بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی بخواهد بخشی از زندگی شما باشد حتما خواهد بود پس برای کسی ک هیچ تلاشی برای ماندن نمیکند خودتان را ب زحمت نیندازید تا جای برایش نگه دارید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید ساکت شوید، غرورتان را ببلعید و بپذیرید ک اشتباه کرده اید، این تسلیم شدن نیست یعنی " بزرگ شدن "!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی روزگار شما را در شرایط سخت قرار میدهد، نگویید: " چــــــرا مــــن؟" بگویید: " نشـــــونت میـــدم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس بد مـــا به خـــلق گوید ... ما چهره به غـم نمی خراشیم ... ما خــــوبی او به خـــلق گوییم ... تا هـــردو دروغ گــفته باشـــیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روش جوک گفتن من این است که واقعیت را بگویم ، واقعیت خنده دار ترین لطیفه دنیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی نگاهت کرد و دلت لرزید هیچوقت دنبالش نرو  چون یروز کاری با قلبت می کنه که چشمات بلرزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دوشواری های زندگی اینه که.. روز عشق ، هوا دونفره میشه، خدا عشق بازیش گرفته.. با تنهایی که نه، با خدا قدم میزنم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم کدام پل در کجاى دنیا شکسته که هیچ کس به انچه که میخواهد نمیرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همه تو را به خدا سوگند میدهند اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند میدهم! ‏*قیصر امین پور*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که اشکامو پاک نکنه... عمرا بذارم وقتی میخندم کنارم باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و این جهان پر از صدای حرکت مردمیست که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود طناب دار تو را می بافند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها خیلی زود همراهان صمیمی را فراموش میکنن!همین ک باران بند امد خیلی ها چترهایشان را جا میگذارند... خیلی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی هستند که ناخودآگاه از خودمان می رنجانیم ؛ مثل ساعتهایی که صبح دلسوزانه زنگ می زنند و در میان خواب و بیداری بر سرشان می کوبیم ، بعد می فهمیم که خیلی دیر شده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سرابی را دیدی تظاهر کن که سیرابی !!! مگذار به دروغش افتخار کند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا داره سرد میشه مواظب باش کسی از سردی هوا به گرمی قلبت پناه نبره... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای اونیکه اگه تودنیاواسش جانباشه،توقلبم اندازه تموم دنیاواسش جاهست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی بخواهد بخشی از زندگی شما باشد حتما خواهد بود پس برای کسی ک هیچ تلاشی برای ماندن نمیکند خودتان را ب زحمت نیندازید تا جای برایش نگه دارید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید ساکت شوید، غرورتان را ببلعید و بپذیرید ک اشتباه کرده اید، این تسلیم شدن نیست یعنی " بزرگ شدن "!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی روزگار شما را در شرایط سخت قرار میدهد، نگویید: " چــــــرا مــــن؟" بگویید: " نشـــــونت میـــدم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس بد مـــا به خـــلق گوید ... ما چهره به غـم نمی خراشیم ... ما خــــوبی او به خـــلق گوییم ... تا هـــردو دروغ گــفته باشـــیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روش جوک گفتن من این است که واقعیت را بگویم ، واقعیت خنده دار ترین لطیفه دنیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی نگاهت کرد و دلت لرزید هیچوقت دنبالش نرو  چون یروز کاری با قلبت می کنه که چشمات بلرزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دوشواری های زندگی اینه که.. روز عشق ، هوا دونفره میشه، خدا عشق بازیش گرفته.. با تنهایی که نه، با خدا قدم میزنم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم کدام پل در کجاى دنیا شکسته که هیچ کس به انچه که میخواهد نمیرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همه تو را به خدا سوگند میدهند اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند میدهم! ‏*قیصر امین پور*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که اشکامو پاک نکنه... عمرا بذارم وقتی میخندم کنارم باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و این جهان پر از صدای حرکت مردمیست که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود طناب دار تو را می بافند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمها خیلی زود همراهان صمیمی را فراموش میکنن!همین ک باران بند امد خیلی ها چترهایشان را جا میگذارند... خیلی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی هستند که ناخودآگاه از خودمان می رنجانیم ؛ مثل ساعتهایی که صبح دلسوزانه زنگ می زنند و در میان خواب و بیداری بر سرشان می کوبیم ، بعد می فهمیم که خیلی دیر شده !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سرابی را دیدی تظاهر کن که سیرابی !!! مگذار به دروغش افتخار کند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا داره سرد میشه مواظب باش کسی از سردی هوا به گرمی قلبت پناه نبره... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فدای اونیکه اگه تودنیاواسش جانباشه،توقلبم اندازه تموم دنیاواسش جاهست.