بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من غصه نخور! زندگی بی غم نمیشه اونیکه غصه نداشته باشه آدم نمیـــــــــشه ماه مـــــــــــــن ! غصه نخور دنیا رو بسپار به خدا هر دو مون دعا کنیم تو هم جدا منم جدا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را فریاد زدم .......... تنهاتر شدم .............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دوشواری های زندگی آتش نشانا اینه که زنگ حریق براشون عادی بشه.. که نمیشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرسان *زمانی * که برای زندگی همه چیز داشته باشم غیر از *زمان*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن رندم که گیرم از شهان باج بپوشم جوش و بر سر نهم تاج فرو ناید سر مردان به نامرد اگر دارم کشند مانند حلاج....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببندم شال و میپوشم قدک را بنازم گردش چرخ و فلک را بگردم آب دریاها را سراسر بشویم هر دو دست بی نمک را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شبنم عشق خاک آدم گل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد صد نشتر عشق بر رگ روح زدند یک قطره از آن چکید نامش دل شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن به اين معنا نيست كه همه چيز كامل است  اين بدان معناست كه شما تصميم بر رفع موانع داريد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانايي،سرآمد همه خوبي هاست و ناداني سرآمد همه بدي ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج ناداني اين است كه آدمي به ناداني خود ببالد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند حتی اگر خدا هم اجازه برداشتن سیب را بدهد چیزی به جز آغوش آدم آرامش نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان را به از خاموشي نيست و گر اين مصلحت بدانستي نادان نبودي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند ، به جای شمع ، گرد چراغ بی احساس خیابان میمیرند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا،نادان را مي شناسد چرا كه خود زماني نادان بوده است. نادان دانا را نمي شناسد، چرا كه هرگز دانا نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد،  این است که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد ترین مردم لزوماً بهترین چیزها را ندارند بلکه بهترین استفاده را می کنند از هر چه سر راهشان قرار میگیرد :")

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من غصه نخور! زندگی بی غم نمیشه اونیکه غصه نداشته باشه آدم نمیـــــــــشه ماه مـــــــــــــن ! غصه نخور دنیا رو بسپار به خدا هر دو مون دعا کنیم تو هم جدا منم جدا......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را فریاد زدم .......... تنهاتر شدم .............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دوشواری های زندگی آتش نشانا اینه که زنگ حریق براشون عادی بشه.. که نمیشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرسان *زمانی * که برای زندگی همه چیز داشته باشم غیر از *زمان*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن رندم که گیرم از شهان باج بپوشم جوش و بر سر نهم تاج فرو ناید سر مردان به نامرد اگر دارم کشند مانند حلاج....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببندم شال و میپوشم قدک را بنازم گردش چرخ و فلک را بگردم آب دریاها را سراسر بشویم هر دو دست بی نمک را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شبنم عشق خاک آدم گل شد صد فتنه و شور در جهان حاصل شد صد نشتر عشق بر رگ روح زدند یک قطره از آن چکید نامش دل شد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن به اين معنا نيست كه همه چيز كامل است  اين بدان معناست كه شما تصميم بر رفع موانع داريد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانايي،سرآمد همه خوبي هاست و ناداني سرآمد همه بدي ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج ناداني اين است كه آدمي به ناداني خود ببالد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوا که بغض کند حتی اگر خدا هم اجازه برداشتن سیب را بدهد چیزی به جز آغوش آدم آرامش نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نادان را به از خاموشي نيست و گر اين مصلحت بدانستي نادان نبودي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی پروانه ها هم اشتباه عاشق میشوند ، به جای شمع ، گرد چراغ بی احساس خیابان میمیرند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانا،نادان را مي شناسد چرا كه خود زماني نادان بوده است. نادان دانا را نمي شناسد، چرا كه هرگز دانا نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد،  این است که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد ترین مردم لزوماً بهترین چیزها را ندارند بلکه بهترین استفاده را می کنند از هر چه سر راهشان قرار میگیرد :")