بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت سرشار از ناگفته هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در شلوغترین جا بازهم جایی برای نشستن هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون بادکنکی دردستان کودکی است که همیشه ترس ازترکیدن ان لذت داشتنش راازبین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزي ... محبت كردي بي منت ! لذت بردي بي گناه ! بخشيدي بدون شرط... بدان آن روز واقعاً زندگي كرده اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تمام شد  آرزو هایم را گذاشتم در کوزه با آبش قرص های اعصابم را میخورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمان میمانی دوستت دارم اما...نمیتوانم داشته باشمت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻳﻨــــﺎﻳﻲ ﮐــﻪ ﺑﺎ ﻫــــﺪﻓــﻮﻥ ﺗــــﻮﮔــﻮﺵ ﻣﻴــﺮﻥ ﺑــﺨــﻮﺍﺑــﻦ ﺍﻳــﻨﺎ ﺭﻭﻳــﺎﻳــﻲ ﺑﺮﺍﺷــﻮﻥ ﻧﻤــﻮﻧــﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺒــﻞِ ﺧــﻮﺍﺏ ﺑﻬــﺶ ﻓﮑــﺮ ﮐــﻨﻦ ﺍﻳــﻨــﺎ . . . ﺗﻨﻬــــﺎﻥ !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدم آن چشمه هستي كه جهانش نامند آنقدر آب كزآن دست توان شست نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شَرابتـ را بنوش رَفـــیق بنوش بہ سُلـامَتے فاحشہ ِ هاے شَهـرمـاלּ  کہ ِ جُز خــــود کَسے را نَفروخـتَند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص:آنـــــــــلایـن کـه مـیـشوے انـگـشـتــــــــــانـم بـه لکنـــتـــ مـے افـتـنــב!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمستان هم آدم برفی دارد آب می شود چه کنم آتش عشقت آنقدر گرم است که امان همه را بریده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر ايراني مثل برنج ايراني ميمونه شايد قد و بالاي خارجي شو نداشته باشه ولي ي عطر مخصوص خودش رو داره پس بكوب لايكو ب سلامتي هرچي دختره ايرونيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته روز بارونی همه بیان زیر چترت ولی آفتاب که شد ببینی تنهایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قلبي دردي دارد فقط نحوه ي ابراز آن متفاوت است برخي آن را در چشمانشان پنهان مي كنند و برخي در لبخندشان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مسیر جاده به بن بست میخورد گاهی تمام حادثه از دست میرود گاهی غریبی که به سختی به دل نشست وقتی که قلب خون شده بشکست میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــادر یعنی آرامش... پــــــــدر یعنی آسایش... خــــــدا ... هرگز این دوتا نعــمت رو از هیشکی نگیر ، که...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت سرشار از ناگفته هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه در شلوغترین جا بازهم جایی برای نشستن هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همچون بادکنکی دردستان کودکی است که همیشه ترس ازترکیدن ان لذت داشتنش راازبین می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزي ... محبت كردي بي منت ! لذت بردي بي گناه ! بخشيدي بدون شرط... بدان آن روز واقعاً زندگي كرده اي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر تمام شد  آرزو هایم را گذاشتم در کوزه با آبش قرص های اعصابم را میخورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل آسمان میمانی دوستت دارم اما...نمیتوانم داشته باشمت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻳﻨــــﺎﻳﻲ ﮐــﻪ ﺑﺎ ﻫــــﺪﻓــﻮﻥ ﺗــــﻮﮔــﻮﺵ ﻣﻴــﺮﻥ ﺑــﺨــﻮﺍﺑــﻦ ﺍﻳــﻨﺎ ﺭﻭﻳــﺎﻳــﻲ ﺑﺮﺍﺷــﻮﻥ ﻧﻤــﻮﻧــﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺒــﻞِ ﺧــﻮﺍﺏ ﺑﻬــﺶ ﻓﮑــﺮ ﮐــﻨﻦ ﺍﻳــﻨــﺎ . . . ﺗﻨﻬــــﺎﻥ !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدم آن چشمه هستي كه جهانش نامند آنقدر آب كزآن دست توان شست نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شَرابتـ را بنوش رَفـــیق بنوش بہ سُلـامَتے فاحشہ ِ هاے شَهـرمـاלּ  کہ ِ جُز خــــود کَسے را نَفروخـتَند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص:آنـــــــــلایـن کـه مـیـشوے انـگـشـتــــــــــانـم بـه لکنـــتـــ مـے افـتـنــב!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمستان هم آدم برفی دارد آب می شود چه کنم آتش عشقت آنقدر گرم است که امان همه را بریده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر ايراني مثل برنج ايراني ميمونه شايد قد و بالاي خارجي شو نداشته باشه ولي ي عطر مخصوص خودش رو داره پس بكوب لايكو ب سلامتي هرچي دختره ايرونيه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته روز بارونی همه بیان زیر چترت ولی آفتاب که شد ببینی تنهایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قلبي دردي دارد فقط نحوه ي ابراز آن متفاوت است برخي آن را در چشمانشان پنهان مي كنند و برخي در لبخندشان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی مسیر جاده به بن بست میخورد گاهی تمام حادثه از دست میرود گاهی غریبی که به سختی به دل نشست وقتی که قلب خون شده بشکست میرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــــادر یعنی آرامش... پــــــــدر یعنی آسایش... خــــــدا ... هرگز این دوتا نعــمت رو از هیشکی نگیر ، که...!!