بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم جاده ها خراب بود ؛ نیمکت مدرسه ها خراب بود ، شیرای آب خراب بود ! زنگای در خونه ها خراب بود .... ولی .... آدما سالم بودن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجوری جو گیر شدی... از بودنم سیر شدی؟... رفتی و پشت سرم حرف زدی؟فکر می کنی شیییییر شدی؟ هنوز ی بره ای عزیز,فکر می کنی گرگ شدی... اینقده بچگی نکن فکر می کنی بزرگ شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش،کسی هم اگر خوشش نیامد،،،،،نیامد.... اینجا مجسمه سازی نیست!!!!!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله بین یک مشکل و حل آن یک زانو زدنه،،،،،،اما نه دربرابر مشکل....بلکه در برابر خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را میشه .. توی دستهای خسته پدر و توی چشمهای نگران مادر دید نه در دستان یک غریبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد، دیگه هیچ ابری وجود نداره. پس هر وقت آسمون دلت ابری بود، با دنیا نجنگ، فقط اوج بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها می گذرند ، ولی من از این روزها نمی گذرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــدام عاشق تر بودیم؟ من که بخاطر عشق  دنیایم جهنم شــد ...! یا آدم که ... بهشتش  دنـیا شد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــفتیم پوست کلفــت میشیم دیگه راحت میشیم ! نمیــدونستم پوست کلفت که کنده شه دردش بیشتــره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه های خراب اخر یا اخر از همه استفاده میشوند یا دور انداخته میشوند.... دخترک پاک برای رسیدن به خوشبختی به خودت گند نزن!!!!!بعنوان برادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه چیز خوب است،خیلی میترسم ! من به لنگیدن یک جای کار عادت دارم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستار گفت فقط یکی از بچه ها زنده به دنیا اومده مرد نمی دانست خوشحال باشد یا غمگین. و نوزاد پشت شیشه،  پدرام است یا پیمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی پاک ماندن درفساد ,آب ماندن در دمای انجماد..... درحقیقت عشق یعنی سادگی ,درکمال برتری افتادگی......♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژه دهه شصتیــــا؛ سلامتی اون بـــاجه تلفنی که تو بــــارون میرفتی زیر سقفش، یه دونه دو زاری مینداختی توش، یه ساعت حرف میزدی... آخرشم پولتو پس میداد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقف آرزوهای ما ؛کف آرزوهای دیگریست دنیا ب طور ناجوانمردانه ای آپارتمان است برگرفته از ی مببع خاص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهتون گفت دوستت دارم بابا الکی نگید خر که نیستم گوشام که دراز نیستن. شاید بدبخت راست بگه نزنید تو ذوقش توروخدا شما هم بهش بگید چون من دوستت دارم توهم دوسم داری... کاری کنید که واقعان قشنگ شه رابطه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم جاده ها خراب بود ؛ نیمکت مدرسه ها خراب بود ، شیرای آب خراب بود ! زنگای در خونه ها خراب بود .... ولی .... آدما سالم بودن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدجوری جو گیر شدی... از بودنم سیر شدی؟... رفتی و پشت سرم حرف زدی؟فکر می کنی شیییییر شدی؟ هنوز ی بره ای عزیز,فکر می کنی گرگ شدی... اینقده بچگی نکن فکر می کنی بزرگ شدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش،کسی هم اگر خوشش نیامد،،،،،نیامد.... اینجا مجسمه سازی نیست!!!!!.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله بین یک مشکل و حل آن یک زانو زدنه،،،،،،اما نه دربرابر مشکل....بلکه در برابر خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را میشه .. توی دستهای خسته پدر و توی چشمهای نگران مادر دید نه در دستان یک غریبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد، دیگه هیچ ابری وجود نداره. پس هر وقت آسمون دلت ابری بود، با دنیا نجنگ، فقط اوج بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها می گذرند ، ولی من از این روزها نمی گذرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــدام عاشق تر بودیم؟ من که بخاطر عشق  دنیایم جهنم شــد ...! یا آدم که ... بهشتش  دنـیا شد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــفتیم پوست کلفــت میشیم دیگه راحت میشیم ! نمیــدونستم پوست کلفت که کنده شه دردش بیشتــره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه های خراب اخر یا اخر از همه استفاده میشوند یا دور انداخته میشوند.... دخترک پاک برای رسیدن به خوشبختی به خودت گند نزن!!!!!بعنوان برادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی همه چیز خوب است،خیلی میترسم ! من به لنگیدن یک جای کار عادت دارم.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستار گفت فقط یکی از بچه ها زنده به دنیا اومده مرد نمی دانست خوشحال باشد یا غمگین. و نوزاد پشت شیشه،  پدرام است یا پیمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی پاک ماندن درفساد ,آب ماندن در دمای انجماد..... درحقیقت عشق یعنی سادگی ,درکمال برتری افتادگی......♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژه دهه شصتیــــا؛ سلامتی اون بـــاجه تلفنی که تو بــــارون میرفتی زیر سقفش، یه دونه دو زاری مینداختی توش، یه ساعت حرف میزدی... آخرشم پولتو پس میداد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقف آرزوهای ما ؛کف آرزوهای دیگریست دنیا ب طور ناجوانمردانه ای آپارتمان است برگرفته از ی مببع خاص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهتون گفت دوستت دارم بابا الکی نگید خر که نیستم گوشام که دراز نیستن. شاید بدبخت راست بگه نزنید تو ذوقش توروخدا شما هم بهش بگید چون من دوستت دارم توهم دوسم داری... کاری کنید که واقعان قشنگ شه رابطه