بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم حضور مردانه میخواهد. نه اینکه مردباشد،نه…مردانه باشد.حرفش..قولش..فکرش..نگاهش..قلبش و..آنقدرمردانه که بتوان تابی نهایت به او اعتماد کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپانی رو پرسیدند روزگارت چگونه است ؟ گفت : گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشان گرگ بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا عشق بازي مي كنه.. بامن.. باتو.. با آسمون .. با زمين.. بعد ميگه: به قطره قطره ي اين عشق بازي قسم بخور، هرچي باشه اجابت مي كنم... خدايم! حال و هواي شهرمان اين روزها معركه ست.. عاشقتم..شكرت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان هرگز مشو مديون احساس كسي تا نباشد مهرت گروگان كسي گوهر را نزن بر سنگ هر ناقابلي صبر كن پيدا شود گوهر شانس قابلي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... خورشيد را به من قرض ميدهي??از تو كه پنهان نيست... سرزمين خيالم سالهاست يخ بسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لکنت زبان هم بهانه ی خوبیست برای مزه مزه کردن اسمت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از"خوب"به"بد"رفتن به فاصله لذت پريدن ازيك"نهرباريك"است،اما،براي برگشتن بايدازاقيانوس گذشت
‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا رب نظر تو بر نگردد بر گشتن روزگار سهل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوهها گرچه باهمند ولي تنهايند!چيزي شبيه اين روزهاي آدمها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خواب تورا وقتي كه خواب نبودم ديده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام ميگيرد به گرگ هاي امروز كه با يك نگاه خرگوش ها رام ميشوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگيت هر چي ميخواي باش فقط نفر سوم ي خلوت دو نفره نباش...!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از شكست هاي زندگيم به خاطر دروغ هايي بود كه بايد مي گفتم اما نگفتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسایی که وفاداربودن ولی بهشون خیانت شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﺪﺍﻧﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻏﺬﺍﯾﻢ ﺑﻮﺩ ﺩﺭﺩﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻧﺪﺍﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﺳﻮﯼ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﻧﮕـﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﻋـﺘﻘﺎﺩ ﻧـﺪﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ" ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﯾﮑــ ﻟﺤـﻈﻪ " ﻋﺠﯿـﺐ ﻣﻌـﺘﻘﺪﻡ . . . !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم حضور مردانه میخواهد. نه اینکه مردباشد،نه…مردانه باشد.حرفش..قولش..فکرش..نگاهش..قلبش و..آنقدرمردانه که بتوان تابی نهایت به او اعتماد کرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپانی رو پرسیدند روزگارت چگونه است ؟ گفت : گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشان گرگ بودند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا عشق بازي مي كنه.. بامن.. باتو.. با آسمون .. با زمين.. بعد ميگه: به قطره قطره ي اين عشق بازي قسم بخور، هرچي باشه اجابت مي كنم... خدايم! حال و هواي شهرمان اين روزها معركه ست.. عاشقتم..شكرت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جهان هرگز مشو مديون احساس كسي تا نباشد مهرت گروگان كسي گوهر را نزن بر سنگ هر ناقابلي صبر كن پيدا شود گوهر شانس قابلي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... خورشيد را به من قرض ميدهي??از تو كه پنهان نيست... سرزمين خيالم سالهاست يخ بسته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لکنت زبان هم بهانه ی خوبیست برای مزه مزه کردن اسمت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از"خوب"به"بد"رفتن به فاصله لذت پريدن ازيك"نهرباريك"است،اما،براي برگشتن بايدازاقيانوس گذشت
‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يا رب نظر تو بر نگردد بر گشتن روزگار سهل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كوهها گرچه باهمند ولي تنهايند!چيزي شبيه اين روزهاي آدمها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خواب تورا وقتي كه خواب نبودم ديده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ام ميگيرد به گرگ هاي امروز كه با يك نگاه خرگوش ها رام ميشوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگيت هر چي ميخواي باش فقط نفر سوم ي خلوت دو نفره نباش...!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياري از شكست هاي زندگيم به خاطر دروغ هايي بود كه بايد مي گفتم اما نگفتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسایی که وفاداربودن ولی بهشون خیانت شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧﺪﺍﻧﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻏﺬﺍﯾﻢ ﺑﻮﺩ ﺩﺭﺩﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻧﺪﺍﻧﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﺳﻮﯼ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺩﺭ ﻧﮕـﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﻋـﺘﻘﺎﺩ ﻧـﺪﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ" ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﯾﮑــ ﻟﺤـﻈﻪ " ﻋﺠﯿـﺐ ﻣﻌـﺘﻘﺪﻡ . . . !!