بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل...خوب است! مثل همین باران بی سوال که هی می بارد... که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي لذت بردن از زندگي فقط كافيه يه كم احمق باشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداد رنگی ها با تمام وجود رنگ امیزی کردند.بی خبر از اینکه کاغذ رنگی شان سیاه وسفید چاپ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست سخته اما خوب تحمل کردنش یه پیروزیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی وقتی اسمش خوشبختیه که بین همه تقسیم بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمون باريدن "هنر" هركسي نيست... نيستي ببيني "هنرمندي" شده ام بي تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم ، هیچگاه بی دلیل به کسی محبت نَکن ، تو را متهم خواهند نمود به آنچه که ذهنشان آن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز که شد؛ به جُرمِ کم کاری اخراجش کردند؛ رُفتگری که عاشق شده بود؛ و برگ ها را قدم می زد و جارو نمی کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نباید زد.. گاهی هم باید خورد.. " حرف ها را "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها فرقمان بادیوانه ها اینستکه ماتعدادمان بیشتراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من بهترین آهنگساز روزگار استــــ لعنتی بر همه ساز ها تسلط دارد و همه سازی میزند... و ما حتی دیگر رقصیدن هم را هم فراموش کرده ایمـــ موافق هاش لایکـــــ کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دختران زیبا،عکسهای طنز هزاران لایک زده میشود و خیلیها از بعضی واقعیت ها فراری هستن و سعی میکنن خیلی چیزا رو نبینن ... به سلامتی تمامی کودکان معلول و ناتوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد بزرگی ست، برای کسی که متوجه نبودنت نیست پر پر شی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای بزرگ سه چیز رو در دنیا پاسخ می دهد: 1 _بد رفتاری با پدر و مادر 2 _ظلم 3_کفر احسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرش حریرى نیست که بتوان باپاى برهنه روى آن راه رفت بلکه سنگلاخی است که چکمه هاى پولادین میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلهاآنقدرخالص بودند،که دعاهاقبل ازپایین امدن دستها مستجاب می شدند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل...خوب است! مثل همین باران بی سوال که هی می بارد... که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي لذت بردن از زندگي فقط كافيه يه كم احمق باشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداد رنگی ها با تمام وجود رنگ امیزی کردند.بی خبر از اینکه کاغذ رنگی شان سیاه وسفید چاپ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکست سخته اما خوب تحمل کردنش یه پیروزیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی وقتی اسمش خوشبختیه که بین همه تقسیم بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمون باريدن "هنر" هركسي نيست... نيستي ببيني "هنرمندي" شده ام بي تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرزندم ، هیچگاه بی دلیل به کسی محبت نَکن ، تو را متهم خواهند نمود به آنچه که ذهنشان آن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز که شد؛ به جُرمِ کم کاری اخراجش کردند؛ رُفتگری که عاشق شده بود؛ و برگ ها را قدم می زد و جارو نمی کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نباید زد.. گاهی هم باید خورد.. " حرف ها را "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها فرقمان بادیوانه ها اینستکه ماتعدادمان بیشتراست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من بهترین آهنگساز روزگار استــــ لعنتی بر همه ساز ها تسلط دارد و همه سازی میزند... و ما حتی دیگر رقصیدن هم را هم فراموش کرده ایمـــ موافق هاش لایکـــــ کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دختران زیبا،عکسهای طنز هزاران لایک زده میشود و خیلیها از بعضی واقعیت ها فراری هستن و سعی میکنن خیلی چیزا رو نبینن ... به سلامتی تمامی کودکان معلول و ناتوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد بزرگی ست، برای کسی که متوجه نبودنت نیست پر پر شی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای بزرگ سه چیز رو در دنیا پاسخ می دهد: 1 _بد رفتاری با پدر و مادر 2 _ظلم 3_کفر احسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فرش حریرى نیست که بتوان باپاى برهنه روى آن راه رفت بلکه سنگلاخی است که چکمه هاى پولادین میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دلهاآنقدرخالص بودند،که دعاهاقبل ازپایین امدن دستها مستجاب می شدند.