بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبز زرد قرمز نمیدانستم کدام سیب را بخرم! میوه فروش پوزخندی زدو گفت: تردید نکن تمام سیب ها تو زردند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مالک! اگر هنگام شب کسی را در حال گناه دیدی،فردا به آن چشم نگاهش مکن شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دوستت دارم گفتم دوستت ندارم این دروغ به آن دروغ در !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه این زندگی باشه، من ازمردن هراسم نیست یه حسی دارم این روزا، شاید مردم حواسم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت حرفایی رو موقع عصبانیت بهت میزنن فراموش نکن چون.......حقیقته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی حتی زلزله ی 10 ریشتری هم نمیتونه اندازه ی بعضی (خاطرات و ترانه ها) تن آدمو بلرزونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمازکه میخوانم فرشته های بالای سرم عزامیگیرندکه چه کنند؛ایاک نعبد را جزء عباداتم بنویسند یاجزء دروغهایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارا ،تو اگر سخت به من میگیرى باخبر باش که پژمردن من آسان نیست، دارم دلخوشى ها کم نیست... زندگى باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشی ازبزرگترین نعمتهای خدا برای انسان بی جواب گذاشتن برخی دعاهای اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

'یادت باشه: خندیدن یک نیایش است، اگر بتوانی بخندی آموخته ای که چگونه نیایش کنی پس لبخند بزن.'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک درخت میلیونها چوب کبریت رامی سازد.اماوقتی زمانش برسد... فقط یک چوب کبریت برای سوزاند میلیونها درخت کافیسیت.. پس خوب باشیدوخوبی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش چیه؟نگاه به گذشته وشکرخدا،نگاه به آینده واعتمادبه خدا، نگاه به اطراف و جستجوی خدا.،نگاه به درون و دیدن خدا،لحظه هایت سرشار از بوی خدا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آن كه مثل ابر سايه ي بزرگي داشته باشي ، لازم نيست زياد بزرگ باشي فقط بايد اوج بگيري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای دلخوش كردن هيچكس ، چيزى نگوييد كه بعدها دليل دلتنگيش شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز آنقدربزرگ نشده بود.. که بداند... هربرق چشمی درشب... نگاه مادرنیست!! بچه گربه! به آغوش ماشین فرورفت و جان داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی فراموشت میکنم ک بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی کاش زنده بودی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سبز زرد قرمز نمیدانستم کدام سیب را بخرم! میوه فروش پوزخندی زدو گفت: تردید نکن تمام سیب ها تو زردند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مالک! اگر هنگام شب کسی را در حال گناه دیدی،فردا به آن چشم نگاهش مکن شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت دوستت دارم گفتم دوستت ندارم این دروغ به آن دروغ در !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه این زندگی باشه، من ازمردن هراسم نیست یه حسی دارم این روزا، شاید مردم حواسم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت حرفایی رو موقع عصبانیت بهت میزنن فراموش نکن چون.......حقیقته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ینی حتی زلزله ی 10 ریشتری هم نمیتونه اندازه ی بعضی (خاطرات و ترانه ها) تن آدمو بلرزونه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمازکه میخوانم فرشته های بالای سرم عزامیگیرندکه چه کنند؛ایاک نعبد را جزء عباداتم بنویسند یاجزء دروغهایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارا ،تو اگر سخت به من میگیرى باخبر باش که پژمردن من آسان نیست، دارم دلخوشى ها کم نیست... زندگى باید کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشی ازبزرگترین نعمتهای خدا برای انسان بی جواب گذاشتن برخی دعاهای اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

'یادت باشه: خندیدن یک نیایش است، اگر بتوانی بخندی آموخته ای که چگونه نیایش کنی پس لبخند بزن.'

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک درخت میلیونها چوب کبریت رامی سازد.اماوقتی زمانش برسد... فقط یک چوب کبریت برای سوزاند میلیونها درخت کافیسیت.. پس خوب باشیدوخوبی کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش چیه؟نگاه به گذشته وشکرخدا،نگاه به آینده واعتمادبه خدا، نگاه به اطراف و جستجوی خدا.،نگاه به درون و دیدن خدا،لحظه هایت سرشار از بوی خدا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آن كه مثل ابر سايه ي بزرگي داشته باشي ، لازم نيست زياد بزرگ باشي فقط بايد اوج بگيري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای دلخوش كردن هيچكس ، چيزى نگوييد كه بعدها دليل دلتنگيش شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز آنقدربزرگ نشده بود.. که بداند... هربرق چشمی درشب... نگاه مادرنیست!! بچه گربه! به آغوش ماشین فرورفت و جان داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی فراموشت میکنم ک بالای سنگ قبرم با افسوس بگویی کاش زنده بودی