بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کفشهایش خوشم می اومد بهانه ی خوبی شد برایش،گفت: مال خودت، بپوش و برو‎..‎:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاده بچه هاشون دادن، ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــــــيف كه  حــــــــــرفاي قشــــــــــنگ ... فقــــــــــط حـــــــــــرفن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از برهنگان تن فروش بیزار نیستم ...، از پوشیدگان شرف فروش بیزارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چون بندگان من از تو درباره‏ من بپرسند،  بگو که من نزديکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم ...  بقره 186

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایی که بعد از هر شکست می ریزیم عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سر اونی که رفته  زانو زدن اشتباست... نماز"میت"سجده نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز کسی با همه قلبش دوستت داشت، حواست باشه، تو خاص نیستی؛ اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض!! مواظبش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتــــرین حس اینه که یـــه مرد واقــعآ دوستت داشتــه باشه... . . . . . . . . چـه کسی بهتـر از بـابـا ^_^ کـه منـو قـده یـه دنیــــــــــا دوس داره ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به غصه ها بگو اگر خواستند به سراغم بیایند، آهسته قدم بردارند. نمیخواهم مادرم صدای پای آمدنشان را بشنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می بینی یکی آهنگ غمگین گوش نمیده، فک نکن که غم نداره... شاید یه غم داره که "هیــــــچ آهـــــنگی" دربارش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید!!! صدای دنیا شما را از شنیدن صدای خدا باز دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى کسى تورا عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو در صداى او متفاوت است و تو مى دانى که نامت … در لبهاى او ایمن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت که هیچ چیز ازهیچ کس بعید نیست..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی از آخر به اول بود. پیر بدنیا می آمدیم. آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم.. سپس کودکی معصوم می شدیم ودر،  نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خیلی اسان باشی کسی برای خواندنت به خودش زحمت نمیدهد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کفشهایش خوشم می اومد بهانه ی خوبی شد برایش،گفت: مال خودت، بپوش و برو‎..‎:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه مادرایی که با حوصله راه رفتن رو یاده بچه هاشون دادن، ولی تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــــــيف كه  حــــــــــرفاي قشــــــــــنگ ... فقــــــــــط حـــــــــــرفن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از برهنگان تن فروش بیزار نیستم ...، از پوشیدگان شرف فروش بیزارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چون بندگان من از تو درباره‏ من بپرسند،  بگو که من نزديکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم ...  بقره 186

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک هایی که بعد از هر شکست می ریزیم عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سر اونی که رفته  زانو زدن اشتباست... نماز"میت"سجده نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز کسی با همه قلبش دوستت داشت، حواست باشه، تو خاص نیستی؛ اونه که آدم کمیابیه و در حال انقراض!! مواظبش باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتــــرین حس اینه که یـــه مرد واقــعآ دوستت داشتــه باشه... . . . . . . . . چـه کسی بهتـر از بـابـا ^_^ کـه منـو قـده یـه دنیــــــــــا دوس داره ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به غصه ها بگو اگر خواستند به سراغم بیایند، آهسته قدم بردارند. نمیخواهم مادرم صدای پای آمدنشان را بشنود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه می بینی یکی آهنگ غمگین گوش نمیده، فک نکن که غم نداره... شاید یه غم داره که "هیــــــچ آهـــــنگی" دربارش نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذارید!!! صدای دنیا شما را از شنیدن صدای خدا باز دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى کسى تورا عاشقانه دوست دارد شیوه بیان اسم تو در صداى او متفاوت است و تو مى دانى که نامت … در لبهاى او ایمن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت که هیچ چیز ازهیچ کس بعید نیست..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زندگی از آخر به اول بود. پیر بدنیا می آمدیم. آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم.. سپس کودکی معصوم می شدیم ودر،  نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خیلی اسان باشی کسی برای خواندنت به خودش زحمت نمیدهد