بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون مگسان روی پلیدی منشین ¤¤¤ زنبور عسل باش انیس گل باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بى حجابى است اگر عمر گل كم باشد، نهفته باش و همیشه گل باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به بعضی خاطرات که مثل مینهای عمل نکرده توی روحت کاشته شدن و با یه حرف... میترکوننت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو آمدی نه فراموشی...اما...من کوه میشوم و پای نبودنت میمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دوست دارم... همچون... تن خسته خواب را.. همچون.. لب تشنه اب را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با همه ی مردم شهر زیر همین درخت بنشینیم عکسی بگیریم شاید فردا برای سایه اش بلیت بفروشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد هر پاکروی که بود تردامن شد گویند شب آبستن و این است عجب کاو مرد ندید از چه آبستن شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"جـــوانی"هایت را با "بچـــگی"هایم پیــر کردم... مرا به مــــوهای سپیدت ببخش!! مـــــــــــــــادر! سلامتی همه مـــــادرها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش ها را رو به در جفت نکنید ... تن ِ دیوار ِ خانه می لرزد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف حرف می آورد ... ، حرف ِ تو امّا ... اشک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر یعنی آرامش پدر یعنی آسایش خدا هرگز این دوتارو از ما نگیره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گول دنیا را مخور......!! ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های این حوالی گرگ ها را میدرند سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!دستانی را در دستانم قرار بده که پاهایش با دیگری پیش نرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا میگفت مترسک، وقتی نمیشود رفت، همین یک پا هم اضافیست..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسانی مردانه میمیرند که مردانه زیسته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين چند روز پيش قلبت همين حوالي ديده مي شد ... چقدر هواي دلت آلوده است ... ديگر نمي بينمش!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون مگسان روی پلیدی منشین ¤¤¤ زنبور عسل باش انیس گل باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بى حجابى است اگر عمر گل كم باشد، نهفته باش و همیشه گل باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به بعضی خاطرات که مثل مینهای عمل نکرده توی روحت کاشته شدن و با یه حرف... میترکوننت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه تو آمدی نه فراموشی...اما...من کوه میشوم و پای نبودنت میمانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دوست دارم... همچون... تن خسته خواب را.. همچون.. لب تشنه اب را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با همه ی مردم شهر زیر همین درخت بنشینیم عکسی بگیریم شاید فردا برای سایه اش بلیت بفروشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد هر پاکروی که بود تردامن شد گویند شب آبستن و این است عجب کاو مرد ندید از چه آبستن شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"جـــوانی"هایت را با "بچـــگی"هایم پیــر کردم... مرا به مــــوهای سپیدت ببخش!! مـــــــــــــــادر! سلامتی همه مـــــادرها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش ها را رو به در جفت نکنید ... تن ِ دیوار ِ خانه می لرزد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف حرف می آورد ... ، حرف ِ تو امّا ... اشک ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر یعنی آرامش پدر یعنی آسایش خدا هرگز این دوتارو از ما نگیره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گول دنیا را مخور......!! ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های این حوالی گرگ ها را میدرند سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!دستانی را در دستانم قرار بده که پاهایش با دیگری پیش نرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا میگفت مترسک، وقتی نمیشود رفت، همین یک پا هم اضافیست..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسانی مردانه میمیرند که مردانه زیسته باشند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين چند روز پيش قلبت همين حوالي ديده مي شد ... چقدر هواي دلت آلوده است ... ديگر نمي بينمش!!!