بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین پسر … زندگی من هم تلخ تلخه … اگه همه ی آدامس هاتم بخرم ، نه کام من شیرین میشه و نه زندگی تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدمایی هستن که دلت رو واسه آدمایی که نیستن تنگ می کنن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهـــــری که آدماش کثیف تر از هواشن که تعطیل کردن نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازامروززندگی تعطیل کنارت بست میشینم منوجوری عوض کردی که خواب عشق میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیران که چنین مقــام و حرمــــت دارند زان نیست که یـک دو دم قـدامت دارند این حرمت از آن است که آنها دو نفس در رفـــــتن از ین خرابه ســــبقت دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( همه چیز بازیچه نیست)) این جمله را پروانه ای گفت که بالهایش در دست کودک بازیگوشی جا مانده بود! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح ها ... ، در تردید ِ بیداری ... ، به خودم ... کمی خواب ِ بیشتر تعارف می کنم ... ، در این صبح های ِ تردید و تعارف ... من ... بی تردید ... هیچ تعارفی ... با مرگ ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاهي شابرك ميكيري ،خيلي آرام ،تا رهايش كني ... شابرك ميان دستانت له ميشود... نيت تو كجا وسرنوشت او كجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُدایم;گنجایشت چه مقدار است، که این همه{نامهربانی}می بینی و باز هم تحمّل می کنی؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت، دنبال هم امروز فردا گذشت، دل میگه باز فردا رو از نو بساز، ای دل غافل دیگه از ما گذشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز مودب بودن کار دستمان داده است باز مادرم فهمید که پشت پلکهایم خبریست.انگار که مخفی نمیماند آشفتگی دنیا.خواستیم آسمان را ابری کنیم تا ماه پشتش آرام بماند .خیالمان راحت شد اما آسمان بغزش گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـهـره تــو..  خـود دایـرة الـمـعـارفـی اسـت کـه ثـابـت مـیـکـنـد "خـــُدا" مـهـربـان اسـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا با حقیقت بیازار اما هرگز با دروغ آرامم مکن. (منسوب به زنده یاد شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چهارتا هستن، اون یکی نبود هم نبود بعضیا ایطوری حساب می کنن نباشی هم به کسی بر نمی خوره این مشکل توه که فقط برا یه نفر میمیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است که " صـــداقــــتــــــ " باعث نشود تا شما بتوانید تعداد خیلی زیادی دوست پیدا کنید .... اما .... مطمئنآ باعث میشود که ... دوستان " شایسته ای " پیدا کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دوستانم گفتم که شیشه ها هم دل دارند کسی باور نمیکرد همه به من خندیدند. اما من به چشم خودم دیدم وقتی یک روز سرد روی شیشه بخارگرفته نوشتم "من تنها هستم" برایم گریه کرد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین پسر … زندگی من هم تلخ تلخه … اگه همه ی آدامس هاتم بخرم ، نه کام من شیرین میشه و نه زندگی تو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدمایی هستن که دلت رو واسه آدمایی که نیستن تنگ می کنن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهـــــری که آدماش کثیف تر از هواشن که تعطیل کردن نداره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازامروززندگی تعطیل کنارت بست میشینم منوجوری عوض کردی که خواب عشق میبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیران که چنین مقــام و حرمــــت دارند زان نیست که یـک دو دم قـدامت دارند این حرمت از آن است که آنها دو نفس در رفـــــتن از ین خرابه ســــبقت دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(( همه چیز بازیچه نیست)) این جمله را پروانه ای گفت که بالهایش در دست کودک بازیگوشی جا مانده بود! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح ها ... ، در تردید ِ بیداری ... ، به خودم ... کمی خواب ِ بیشتر تعارف می کنم ... ، در این صبح های ِ تردید و تعارف ... من ... بی تردید ... هیچ تعارفی ... با مرگ ندارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاهي شابرك ميكيري ،خيلي آرام ،تا رهايش كني ... شابرك ميان دستانت له ميشود... نيت تو كجا وسرنوشت او كجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُدایم;گنجایشت چه مقدار است، که این همه{نامهربانی}می بینی و باز هم تحمّل می کنی؟ :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت، دنبال هم امروز فردا گذشت، دل میگه باز فردا رو از نو بساز، ای دل غافل دیگه از ما گذشت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز مودب بودن کار دستمان داده است باز مادرم فهمید که پشت پلکهایم خبریست.انگار که مخفی نمیماند آشفتگی دنیا.خواستیم آسمان را ابری کنیم تا ماه پشتش آرام بماند .خیالمان راحت شد اما آسمان بغزش گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـهـره تــو..  خـود دایـرة الـمـعـارفـی اسـت کـه ثـابـت مـیـکـنـد "خـــُدا" مـهـربـان اسـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا با حقیقت بیازار اما هرگز با دروغ آرامم مکن. (منسوب به زنده یاد شاملو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این چهارتا هستن، اون یکی نبود هم نبود بعضیا ایطوری حساب می کنن نباشی هم به کسی بر نمی خوره این مشکل توه که فقط برا یه نفر میمیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن است که " صـــداقــــتــــــ " باعث نشود تا شما بتوانید تعداد خیلی زیادی دوست پیدا کنید .... اما .... مطمئنآ باعث میشود که ... دوستان " شایسته ای " پیدا کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به دوستانم گفتم که شیشه ها هم دل دارند کسی باور نمیکرد همه به من خندیدند. اما من به چشم خودم دیدم وقتی یک روز سرد روی شیشه بخارگرفته نوشتم "من تنها هستم" برایم گریه کرد.