بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پادشاه عالمی بازهم گدای مادری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار بر آن باشد كه خارج از وجود خود كسي را ستايش كنيد، آنهايي را بستاييد كه براي سلامت و آسايش و امنيت زندگي شما مي كوشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مردم دل بکن یاد خدا کن  خدا را وقت تنهایی صدا کن در آن حالت که اشکت میچکد گرم غنیمت دان ما را هم دعا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتره كه خودت باشي و دوستي نداشته باشي تا اينكه شبيه دوستات باشي و <خودي> نداشته باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من از مرگ ماهي ها ميترسم وگرنه درد دلهايم را به دريا ميگفتم...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كدام دردناكتر است اين كه پرواز بداني ولي اسير باشي، ياانكه ازاد باشي ولي پرواز نداني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران میبارد و ما در حسرت سلامی دیگر خانه نشین میشویم تا .... صبح سلامی دوباره به آفتاب خواهیم داد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ترین تنهای تو زخم زبونا خورده بود/خدانگهداری نکرد چون قبل رفتن مرده بود مسافر دلتنگیا از بعد تو دیچاره شد/بعد از وداع آخرش رفتو دیگه آواره شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبتت رو از کسی دریغ نکن ولی به قدری به کسی محبت کن که بعدا مجبور نشی ثابت کنی که خرر نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عشقی عظیم تر از عشق مادر نیست هیچ حمایتی عظیم تر از حمایت پدر نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک آلزایمر خفیف می خواهد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا جايي ست كه وقتي زانوهايت را از شدت تنهايي بغل ميكني به جاي همدردي برايت پول خرد مي ريزند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا انقد خيابونا خلوته؟ خدايا بارون انقد ترس داره.؟ آي مردم! پس راست ميگن شما به هواي باروني ميگيد 'خراب'... صفحه ي گوشيم خيسه آبه :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زماني كه ثانيه ها سركش نميشن و به اندازه ي خودشون تيك تاك مي كنن كه زير بارونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تنهايى اين دل مشكوكم يا دلم دل نيست يا آنكه در دل است اهل دل نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"صبر"يك فريب بزرگ است! 
سه ماه است با غوره ها كلنجار ميروم... 
حلوا نميشوند..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پادشاه عالمی بازهم گدای مادری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار بر آن باشد كه خارج از وجود خود كسي را ستايش كنيد، آنهايي را بستاييد كه براي سلامت و آسايش و امنيت زندگي شما مي كوشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مردم دل بکن یاد خدا کن  خدا را وقت تنهایی صدا کن در آن حالت که اشکت میچکد گرم غنیمت دان ما را هم دعا کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتره كه خودت باشي و دوستي نداشته باشي تا اينكه شبيه دوستات باشي و <خودي> نداشته باشي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من از مرگ ماهي ها ميترسم وگرنه درد دلهايم را به دريا ميگفتم...!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كدام دردناكتر است اين كه پرواز بداني ولي اسير باشي، ياانكه ازاد باشي ولي پرواز نداني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران میبارد و ما در حسرت سلامی دیگر خانه نشین میشویم تا .... صبح سلامی دوباره به آفتاب خواهیم داد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها ترین تنهای تو زخم زبونا خورده بود/خدانگهداری نکرد چون قبل رفتن مرده بود مسافر دلتنگیا از بعد تو دیچاره شد/بعد از وداع آخرش رفتو دیگه آواره شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبتت رو از کسی دریغ نکن ولی به قدری به کسی محبت کن که بعدا مجبور نشی ثابت کنی که خرر نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عشقی عظیم تر از عشق مادر نیست هیچ حمایتی عظیم تر از حمایت پدر نیست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک آلزایمر خفیف می خواهد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا جايي ست كه وقتي زانوهايت را از شدت تنهايي بغل ميكني به جاي همدردي برايت پول خرد مي ريزند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا انقد خيابونا خلوته؟ خدايا بارون انقد ترس داره.؟ آي مردم! پس راست ميگن شما به هواي باروني ميگيد 'خراب'... صفحه ي گوشيم خيسه آبه :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زماني كه ثانيه ها سركش نميشن و به اندازه ي خودشون تيك تاك مي كنن كه زير بارونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تنهايى اين دل مشكوكم يا دلم دل نيست يا آنكه در دل است اهل دل نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"صبر"يك فريب بزرگ است! 
سه ماه است با غوره ها كلنجار ميروم... 
حلوا نميشوند..