بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ایجاد تغییر و روزهای خوب مستلزم تجربه های تلخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدانت آنقدر هم بزرگ نبود.... چگونه با خود بردی تمام مرا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رابطه وقتی خراب میشه که: ‏ تو ناراحتش کنی .. و یکی دیگه آرومش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان هزاران دیروز امروز وشاید میلیونها فردا فقط یک امروز هست امروز را بخند وشاد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ي اﻳﺮاﻥ اﻋﻼﻡ ﺷﺪ. . . . ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻱ؟ دختران این سرزمین همه شایسته هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی خوش بخت ترین زوج دنیا کیه … ؟ خنده و گریه . . . . ! به ندرت با هم دیده میشن اما وقتی با هم دیده میشن اون بهترین لحظه ی زندگیه…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا چیزى بهتر از بهشت دارى؟ براى مادرم میخواهم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضدحال یعنی اینکه دلت گرفته و شدیداً منتظر پیامکش باشی... بعد گوشیت صدای هشدار بده و شیرجه بزنی روش ببینی 7575 پیام داده آهنگ شما تمدید شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کلاغي ميگردم،تا قارقارش را به فال نيک بگيرم،وقتي... قاصدک ها همه لال اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پایین پریدنم از شوق نیست...ماهی روی خاک چه میکند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی ... شبها ... تو می خوانی می روی بخوابی ... من می روم گریه کنم بنویسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها همه به هم چراغ ِ سبز نشان می دهند و ... با سُرعت از کنار ِ هم رد می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نیازمندی را گرفتم برای لحظه ای کوتاه، و صدایی شنیدم که مرا لرزاند ! صدای خنده ی *خدا*راشنیدم،واضح ترازصدای نفس هایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه برنامه ورزشی شبکه 2 بدون نیما صفایی نداره!چقدر زود رفتی نیما جان حالا فقط یادگار خنده های زیبایت را در ذهن داریم..! بزنیم به خاطر شادی روح نیما نهاوندیان... هنوز در ذهن ما جایی داری...:دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : یک کم حرف دارم با یک کم بی تابی ... ، گفت : یک کم کار دارم با یک کم بی حوصله گی ... . . . این روز ها انگار ... ، یک کم ... ، یک کم زیاد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت راجايي ...حوالي خدا
چهارميخ كن كه بارفتن اين وآن نرود .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ایجاد تغییر و روزهای خوب مستلزم تجربه های تلخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدانت آنقدر هم بزرگ نبود.... چگونه با خود بردی تمام مرا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رابطه وقتی خراب میشه که: ‏ تو ناراحتش کنی .. و یکی دیگه آرومش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان هزاران دیروز امروز وشاید میلیونها فردا فقط یک امروز هست امروز را بخند وشاد باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ي اﻳﺮاﻥ اﻋﻼﻡ ﺷﺪ. . . . ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻱ؟ دختران این سرزمین همه شایسته هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی خوش بخت ترین زوج دنیا کیه … ؟ خنده و گریه . . . . ! به ندرت با هم دیده میشن اما وقتی با هم دیده میشن اون بهترین لحظه ی زندگیه…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا چیزى بهتر از بهشت دارى؟ براى مادرم میخواهم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضدحال یعنی اینکه دلت گرفته و شدیداً منتظر پیامکش باشی... بعد گوشیت صدای هشدار بده و شیرجه بزنی روش ببینی 7575 پیام داده آهنگ شما تمدید شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال کلاغي ميگردم،تا قارقارش را به فال نيک بگيرم،وقتي... قاصدک ها همه لال اند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالا و پایین پریدنم از شوق نیست...ماهی روی خاک چه میکند؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهائی یعنی ... شبها ... تو می خوانی می روی بخوابی ... من می روم گریه کنم بنویسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها همه به هم چراغ ِ سبز نشان می دهند و ... با سُرعت از کنار ِ هم رد می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست نیازمندی را گرفتم برای لحظه ای کوتاه، و صدایی شنیدم که مرا لرزاند ! صدای خنده ی *خدا*راشنیدم،واضح ترازصدای نفس هایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه برنامه ورزشی شبکه 2 بدون نیما صفایی نداره!چقدر زود رفتی نیما جان حالا فقط یادگار خنده های زیبایت را در ذهن داریم..! بزنیم به خاطر شادی روح نیما نهاوندیان... هنوز در ذهن ما جایی داری...:دی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم : یک کم حرف دارم با یک کم بی تابی ... ، گفت : یک کم کار دارم با یک کم بی حوصله گی ... . . . این روز ها انگار ... ، یک کم ... ، یک کم زیاد است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت راجايي ...حوالي خدا
چهارميخ كن كه بارفتن اين وآن نرود .