بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا , خطا از من است , ميدانم از من است که سالهاست گفته ام " اياک نعبد" اما به ديگران دلسپرده ام از من است که سالهاست گفته ام " اياک نستعين " اما به ديگران تکيه کرده ام ... اما تو رهايم نکن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم....کسی که فرش میبافه نباید رو حصیر باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز رفتی و دیگه بر نگشتی بهت قول نمیدم منتظرت بمونم اما ازت میخوام هر موقع بر گشتی یه شاخه گل روی قبرم بزار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی, روز زمستونیت قشنگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز دعا نیست مرا ، تا که کنم هدیه تورا، بپذیرش که دعا هدیه درویشان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي دريغ و حسرت هميشگي! ناگهان چقدر زود دير ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه تو را به خاطر هیچ خواسته ای دوست دارند، بخاطر بسپار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را دیدم با سایه ی خود درد و دل میکرد ! چه رنجی میکشد او وقتی هوا ابریست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خودخواهي كسي به تنگ آمدي او را خوار نكن ..بهتر انكه چند روزي رهايش كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــادت بــاشد : "خــداونـــد" ، بنــدگان خـود را بـــا آنچــه بـــدان " دل بستـه " انــد مـــی آزمـــاید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پیامهایت نمی رسند ، سیم بانان را خبر کن ، شاید کاجی افتاده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه نا تمام دردم ای دوست ،پایان مرا فقط تو میدانی و غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زًنـــــها مثل ســـکوت هستند... با کوچکترین حـــــرفی میشکنند...! مًــــردها مثل « باران بهاری » هستند . هیچوقت نمیدانید کی می آیند ، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهار حریق که سهل است.....اگر توانستی اتش عشق را از وجودت مهار کنی"قهرمانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک آخر دنیاست بخند...آدمک مرگ همینجاست بخند...دست خطی که تو را عاشق کرد..شوخی کاغذی ماست بخند..آدمک خر نشوی گریه کنی!؟..کل دنیا سراب است بخند..آن خدایی که بزرگش خواندی...بخدا مثل تو تنهاست بخند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا , خطا از من است , ميدانم از من است که سالهاست گفته ام " اياک نعبد" اما به ديگران دلسپرده ام از من است که سالهاست گفته ام " اياک نستعين " اما به ديگران تکيه کرده ام ... اما تو رهايم نکن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم....کسی که فرش میبافه نباید رو حصیر باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه یه روز رفتی و دیگه بر نگشتی بهت قول نمیدم منتظرت بمونم اما ازت میخوام هر موقع بر گشتی یه شاخه گل روی قبرم بزار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لیز خوردن بهونه ایست تا دست هایی رو که دوست داری محکمتر فشار بدی, روز زمستونیت قشنگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز دعا نیست مرا ، تا که کنم هدیه تورا، بپذیرش که دعا هدیه درویشان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي دريغ و حسرت هميشگي! ناگهان چقدر زود دير ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنانکه تو را به خاطر هیچ خواسته ای دوست دارند، بخاطر بسپار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را دیدم با سایه ی خود درد و دل میکرد ! چه رنجی میکشد او وقتی هوا ابریست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از خودخواهي كسي به تنگ آمدي او را خوار نكن ..بهتر انكه چند روزي رهايش كني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــادت بــاشد : "خــداونـــد" ، بنــدگان خـود را بـــا آنچــه بـــدان " دل بستـه " انــد مـــی آزمـــاید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پیامهایت نمی رسند ، سیم بانان را خبر کن ، شاید کاجی افتاده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه نا تمام دردم ای دوست ،پایان مرا فقط تو میدانی و غم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زًنـــــها مثل ســـکوت هستند... با کوچکترین حـــــرفی میشکنند...! مًــــردها مثل « باران بهاری » هستند . هیچوقت نمیدانید کی می آیند ، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهار حریق که سهل است.....اگر توانستی اتش عشق را از وجودت مهار کنی"قهرمانی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمک آخر دنیاست بخند...آدمک مرگ همینجاست بخند...دست خطی که تو را عاشق کرد..شوخی کاغذی ماست بخند..آدمک خر نشوی گریه کنی!؟..کل دنیا سراب است بخند..آن خدایی که بزرگش خواندی...بخدا مثل تو تنهاست بخند.