوانه وار دوســــتت دارم! چه ســــاده بودم كه نفهميدم به ديــــوانه اعــــتباري نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشریت هنر دست خداست هنرش را به هر کس نفروش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی‌ از مردا رو میبینی‌ فکر میکنی‌ چه بی‌ خیاله و چه راحت می‌خنده !! و فقط یه مرد می‌تونه بفهمه که یه " مرد " در روز چند بار زیر بار زندگی میشکنه