بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مالک! اگرشب هنگام کسی را درحال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن، شاید سحرگاهان توبه کرده باشد و تو ندانی‎@‎‎@‎‎@‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان حیله گر باشد روباه است خاعن باشد گرگ است اگر ترسو باشد بز است اگر آرام باشد گوسفند است اگر احمق باشد خر است در نتیجه : انسان هیچ وقت آدم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حوّای کسی بودم که دیر فهمیدم آدم نیست … ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ بازی قشنگی بود اما ما قشنگ بازی نکردیم قبول کن که هر دو باختیم من که همه را به تو فروختم و تو که مرا به هیچ فروختی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفاظت از یک چمدان پر از شاپرک آسان تر از کنترل یک دختر عاشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرو راهی که با ریگی بلغزی مشو بیدی که با بادی بلرزی ترا قدر و ترا قیمت گران است مکن کاری که یک ارزن نیرزی عمیییییییییییییییق شین لدفن♡.♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد،  آن را به کسی نمیسپارد...شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم اما... گاهي حرف ميزند... گاهي فرياد ميكشد... و من هميشه به دنبال كسي ميگردم كه بفهمد يك نگاه خسته  چه مي خواهد بگويد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اعتراف کنم کم آوردم  تویی که اسمت تقدیره ... سرنوشته... قسمته... هر چی هستی دست از سرم بردار خسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَرد را غیرتش٬ مَرد می کند ...، و زَن را عاطفه اش٬ زَن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر من زيباترين شكر گذاري براي خدا بعد از داشتن خودش داشتن همسرته خدايا شكرت كه عشقم كنارمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه با نخستین سنگ ها اغاز میشود و ادمی با نخستین درد . . (احمد شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" یـــه وقــتــــــایــی ام مــیـشـــه دَســتِـتـــ خــــــالـیــه  . . . . وَلـــــــی؛ هَـــــنـوز بـــ ــه خـــــاطِـــــــــرِ یــــه وَرَق حـــاکِــمی... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی : هرکسی را خواستی نابود کنی درحضور خودش از او تعریف کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم چیست؟؟؟؟؟؟ انچه ازچشم توتاعمق وجودم جاریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم همــــه بدانند من برای دوســــت داشتنت،برای لمــــس دستانت، برای غرق شدن در آغـــوشت ، از هیــــچ کس اجازه نمیگیرم. . . حتی خــــــودت . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مالک! اگرشب هنگام کسی را درحال گناه دیدی، فردا به آن چشم نگاهش مکن، شاید سحرگاهان توبه کرده باشد و تو ندانی‎@‎‎@‎‎@‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان حیله گر باشد روباه است خاعن باشد گرگ است اگر ترسو باشد بز است اگر آرام باشد گوسفند است اگر احمق باشد خر است در نتیجه : انسان هیچ وقت آدم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من حوّای کسی بودم که دیر فهمیدم آدم نیست … ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ بازی قشنگی بود اما ما قشنگ بازی نکردیم قبول کن که هر دو باختیم من که همه را به تو فروختم و تو که مرا به هیچ فروختی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حفاظت از یک چمدان پر از شاپرک آسان تر از کنترل یک دختر عاشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرو راهی که با ریگی بلغزی مشو بیدی که با بادی بلرزی ترا قدر و ترا قیمت گران است مکن کاری که یک ارزن نیرزی عمیییییییییییییییق شین لدفن♡.♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد،  آن را به کسی نمیسپارد...شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم اما... گاهي حرف ميزند... گاهي فرياد ميكشد... و من هميشه به دنبال كسي ميگردم كه بفهمد يك نگاه خسته  چه مي خواهد بگويد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام اعتراف کنم کم آوردم  تویی که اسمت تقدیره ... سرنوشته... قسمته... هر چی هستی دست از سرم بردار خسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَرد را غیرتش٬ مَرد می کند ...، و زَن را عاطفه اش٬ زَن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر من زيباترين شكر گذاري براي خدا بعد از داشتن خودش داشتن همسرته خدايا شكرت كه عشقم كنارمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه با نخستین سنگ ها اغاز میشود و ادمی با نخستین درد . . (احمد شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" یـــه وقــتــــــایــی ام مــیـشـــه دَســتِـتـــ خــــــالـیــه  . . . . وَلـــــــی؛ هَـــــنـوز بـــ ــه خـــــاطِـــــــــرِ یــــه وَرَق حـــاکِــمی... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام علی : هرکسی را خواستی نابود کنی درحضور خودش از او تعریف کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستم چیست؟؟؟؟؟؟ انچه ازچشم توتاعمق وجودم جاریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم همــــه بدانند من برای دوســــت داشتنت،برای لمــــس دستانت، برای غرق شدن در آغـــوشت ، از هیــــچ کس اجازه نمیگیرم. . . حتی خــــــودت . . .