بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش درکودکی میماندیم آنجایی که تنهاتلخی زندگیمان شربت تبمان بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامردمان این زمان فقط سلامو والسلام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کاروانیست زود گذر ،آهنگی نیمه تمام،تابلویی زیبا و فریبنده،میسوزد و میسوزاند وهیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمی گیرد،جز محبت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز حیرانم میکند : یکی آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست و دیگری صفای باطن زیبایت که نمیبینم و میدانم که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک سوزن از ابروی تو با یک نخ از گیسوی تو آرام میدوزد به هم چشم مرا با روی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها سپیده که میزند بیدار نمیشوم میمیرم از این که  زنده ام..... میفهمی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪ... ﺑـــــــﺎﻭﺭﺵ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ!! از وقتی نیستی... خدا می داند،چقدر آب به صورتم پاشیدم... لعنتی... این کابوس انقدر واقعی است... که از خواب بیدار نمی شوم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوشانه می خندم  شوخی می کنم  سر به سرت می گذارم  وتو نمیدانی...................... چقدر سخت است  احساس خفگی کردن  پشت این نقاب  لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیس چند بهار در کنار هم زندگی میکنیم مهم این است ک یادمان باشد عمرمان کوتاه است .در پایان زندگی خیلی از ما خواهیم گفت:کاش!!!!فقط چند لحضه بیشتر رصت داشتیم تا خوب ب هم نگاه کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظات را گذراندیم تا به خوشبختی برسم اما دریغ ازآنکه لحظاتی را که گذراندیم همان لحظات خوشبختی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دل بکنم ، نمی گویم نشد اتفاقا شد ! من کنده شدم و این روزها بدون دل پرسه می زند تنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمت برآورده شدن حاجات آدما تو آسمون شلوغ ترين قسمته.. اما  يه قسمت هست، قسمتي كه شكر بنده ها رو ثبت مي كنه.. بعد از گرفتن حاجتها.. خيلي خلوته. . . . . . ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺒــــــــــﺎﺭ ﺑــــــــﺎﺭﺍﻥ .… ﻣـــــــــــــﻦ ﺳـــــــــــــﻒﺭﮐـــــــﺮ ﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻣــــ ﮐــــــــﻪ ﯾــــــــﺎﺩﻡ ﺭﻓــــﺘﻪ… ﺁﺑـــــــــــــ ﭘﺸﺘــــــــــ ﭘـــــــــﺎﯾﺶ ﺑـﺮﯾــــــــﺰﻣـــــ ..…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه اونایی که نفس شون رو دادن تا ما نفس بکشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تو اولین روز بهار،دل من آخرین جمعه سال... وچه دورند و چه نزدیک با هم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ما آدم ها هم مثل گربه ها با چند لحظه بو کشیدن میفهمیدیم که: هر ”آشغالی” ارزش وقت گذاشتن نــــــداره!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش درکودکی میماندیم آنجایی که تنهاتلخی زندگیمان شربت تبمان بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامردمان این زمان فقط سلامو والسلام.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کاروانیست زود گذر ،آهنگی نیمه تمام،تابلویی زیبا و فریبنده،میسوزد و میسوزاند وهیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمی گیرد،جز محبت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چیز حیرانم میکند : یکی آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست و دیگری صفای باطن زیبایت که نمیبینم و میدانم که هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک سوزن از ابروی تو با یک نخ از گیسوی تو آرام میدوزد به هم چشم مرا با روی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها سپیده که میزند بیدار نمیشوم میمیرم از این که  زنده ام..... میفهمی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪ... ﺑـــــــﺎﻭﺭﺵ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ!! از وقتی نیستی... خدا می داند،چقدر آب به صورتم پاشیدم... لعنتی... این کابوس انقدر واقعی است... که از خواب بیدار نمی شوم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوشانه می خندم  شوخی می کنم  سر به سرت می گذارم  وتو نمیدانی...................... چقدر سخت است  احساس خفگی کردن  پشت این نقاب  لعنتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیس چند بهار در کنار هم زندگی میکنیم مهم این است ک یادمان باشد عمرمان کوتاه است .در پایان زندگی خیلی از ما خواهیم گفت:کاش!!!!فقط چند لحضه بیشتر رصت داشتیم تا خوب ب هم نگاه کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظات را گذراندیم تا به خوشبختی برسم اما دریغ ازآنکه لحظاتی را که گذراندیم همان لحظات خوشبختی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم دل بکنم ، نمی گویم نشد اتفاقا شد ! من کنده شدم و این روزها بدون دل پرسه می زند تنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمت برآورده شدن حاجات آدما تو آسمون شلوغ ترين قسمته.. اما  يه قسمت هست، قسمتي كه شكر بنده ها رو ثبت مي كنه.. بعد از گرفتن حاجتها.. خيلي خلوته. . . . . . ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺒــــــــــﺎﺭ ﺑــــــــﺎﺭﺍﻥ .… ﻣـــــــــــــﻦ ﺳـــــــــــــﻒﺭﮐـــــــﺮ ﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻣــــ ﮐــــــــﻪ ﯾــــــــﺎﺩﻡ ﺭﻓــــﺘﻪ… ﺁﺑـــــــــــــ ﭘﺸﺘــــــــــ ﭘـــــــــﺎﯾﺶ ﺑـﺮﯾــــــــﺰﻣـــــ ..…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه اونایی که نفس شون رو دادن تا ما نفس بکشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل تو اولین روز بهار،دل من آخرین جمعه سال... وچه دورند و چه نزدیک با هم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ما آدم ها هم مثل گربه ها با چند لحظه بو کشیدن میفهمیدیم که: هر ”آشغالی” ارزش وقت گذاشتن نــــــداره!