بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه سراب دیدید بنشینید و از آن بنوشید  نگذارید سراب به دروغش افتخار کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبستن مثل پرت کردن یه سنگ تو دریاست امادل کندن مثل پیداکردن همون سنگه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام زنگ بزنم بهشت و از خدا بابت برادر دوست داشتنی زیبا مثل تو تشکر کنم. امروز روز عشق به برادر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سر دعوا ها مشکلات همش تو کوتاه میای کم کم انقدر کوتاه میشی که بعضی ها فکر میکنن صندلی هستی و سوارت میشن و پایین هم نمیان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار … بگذار اشک هایم غریب نباشند... پشت پنجره نشسته ام و میباری … ناودانی چشمانم سرازیر شده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم از بازي كلاغ پر ميترسم، ميترسم بگم رفاقت ، آروم بگي پر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد یه چیزایی رو هم تو یاد بگیری ساده اذیت نکردن ساده رد نشدن ساده نخواستن وساده... ولش کن مهم نیس تو که ساده یاد نمیگیری!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا را ببين؛ 
بخدا،
خدا عاشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرباني تا كي؟؟ بگذار سخت باشم و سرد! باران كه باريد ...چتر بگيرم و چكمه! خورشيد كه تابيد...پنجره ببندم و تاريك! اشك كه آمد...دستمالي بردارم و خشك! و نيشخندي بزنم و سوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستاني سرد.. كلاغ غذا نداشت تا جوجه هاشو سير كنه،گوشت بدن خودشو ميكند و ميداد به جوجه هاش ميخوردند.. زمستان تمام شد و كلاغ مرد! اما بتكراري.. اين است واقعيت تلخ روزگار ما. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که صفر(۰) یک عدد محسوب میشه،پس من چرا خودم را عددی به حساب نیارم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگم این حق هیچکس نیست که با ثروت فقیر باشه/کسی که فرش می بافه نباید رو حصیر باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خيالم با خيالت بيخيال عالمم... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا من هر چقدر گناه مي كنم چقدر راحت مي بخشي منرو.حداقل گوشمم نكشيدي تا اذيت بشم.ماه محرم رو هم گذاشتي گناه كارارو شرمنده كني...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه بر گونه ي معشوق زميني گنه است به زمين عشق نورز سخن از عاطفه گفتن همه از ساده دليست گرگ بودن هنر است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻮﺍﻇﺐ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه سراب دیدید بنشینید و از آن بنوشید  نگذارید سراب به دروغش افتخار کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبستن مثل پرت کردن یه سنگ تو دریاست امادل کندن مثل پیداکردن همون سنگه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام زنگ بزنم بهشت و از خدا بابت برادر دوست داشتنی زیبا مثل تو تشکر کنم. امروز روز عشق به برادر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سر دعوا ها مشکلات همش تو کوتاه میای کم کم انقدر کوتاه میشی که بعضی ها فکر میکنن صندلی هستی و سوارت میشن و پایین هم نمیان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار … بگذار اشک هایم غریب نباشند... پشت پنجره نشسته ام و میباری … ناودانی چشمانم سرازیر شده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم از بازي كلاغ پر ميترسم، ميترسم بگم رفاقت ، آروم بگي پر....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد یه چیزایی رو هم تو یاد بگیری ساده اذیت نکردن ساده رد نشدن ساده نخواستن وساده... ولش کن مهم نیس تو که ساده یاد نمیگیری!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا را ببين؛ 
بخدا،
خدا عاشق است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهرباني تا كي؟؟ بگذار سخت باشم و سرد! باران كه باريد ...چتر بگيرم و چكمه! خورشيد كه تابيد...پنجره ببندم و تاريك! اشك كه آمد...دستمالي بردارم و خشك! و نيشخندي بزنم و سوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستاني سرد.. كلاغ غذا نداشت تا جوجه هاشو سير كنه،گوشت بدن خودشو ميكند و ميداد به جوجه هاش ميخوردند.. زمستان تمام شد و كلاغ مرد! اما بتكراري.. اين است واقعيت تلخ روزگار ما. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که صفر(۰) یک عدد محسوب میشه،پس من چرا خودم را عددی به حساب نیارم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگم این حق هیچکس نیست که با ثروت فقیر باشه/کسی که فرش می بافه نباید رو حصیر باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خيالم با خيالت بيخيال عالمم... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا من هر چقدر گناه مي كنم چقدر راحت مي بخشي منرو.حداقل گوشمم نكشيدي تا اذيت بشم.ماه محرم رو هم گذاشتي گناه كارارو شرمنده كني...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه بر گونه ي معشوق زميني گنه است به زمين عشق نورز سخن از عاطفه گفتن همه از ساده دليست گرگ بودن هنر است