بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی, گندمکی هست که درمعبد یاد, چون که با خوشه ذخیره است به آفت نرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجودمان گاهی چه گرم می شود به یک " دلخوشی کوچک " ، به یک " هستم " ، به یک "کجایی؟ " ، به یک " خوبی؟ " ، به یک " حضور ". به یک "سلام "... سلام مهربان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـواسـت بـاشـه بـا کـی" دسـت" مـیـدی وگـرنـه هـمـه چـیـتـو از "دسـت" مـیـدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان امید را بارور میکند و امید تو را به آرزو هایت میرساند.. خودم به شخصه به تک تک کلمات باور دارم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اسمون محبت یه کوله بارصداقت یه دشت پرستاره پراز گل های لاله برای قلب صافت هدیه به روی ماهت "تقدیم به همه پدرومادرای عزیز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الله...الله...الله...الله...الله...الله...الله...الله.. این بالایی ها همه مخاطبای خاص منن.. البته فقط یه فرق با مخاطب خاصای همه دارن واینکه شما هم میتونید باهاش حرف بزنید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آنكه ميدانم دوست دارد ولي باز غمگينم! چون نگاهش به شيريني روياهايم نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت همینجاست... خوبتر که بنگری... نگاه نگران مادرت... سرزنش و خطاب های پدرت... خنده های عشقت... سلام های دوستانت... همه اش بهشت است... باور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب عزیز...، لطفا بی جهت خودت را درگیر هر چیزی نکن، کار تو فقط خون رساندن است فقط همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ، خلیفـه تنهـای خـدا روی زمیـن استـ . . .  امپراطـوری کـه گاهـی بایـد بـرگردد بـه آخـرین سـلاح اش " . . . و سـلاح او گریـه استـ . . . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای چراغهای همسایه ات هم نور آرزو کن بی شک حوالی ات روشنتر خواهد شد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر با هیچکس درد دل نمیکنم! زخمى که از عصب بگذرد ، دیگر درد ندارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! دلم به سان قبله نماست؛ وقتی عقربه اش به سمت "تــــــــو" می ایستد، آرام می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن زنـده بـه چشمـانِ مسیحـای تو هستـم مـن را بـه فـرامـوشـیِ ایـن خاطـره نسپــار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگينم . . . . . . . خيلي غمگينم . . . . . . . غمگين تر از پسري كه اولين تار موي سفيدش را ديده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز پیرمردى پرسیدند: چرا ناراحتى؟ گفت: جاسیگاریم شکست گفتند مگر چه قدر قیمت داشت؟ گفت به قیمتش نیست... "تمام جوانیم را در آن سوزاندم"..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی, گندمکی هست که درمعبد یاد, چون که با خوشه ذخیره است به آفت نرود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجودمان گاهی چه گرم می شود به یک " دلخوشی کوچک " ، به یک " هستم " ، به یک "کجایی؟ " ، به یک " خوبی؟ " ، به یک " حضور ". به یک "سلام "... سلام مهربان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـواسـت بـاشـه بـا کـی" دسـت" مـیـدی وگـرنـه هـمـه چـیـتـو از "دسـت" مـیـدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان امید را بارور میکند و امید تو را به آرزو هایت میرساند.. خودم به شخصه به تک تک کلمات باور دارم.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه اسمون محبت یه کوله بارصداقت یه دشت پرستاره پراز گل های لاله برای قلب صافت هدیه به روی ماهت "تقدیم به همه پدرومادرای عزیز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الله...الله...الله...الله...الله...الله...الله...الله.. این بالایی ها همه مخاطبای خاص منن.. البته فقط یه فرق با مخاطب خاصای همه دارن واینکه شما هم میتونید باهاش حرف بزنید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آنكه ميدانم دوست دارد ولي باز غمگينم! چون نگاهش به شيريني روياهايم نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت همینجاست... خوبتر که بنگری... نگاه نگران مادرت... سرزنش و خطاب های پدرت... خنده های عشقت... سلام های دوستانت... همه اش بهشت است... باور کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب عزیز...، لطفا بی جهت خودت را درگیر هر چیزی نکن، کار تو فقط خون رساندن است فقط همین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ، خلیفـه تنهـای خـدا روی زمیـن استـ . . .  امپراطـوری کـه گاهـی بایـد بـرگردد بـه آخـرین سـلاح اش " . . . و سـلاح او گریـه استـ . . . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای چراغهای همسایه ات هم نور آرزو کن بی شک حوالی ات روشنتر خواهد شد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر با هیچکس درد دل نمیکنم! زخمى که از عصب بگذرد ، دیگر درد ندارد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! دلم به سان قبله نماست؛ وقتی عقربه اش به سمت "تــــــــو" می ایستد، آرام می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن زنـده بـه چشمـانِ مسیحـای تو هستـم مـن را بـه فـرامـوشـیِ ایـن خاطـره نسپــار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگينم . . . . . . . خيلي غمگينم . . . . . . . غمگين تر از پسري كه اولين تار موي سفيدش را ديده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز پیرمردى پرسیدند: چرا ناراحتى؟ گفت: جاسیگاریم شکست گفتند مگر چه قدر قیمت داشت؟ گفت به قیمتش نیست... "تمام جوانیم را در آن سوزاندم"..