بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـن ایـن انسانهـای رنگارنگــ ... کـه خیـره میشونـد و معـذب میکننـد تـو را نگـاهِ جوانکـی کـه زودتـر از تـو سـرش را بـه زیـر مـی انـدازد  تـا دل مولایـش را نشکنـد یکــ دنیـا دلخوشیستـــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسروشکیبایی: ببین دلخوری باش عصبانی هستی باش قهری باش هرچس میخوای باشی باش ولی حق نداری بامن حرف نزنی ... فهمیدی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤ هَـــمــيـــشـــــه بـِـــه قَــلــبِــتــــ تـَــــوَجُـــه كُـــــن ! بـــــآ ايــــنــكـِـــه سَــــمـــتِ چَــــپِــــه اَمـــــآ هَـــمــيـــشـــــه رآســـــتــــــ مــــيــگِـــه ...❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي روح گمشده ي من ،خيلي چيزها را از ياد برده ام... خاطراتم يك سره بر باد رفته است. صد سال بايد بگذرد تا كه تنهايي ام تقسيم شود تا شايد تسكيني بر عشقي كه هرگز نميميرد باشد.. تمام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت کردگار  دیدن این عالم است  خوب،جهان را ببین هرچه ببینی کم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور هرکس در زندگی ما اتفاقی نیست خدا در هر حضور برا کمال ما رازی را نهان کرده است خوش آن روزی که آن را دریابیم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم، از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ندارم شمع باشم دخترا فوتم کنن  دوست دارم سیگار باشم رفقا دودم کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید به سرم باز بگویم بگذرد وای از این عمــر که با میگذرد،میگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر مـُخاطب خاص مخاطــــبــ خاص نکنین. ما هنوز بی تجربه ایم....یه چیز هایی هست که فقط »مــــــادر« میفهمد... همـــــــیــــــنــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ها در پيله دنيا را نمي فهمند تقويم ها روز مبادا را نمي فهمند دريا براي مردم صحرانشين درياست ساحل نشينان قدر دريا را نمي فهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20سال بعد بخاطر کارهایی که امروز کرده ای کمتر افسوس میخوری تا کارهایی که نکرده ای پس روحیه ی تسلیم پذیری رو کنار بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داریم تو خونه پیژامه شوهرش رو می پوشه و مو هاشو با لنگه جوراب میبنده بعد واسه رفتن تا بقالی سر کوچه چنانMake up ای میکنه انگار شب عروسیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن کسی که دوستش داری مثل به خاطر اوردن کسی است که هرگز اورا ندیده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط باران که نیست... برف و تگرگ و باد و آفتاب هم برای خالی شدن بغض آسمان است.. مثل من که میخندم گاهی..‎*♡*‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای رفیق... روی نبودنت هم میتوان حساب کرد...یادت می ارزد به تمام کسانی که بودن هایشان بوی بیزاری میدهد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیـن ایـن انسانهـای رنگارنگــ ... کـه خیـره میشونـد و معـذب میکننـد تـو را نگـاهِ جوانکـی کـه زودتـر از تـو سـرش را بـه زیـر مـی انـدازد  تـا دل مولایـش را نشکنـد یکــ دنیـا دلخوشیستـــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسروشکیبایی: ببین دلخوری باش عصبانی هستی باش قهری باش هرچس میخوای باشی باش ولی حق نداری بامن حرف نزنی ... فهمیدی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤ هَـــمــيـــشـــــه بـِـــه قَــلــبِــتــــ تـَــــوَجُـــه كُـــــن ! بـــــآ ايــــنــكـِـــه سَــــمـــتِ چَــــپِــــه اَمـــــآ هَـــمــيـــشـــــه رآســـــتــــــ مــــيــگِـــه ...❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي روح گمشده ي من ،خيلي چيزها را از ياد برده ام... خاطراتم يك سره بر باد رفته است. صد سال بايد بگذرد تا كه تنهايي ام تقسيم شود تا شايد تسكيني بر عشقي كه هرگز نميميرد باشد.. تمام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معرفت کردگار  دیدن این عالم است  خوب،جهان را ببین هرچه ببینی کم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور هرکس در زندگی ما اتفاقی نیست خدا در هر حضور برا کمال ما رازی را نهان کرده است خوش آن روزی که آن را دریابیم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم، از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست ندارم شمع باشم دخترا فوتم کنن  دوست دارم سیگار باشم رفقا دودم کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه آید به سرم باز بگویم بگذرد وای از این عمــر که با میگذرد،میگذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر مـُخاطب خاص مخاطــــبــ خاص نکنین. ما هنوز بی تجربه ایم....یه چیز هایی هست که فقط »مــــــادر« میفهمد... همـــــــیــــــنــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه ها در پيله دنيا را نمي فهمند تقويم ها روز مبادا را نمي فهمند دريا براي مردم صحرانشين درياست ساحل نشينان قدر دريا را نمي فهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

20سال بعد بخاطر کارهایی که امروز کرده ای کمتر افسوس میخوری تا کارهایی که نکرده ای پس روحیه ی تسلیم پذیری رو کنار بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داریم تو خونه پیژامه شوهرش رو می پوشه و مو هاشو با لنگه جوراب میبنده بعد واسه رفتن تا بقالی سر کوچه چنانMake up ای میکنه انگار شب عروسیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن کسی که دوستش داری مثل به خاطر اوردن کسی است که هرگز اورا ندیده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط باران که نیست... برف و تگرگ و باد و آفتاب هم برای خالی شدن بغض آسمان است.. مثل من که میخندم گاهی..‎*♡*‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای رفیق... روی نبودنت هم میتوان حساب کرد...یادت می ارزد به تمام کسانی که بودن هایشان بوی بیزاری میدهد