بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کسایی که جمله ی همینه که هست وبکار میبرن...یادشون باشه همیشه همین نمیمونه...آره عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارو رها کن!!!دوریو دوستی کدام است...!این فاصله هان که دوستیهارو میبلعند،تو اگر نباشی دیگری جایت را پر میکند...هه...به همین راحتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم-- از جان ودل یارم شوی تا عاشق زارت شوم-- من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران-- اول به دست ارم تورا وانگه گرفتارت شوم-----

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادتی که محکوم به فناباشد" خواب وخیالی بیش نیست""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه تلخیست/که ازآغازش...بسکه آزرده شدم/چشم به پایان دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت. اگه خودتو بگیری میندازنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاره در ذهنم .. ای ندایی در صوتم ... ای وجودی در کنکاشم .... به نامت شروع میکنم این آغاز را ای هم نامم , خدایــــــــــم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايم تعريف كن . . هرگز فراموش نشدن چه حسي دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

√ اعـــ ــوذ بـــالله من الشیطان الرجـــ ـــیم بســـ ـــم الله الـــــ ـــرحمن الــــ ــــرحیــــمـــ "خدایــ ـــا دوستــــتــــ دارم " صـــ ـــدق الله العلـــــــے العظـــــــیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20نفر واست سالاد فصل سلطنتی درست میکنن لب نمیزنی.....ولی دوست داری تره ای رو بخوری که « اون » هیچوقت واست خرد نمیکنه ¡!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آجیل سفره ی عیــد چند پســته لال مانده است آن ها کـه لب گشـودند خورده شـدند!آن ها کـه لال مانـده اند میشـکنند!دندان سـاز راست می گفت پـسته ی لال سکـوتش دندان شکـن است..... (حســین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم میریزند و از آن غولی می سازند که نامش "تقدیر" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفتند: سختی ها نمک زندگــــــی است امّا چرا کسی نفهمید "نمــــــک" برای من که خاطراتم زخمی است شور نیست مزه "درد" میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بد آهنگ است، بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سرسره است. می کَنی دل از خاک، ذره ذره تا اوج، میروی تا پرواز، بـعـد; از آن بالا، می خوری سُر آرام، ذره ذره تا خاک...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کسایی که جمله ی همینه که هست وبکار میبرن...یادشون باشه همیشه همین نمیمونه...آره عزیزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه هارو رها کن!!!دوریو دوستی کدام است...!این فاصله هان که دوستیهارو میبلعند،تو اگر نباشی دیگری جایت را پر میکند...هه...به همین راحتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم-- از جان ودل یارم شوی تا عاشق زارت شوم-- من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران-- اول به دست ارم تورا وانگه گرفتارت شوم-----

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعادتی که محکوم به فناباشد" خواب وخیالی بیش نیست""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه تلخیست/که ازآغازش...بسکه آزرده شدم/چشم به پایان دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت. اگه خودتو بگیری میندازنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاره در ذهنم .. ای ندایی در صوتم ... ای وجودی در کنکاشم .... به نامت شروع میکنم این آغاز را ای هم نامم , خدایــــــــــم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برايم تعريف كن . . هرگز فراموش نشدن چه حسي دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

√ اعـــ ــوذ بـــالله من الشیطان الرجـــ ـــیم بســـ ـــم الله الـــــ ـــرحمن الــــ ــــرحیــــمـــ "خدایــ ـــا دوستــــتــــ دارم " صـــ ـــدق الله العلـــــــے العظـــــــیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20نفر واست سالاد فصل سلطنتی درست میکنن لب نمیزنی.....ولی دوست داری تره ای رو بخوری که « اون » هیچوقت واست خرد نمیکنه ¡!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آجیل سفره ی عیــد چند پســته لال مانده است آن ها کـه لب گشـودند خورده شـدند!آن ها کـه لال مانـده اند میشـکنند!دندان سـاز راست می گفت پـسته ی لال سکـوتش دندان شکـن است..... (حســین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم میریزند و از آن غولی می سازند که نامش "تقدیر" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرف مرد به جود است و کرامت به سجود هر که این هر دو ندارد عدمش به ز وجود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفتند: سختی ها نمک زندگــــــی است امّا چرا کسی نفهمید "نمــــــک" برای من که خاطراتم زخمی است شور نیست مزه "درد" میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بد آهنگ است، بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی سرسره است. می کَنی دل از خاک، ذره ذره تا اوج، میروی تا پرواز، بـعـد; از آن بالا، می خوری سُر آرام، ذره ذره تا خاک...