بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا جاییست که وقتى زانوهایت را ازشدت تنهایی بغل گرفته اى به جاى همدردی...برایت پول خرد مى اندازند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها شکست نمیخورندبلکه تنها تلاش کردنشان رامتوقف میسازند‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق کسی است که درتاریکی دنبال شمع بگرددنه ایننکه منتظربشیندتاصبح شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می تونستیم بدون روح زندگی کنیم شاید از شر تنهاییم راحت می شدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که چشمهایم به لب‌های توست؛اشکم راپای هر گلدانی بریزی ..گل سرخ می روید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم باشیم... نه یک سال بلکه یک عمر...بگذار اوازه ی رفاقتمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند انها که بر سر جداییمان شرط بسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها دورم زدن و رفتن ... تو دیگر نرو طعنه های "مادرم" آزارم میدهد‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حمامي دارم دربازارآب هم که گران است ولی مشکلی نیست بیاییدباحرفهایم آدم میشویم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم فراموشت كردم ،امادلم گاهى سراغت راميگيرد،دل است ديگرعقل ندارد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ...!! دیگری مرا میسوزاند و منه احمق سیگار را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نیس بگه:آخه مادره من!!!!! غذای دیشب اگه خوب بود همون دیشب تموم میشد...... واللا به غرعان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پینیکیو ادم شد......وامرمز ادم ها پینیکیو..... من از عاقبت مادربزرگ میترسم اگر فردا شنل قرمزی گرگ شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اورجینال به دنیا اومدی... حیفه کپی از دنیا بری ....خودت باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا اسم خیانت شده اشتباه...!که باید ببخشیو فراموش کنی وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن!!!جالبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو که فکرمیکنم بی اختیاربه حماقت خودم لبخند میزنم...سیاه لشکری بودمو فکرمیکردم بازیگرنقش اولم...حیف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ازخدا بخواه تو رو تمنای دلی کنه که مثل خودت پراز محبت باشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا جاییست که وقتى زانوهایت را ازشدت تنهایی بغل گرفته اى به جاى همدردی...برایت پول خرد مى اندازند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها شکست نمیخورندبلکه تنها تلاش کردنشان رامتوقف میسازند‬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق کسی است که درتاریکی دنبال شمع بگرددنه ایننکه منتظربشیندتاصبح شود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می تونستیم بدون روح زندگی کنیم شاید از شر تنهاییم راحت می شدیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که چشمهایم به لب‌های توست؛اشکم راپای هر گلدانی بریزی ..گل سرخ می روید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم باشیم... نه یک سال بلکه یک عمر...بگذار اوازه ی رفاقتمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند انها که بر سر جداییمان شرط بسته اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها دورم زدن و رفتن ... تو دیگر نرو طعنه های "مادرم" آزارم میدهد‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حمامي دارم دربازارآب هم که گران است ولی مشکلی نیست بیاییدباحرفهایم آدم میشویم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم فراموشت كردم ،امادلم گاهى سراغت راميگيرد،دل است ديگرعقل ندارد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخ...!! دیگری مرا میسوزاند و منه احمق سیگار را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نیس بگه:آخه مادره من!!!!! غذای دیشب اگه خوب بود همون دیشب تموم میشد...... واللا به غرعان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پینیکیو ادم شد......وامرمز ادم ها پینیکیو..... من از عاقبت مادربزرگ میترسم اگر فردا شنل قرمزی گرگ شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اورجینال به دنیا اومدی... حیفه کپی از دنیا بری ....خودت باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدیدا اسم خیانت شده اشتباه...!که باید ببخشیو فراموش کنی وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن!!!جالبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو که فکرمیکنم بی اختیاربه حماقت خودم لبخند میزنم...سیاه لشکری بودمو فکرمیکردم بازیگرنقش اولم...حیف...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ازخدا بخواه تو رو تمنای دلی کنه که مثل خودت پراز محبت باشه