بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان کلا موجودیه وقتی خرش از پل بگذره همه چیز یادش میره اینایی ک این رو قبول ندارن خرشون هنوز رو پله.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني گلي كه بر سر شاخه ببويمت؟ يا آن شراب نابي و بايد بنوشمت؟ اصلا چه حرفهاي مفت كه در شعر ميزنند بايد تورا بغل نموده و محكم ببوسمت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي تو...براي چشم هايت براي من...براي دردهايم براي ما...براي اينهمه دلتنگي اي كاش خدا كاري بكند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه بزن این زندگی را... خیلی بی روح است این صفخه ی زندگیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....آنروز که هم را یافتیم ..یافتنمان هنر نبود.. هنر این است که یکدیگر را گم نکنیم!!!!!.... .........برای او که عمرم را به پایش ریختم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیست هرچه می گردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم ، نگاهم اما گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد و من همیشه به دنبال کسی می گردم که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقهایی هست که حسرت آن تا همیشه باقی میمانند مثل حسرت یک بار دیگر بوسیدن دستان مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... بعد ِ دست های َت ... دست های َم طاقت ِ جیب های َم را ندارند ... ، توی ِ سَرما مُشت می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق انسان را داغ میکند، دوست داشتن انسان را پخته میکند، هرداغی روزی سرد میشود، ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه‌” بهترین سرقتِ دنیاست چون هم دزیدیش حال میده هم پس دادنش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنهــا رفیــقم پــدرم بــود کــه آن هــم رفــت . . . بــه ســلامتی همــه ی رفــتگــان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه اوناييكه درد ودل همه رو كوش ميدنند ولي معلوم نيست خودشون كجا درد و دل مي كنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام اسمتو با صابون رو ابرها بنويسم تا وقتي بارون اومد همه كف كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــــــــاعت ها را بگــــــذارید بخــوابند ! بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست ! دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقص اشـــــــــــــکهایم را بر گونه هایم در آینــــــــــــه می نگرم  و صدای عشق بازی باد را بر روی برگهای درخت حس می کنم و خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا را می خوانم ! دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه با خلاف چه بی خلاف چه برخلاف میگذرد …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان کلا موجودیه وقتی خرش از پل بگذره همه چیز یادش میره اینایی ک این رو قبول ندارن خرشون هنوز رو پله.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يعني گلي كه بر سر شاخه ببويمت؟ يا آن شراب نابي و بايد بنوشمت؟ اصلا چه حرفهاي مفت كه در شعر ميزنند بايد تورا بغل نموده و محكم ببوسمت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي تو...براي چشم هايت براي من...براي دردهايم براي ما...براي اينهمه دلتنگي اي كاش خدا كاري بكند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سایه بزن این زندگی را... خیلی بی روح است این صفخه ی زندگیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....آنروز که هم را یافتیم ..یافتنمان هنر نبود.. هنر این است که یکدیگر را گم نکنیم!!!!!.... .........برای او که عمرم را به پایش ریختم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند وقتیست هرچه می گردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم ، نگاهم اما گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد و من همیشه به دنبال کسی می گردم که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاقهایی هست که حسرت آن تا همیشه باقی میمانند مثل حسرت یک بار دیگر بوسیدن دستان مادر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... بعد ِ دست های َت ... دست های َم طاقت ِ جیب های َم را ندارند ... ، توی ِ سَرما مُشت می شوند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق انسان را داغ میکند، دوست داشتن انسان را پخته میکند، هرداغی روزی سرد میشود، ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه‌” بهترین سرقتِ دنیاست چون هم دزیدیش حال میده هم پس دادنش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنهــا رفیــقم پــدرم بــود کــه آن هــم رفــت . . . بــه ســلامتی همــه ی رفــتگــان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتيه اوناييكه درد ودل همه رو كوش ميدنند ولي معلوم نيست خودشون كجا درد و دل مي كنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخوام اسمتو با صابون رو ابرها بنويسم تا وقتي بارون اومد همه كف كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـــــــــــاعت ها را بگــــــذارید بخــوابند ! بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست ! دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رقص اشـــــــــــــکهایم را بر گونه هایم در آینــــــــــــه می نگرم  و صدای عشق بازی باد را بر روی برگهای درخت حس می کنم و خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا را می خوانم ! دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه با خلاف چه بی خلاف چه برخلاف میگذرد …