بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه دوستش داشتم آدم با گذشتی بود ! از من هم گذشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش هیچ آدمی به خطایت اعتراف مکن! آدمها جنبه ندارند. ژست خدایی برایت می گیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــه ي دردم ایـــن است ، یک نفـــر در زنـــدگــی مــن هــســت ...  . . . که نیـــســت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت َم : بهترین زمان ِ لایک گرفتن بین ِ ساعت ِ فیلان تا بیسار است ... ،  گفت: خوش به حال َت چه بُغض های ِ وقت شناسی داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و تو......!!! چشمانت باکلاس ترین مخلوق دست خداست........ پس به چشمانت بیاموز که:::هر کس ارزش دیدن ندارد........!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون با انگشت روی خاک مینوشت :  لیلی لیلی... پرسیدند چه میکنی؟  گفت چون میسر نیست من را کام او ...  عشق بازی میکنم با نام او ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ... ببخش آن لحظه ام را که بین نماز صدای اس ام اس آمد و حواسم به غیر تو مشغول شد ! نماز با توجه را نصیبم کن .. آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچ کار کودکی ام پشیمان نیستم ، به جز آرزوی بـــزرگ شدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پـــُــرسِـــدم چـــَن سالتـــه ؟؟؟ گفــت : نمـــیدونم ولـــــی آخــــــراشــــه دیگـــه سلامتـــــی هَمــــه مامان بزرگـــای مهـــربون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای خوب از یاد نمیرن،از ذهن نمیرن،ولی زودتر از اونی که فکرشو کنی از پیشت میرن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسران باعشق بازی میکنند.امادختران باعشق می خوابند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همانی است که ما می خواهیم,کاش ما نیز همانی بودیم که خدا می خواست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن ترسم به پیری مبتلاشم ، از آن ترسم که محتاج عصاشم، از آن ترسم که دلدارم بگوید : نمیمیرد که از دستش رهاشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم برگردم به اون روزایی که بابام بیدارم میکردو میگفت پاشو ببین چقدر برف اومده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را من یاد میدارم "همه هنگام" نه چون نیما که می گوید "شباهنگام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا خیلی حَرفه : تو فکرش نیستیم و پیداش میشه ولی وقتی که باید باشه میره ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه دوستش داشتم آدم با گذشتی بود ! از من هم گذشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش هیچ آدمی به خطایت اعتراف مکن! آدمها جنبه ندارند. ژست خدایی برایت می گیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــه ي دردم ایـــن است ، یک نفـــر در زنـــدگــی مــن هــســت ...  . . . که نیـــســت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت َم : بهترین زمان ِ لایک گرفتن بین ِ ساعت ِ فیلان تا بیسار است ... ،  گفت: خوش به حال َت چه بُغض های ِ وقت شناسی داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...و تو......!!! چشمانت باکلاس ترین مخلوق دست خداست........ پس به چشمانت بیاموز که:::هر کس ارزش دیدن ندارد........!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون با انگشت روی خاک مینوشت :  لیلی لیلی... پرسیدند چه میکنی؟  گفت چون میسر نیست من را کام او ...  عشق بازی میکنم با نام او ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ... ببخش آن لحظه ام را که بین نماز صدای اس ام اس آمد و حواسم به غیر تو مشغول شد ! نماز با توجه را نصیبم کن .. آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هیچ کار کودکی ام پشیمان نیستم ، به جز آرزوی بـــزرگ شدن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پـــُــرسِـــدم چـــَن سالتـــه ؟؟؟ گفــت : نمـــیدونم ولـــــی آخــــــراشــــه دیگـــه سلامتـــــی هَمــــه مامان بزرگـــای مهـــربون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای خوب از یاد نمیرن،از ذهن نمیرن،ولی زودتر از اونی که فکرشو کنی از پیشت میرن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسران باعشق بازی میکنند.امادختران باعشق می خوابند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همانی است که ما می خواهیم,کاش ما نیز همانی بودیم که خدا می خواست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آن ترسم به پیری مبتلاشم ، از آن ترسم که محتاج عصاشم، از آن ترسم که دلدارم بگوید : نمیمیرد که از دستش رهاشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوس دارم برگردم به اون روزایی که بابام بیدارم میکردو میگفت پاشو ببین چقدر برف اومده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را من یاد میدارم "همه هنگام" نه چون نیما که می گوید "شباهنگام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا خیلی حَرفه : تو فکرش نیستیم و پیداش میشه ولی وقتی که باید باشه میره ...