بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم ... قسم به اسمت که نام بلندت سرود تمام آهنگ های تنهایی است و تنها شاهد صدای نبضم غزل اشک های مادرانه توست. تقدیم به تمام مادران دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم ... شب زنده داری ها و دل نگرانی هایت را به دنیا نمی دهم که تویی الهه سراسر نیازم و تنها تنی که همیشه به ساز دل خوب می نشیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي آنکه سراغی ازتونمیگیرد دلتنگترين براي دیدنت است واز شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود.همیشه آنکه تو،اورا نمی بینی،نامهربان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی ندارم ... من حاضرم حتی جانم به لبم برسد ... اگر جانم تو باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همه هستی/اگرتنهاشدی من باتوام/خسته دل از هرکه و هرجا شدی من باتوام/گربکنج بی کسی آمیختی بادرد خویش/دلگران از مردم دنیا شدی من باتوام ((خدای تو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه افـتـخـارِ غـیـور مـردانِ ایـرانـی..! کـه دسـتـاشـون رو در هـم قـفـل مـی کـردن.. تـا تـو ایـن حـلـقـه ی بـزرگ، در اَمـان بـاشـند بـانـوهـایِ سـرزمـنیشـون.. وقــتِ راهـپـیـمـایـی.."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عمر غنچه ماندیم و تبسمی نکردی که دلت نخواست یکدم دل ما شکفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را عشق فرمان میدهد لوتیان رو معرفت... پس سلام ای عاشق لوتی صفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک جفت لنگه کفش ، هرچند کهنه ، بهتر از یک جفت لنگه کفش هر چند نو ولی، تا به تاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید میان اینهمه نامردی باید شیطان رابستایم که دروغ نگفت جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق ما نیست اگر بی تپش و سرد شدیم /یا که از دهکده سبز خدا طرد شدیم/هیچ تقصیر کسی نیست اگر رنجوریم /روشنی هست خدا هست ولی ما کوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی به تنگ آمده ام .... .از انتظار کشیدن خسته ام ... ...برای همین است که مرده ام ..جالب است که مرده ها هم انتظار میکشند.... ..بدبختی را ببین :::من دنیایم را به انتظار باختم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.........منتظر هیچ دستی در هیچ جای دنیا نباش ..... ..........اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ........ ..........همه رهگذرند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست قشنگ باشی، قشنگ اینه که مهم باشی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی دردمندترین کلمه تو دنیا چیه  اخ  اخ که دلم چقدر هواتو کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کنار مشتی خاک در دور دست خودم تنها نشسته ام اوج خودم را گم کرده ام میترسم از لحظه ی بعد واز این پنجره ای که به روی احساسم گشوده شده...." سهراب سپهری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم ... قسم به اسمت که نام بلندت سرود تمام آهنگ های تنهایی است و تنها شاهد صدای نبضم غزل اشک های مادرانه توست. تقدیم به تمام مادران دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم ... شب زنده داری ها و دل نگرانی هایت را به دنیا نمی دهم که تویی الهه سراسر نیازم و تنها تنی که همیشه به ساز دل خوب می نشیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي آنکه سراغی ازتونمیگیرد دلتنگترين براي دیدنت است واز شکاف چشمانش به نبودنت خیره میشود.همیشه آنکه تو،اورا نمی بینی،نامهربان نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی ندارم ... من حاضرم حتی جانم به لبم برسد ... اگر جانم تو باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای همه هستی/اگرتنهاشدی من باتوام/خسته دل از هرکه و هرجا شدی من باتوام/گربکنج بی کسی آمیختی بادرد خویش/دلگران از مردم دنیا شدی من باتوام ((خدای تو))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه افـتـخـارِ غـیـور مـردانِ ایـرانـی..! کـه دسـتـاشـون رو در هـم قـفـل مـی کـردن.. تـا تـو ایـن حـلـقـه ی بـزرگ، در اَمـان بـاشـند بـانـوهـایِ سـرزمـنیشـون.. وقــتِ راهـپـیـمـایـی.."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عمر غنچه ماندیم و تبسمی نکردی که دلت نخواست یکدم دل ما شکفته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را عشق فرمان میدهد لوتیان رو معرفت... پس سلام ای عاشق لوتی صفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یک جفت لنگه کفش ، هرچند کهنه ، بهتر از یک جفت لنگه کفش هر چند نو ولی، تا به تاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید میان اینهمه نامردی باید شیطان رابستایم که دروغ نگفت جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حق ما نیست اگر بی تپش و سرد شدیم /یا که از دهکده سبز خدا طرد شدیم/هیچ تقصیر کسی نیست اگر رنجوریم /روشنی هست خدا هست ولی ما کوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی به تنگ آمده ام .... .از انتظار کشیدن خسته ام ... ...برای همین است که مرده ام ..جالب است که مرده ها هم انتظار میکشند.... ..بدبختی را ببین :::من دنیایم را به انتظار باختم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.........منتظر هیچ دستی در هیچ جای دنیا نباش ..... ..........اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن ........ ..........همه رهگذرند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست قشنگ باشی، قشنگ اینه که مهم باشی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی دردمندترین کلمه تو دنیا چیه  اخ  اخ که دلم چقدر هواتو کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کنار مشتی خاک در دور دست خودم تنها نشسته ام اوج خودم را گم کرده ام میترسم از لحظه ی بعد واز این پنجره ای که به روی احساسم گشوده شده...." سهراب سپهری