بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقلترین مردان دچار اشتباه شده اند و زنان آنها را فریفته اند ولی نمیدانم چرا(؟) همچنان ادعا میکنند که زن عاقل نیست ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم پول سیگاری رو بدم که صادقانه روش نوشته: سرطان زا ؛ تا پول آبمیوه ای رو که روش به دروغ نوشته: 100% طبیعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عمق وجودم خدایم را صدا کردم نمی دانم چه میخواهی ولی....... برای تو....... برای رفع غمهایت برای قلب زیبایت برای ارزوهایت به درگاهش دعا کردم  خدا از ارزوهایت خبر دارد یقین دارم دعاهایم اثر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر خونه مامان بزرگه: مخمل: نمیشه بمونی؟ آخه اگه بری جات تو خونه خالی میمونه..هاپوکمار: مخمل کوماراهه،زندگی همینه، یه روز آمدن کرتاهه، یک روز هم رفتم کرتاهه... کیا یادشونه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش... "خدای دیروز و امروزت" فردا هم هست، " فردایت قشنگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنسوى همه دلتنگیها "خدایى ست" که داشتنش تلافى همه ی نداشته هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی "باختم"مسیررا یافتم!دربزرگراه زندگی همواره راهت "راحت" نخواهدبود هرچاله ای "چاره ای"بمن آموخت. برای جلوگیری از "پس رفت" پس،بایدرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم از بازار یک بغض تازه بخر نه مثل اینهایی که دارم نه مثل اینهایی که هر روز میشکنند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک میریزد، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم میخواهد قبل از خواب  ساعت را روی "هیچوقت" کوک کنم..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را پدرم انتخاب کرد نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم دیگر بس است راهم را خودم انتخاب میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــــــــِ بـــی مــعـــرفـــتــــِ ویـــژه هــایِ مـــــن! دلــتـنـگ شـــده ام.. حـَجـمـش را مـی خــواهــی؟ خُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا رو تـصــور کــن.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ای که انسان با خدا دارد به همان اندازه ایست که با خوددارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه یک لبخندآنقدرعمیق میشودکه گریه میکنم.گاه یک نغمه آنقدردست نیافتنی است که باآن زندگی میکنم.گاه یک نگاه آنچنان سنگین است که چشمانم رهایش نمیکنند .گاه یک دوست آنقدرماندگاراست که فراموشش نمیکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

إی خدا... یه روزی فکر میکردم، قطعه ی 304، آخر دنیاست... اما... نه.. وقتی "یگانه عشقت رو زمین هست و کنارت نیست".. آخر دنیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قديم گفتن مواظب باش چی آرزو می‌کنی، چون ممکنه برآورده بشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقلترین مردان دچار اشتباه شده اند و زنان آنها را فریفته اند ولی نمیدانم چرا(؟) همچنان ادعا میکنند که زن عاقل نیست ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدم پول سیگاری رو بدم که صادقانه روش نوشته: سرطان زا ؛ تا پول آبمیوه ای رو که روش به دروغ نوشته: 100% طبیعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از عمق وجودم خدایم را صدا کردم نمی دانم چه میخواهی ولی....... برای تو....... برای رفع غمهایت برای قلب زیبایت برای ارزوهایت به درگاهش دعا کردم  خدا از ارزوهایت خبر دارد یقین دارم دعاهایم اثر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادش بخیر خونه مامان بزرگه: مخمل: نمیشه بمونی؟ آخه اگه بری جات تو خونه خالی میمونه..هاپوکمار: مخمل کوماراهه،زندگی همینه، یه روز آمدن کرتاهه، یک روز هم رفتم کرتاهه... کیا یادشونه؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش... "خدای دیروز و امروزت" فردا هم هست، " فردایت قشنگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنسوى همه دلتنگیها "خدایى ست" که داشتنش تلافى همه ی نداشته هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی "باختم"مسیررا یافتم!دربزرگراه زندگی همواره راهت "راحت" نخواهدبود هرچاله ای "چاره ای"بمن آموخت. برای جلوگیری از "پس رفت" پس،بایدرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم از بازار یک بغض تازه بخر نه مثل اینهایی که دارم نه مثل اینهایی که هر روز میشکنند ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک میریزد، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم میخواهد قبل از خواب  ساعت را روی "هیچوقت" کوک کنم..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامم را پدرم انتخاب کرد نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم دیگر بس است راهم را خودم انتخاب میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـــــــــِ بـــی مــعـــرفـــتــــِ ویـــژه هــایِ مـــــن! دلــتـنـگ شـــده ام.. حـَجـمـش را مـی خــواهــی؟ خُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا رو تـصــور کــن.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ای که انسان با خدا دارد به همان اندازه ایست که با خوددارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه یک لبخندآنقدرعمیق میشودکه گریه میکنم.گاه یک نغمه آنقدردست نیافتنی است که باآن زندگی میکنم.گاه یک نگاه آنچنان سنگین است که چشمانم رهایش نمیکنند .گاه یک دوست آنقدرماندگاراست که فراموشش نمیکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

إی خدا... یه روزی فکر میکردم، قطعه ی 304، آخر دنیاست... اما... نه.. وقتی "یگانه عشقت رو زمین هست و کنارت نیست".. آخر دنیاست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قديم گفتن مواظب باش چی آرزو می‌کنی، چون ممکنه برآورده بشه